Resultaten 21 - 30 van 41 resultaten

 • Activiteit melden

  Het is belangrijk om uw activiteiten in of bij water te melden bij het waterschap. Zo voorkomen we dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. 

 • Watertoets bij ruimtelijke plannen

  De watertoets zorgt er voor dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit én kwantiteit van water. De watertoets is verplicht bij alle plannen voor landelijk én stedelijk gebied. De gemeente doorloopt met het waterschap het watertoetsproces, dat bestaat uit advisering, toetsing en goedkeuring door het waterschap.

 • Bordspel Hozen en Lozen

  Hozen & Lozen is een bordspel waar leerlingen strijden om het water. Wie lukt het om de polder droog te houden? Het spel is geschikt voor groep 8 en onder -en bovenbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs. Met het spel Hozen & Lozen geeft je een mooie en creatieve aanvulling aan de aardrijkskundeles.

 • Verandering woonsituatie doorgeven voor waterschapsbelasting

  Wat moet u doen als uw woonsituatie veranderd? Zoals bij een verhuizing of overlijden?

 • Lozen afvalwater buiten inrichtingen

  Op deze pagina leest u meer over het lozen van afvalwater buiten inrichtingen. Wilt u bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. Raadpleeg deze pagina.

 • Voorlopige voorziening indienen

  Als u een bezwaarschrift of beroepschrift indient, betekent dit niet dat het besluit waartegen u zich richt niet meer werkt. Als u wilt voorkomen dat dit besluit geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen. Hier leest u hoe u een voorlopige voorziening indient.

 • Verzoek om informatie (Woo)

  Waterschap Brabantse Delta wil u zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking

 • Melding doen over water

  Ruik of zie je iets vreemds in of rondom het water? Bijvoorbeeld een vervuilde sloot of dode dieren, zoals vissen? Heb je last van één van onze installaties? Maak een melding.

 • Inzien persoonsgegevens (AVG)

  Jouw persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Je kunt een verzoek doen om je gegevens te bekijken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over jou gaan. Denk aan: naam, adres. BSN en financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer.

 • Klacht indienen algemeen

  Zie je iets waar wij voor in actie moeten komen? Dan kun je dit melden.