Resultaten 341 - 350 van 359 resultaten

 • Betoging op openbare plaats

  Een betoging of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt, al dan niet in een optocht. De groep doet dit om anderen hun standpunt op religieus, politiek of maatschappelijk gebied duidelijk te maken.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

 • Energie besparen? De gemeente helpt u

  De stijgende energiekosten komen bij iedereen hard aan. Gemeente Lansingerland wil huurders en woningeigenaren graag helpen met het besparen van energie door maatregelen te treffen aan en in hun woning.

 • Energieloket en Energiecoaches

  Het Energieloket en de energiecoaches zijn opgezet vanuit de energiecoöperatie Nieuwe LansingerStroom. Bij het Energieloket vindt u als Lansingerlander alle informatie over groene energie. Hoe u energie kunt besparen, door gedrag, door apparaten of door uw huis te isoleren. Of hoe u zelf energie kunt opwekken met zonnepanelen op uw eigen dak of op het dak van een ander. Of hoe u van gas los komt.

 • Gezag over een kind

  Wordt uw kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen het gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Heeft geen van de ouders het gezag? Dan wijst de rechter een voogd aan.

 • Ophaaldagen afval

  Afvalinzamelaar Renewi haalt in onze gemeente het afval op.Renewi leegt de ene week minicontainers restafval en de andere week de minicontainers Gft. Elke week haalt Renewi de afvalzakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) op. Een keer per maand leegt Renewi de minicontainers voor papier.Op de website van Mijn AfvalWijzer vindt u de ophaaldagen die voor u gelden.

 • Basisregistratie personen (BRP), persoonsgegevens opvragen of corrigeren

  De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie personen (BRP). Het kan zijn dat uw persoonsgegevens niet goed of onvolledige geregistreerd zijn in de BRP. Is dit het geval, dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren.

 • Bouw en verbouw, toezicht

  De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert de gemeente op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning. Loopt de bouw of verbouwing niet volgens de regels? Meld dit aan ons via de webpagina BuitenOpOrde. Nadat u melding heeft gedaan park de toezichthouder dit direct op. webpagina BuitenOpOrde.

 • Bromfietsrijbewijs aanvragen of (online) verlengen

  U heeft al een bromfietsrijbewijs in uw bezit en u wilt die gaan verlengen. U doet dit zelf en online. Vraagt u voor het eerst een bromfietsrijbewijs aan? Of bent u uw bromfietsrijbewijs kwijt of is het gestolen? Dan maakt u een afspraak.

 • Annie M.G. Schmidtpark

  In het Annie M.G. Schmidtpark kunt u heerlijk wandelen en fietsen, sporten en recreëren. Bijzonder aan het park is het gedenkbos. Voor kinderen en jeugd is er de Tuin van Floddertje (een natuurspeeltuin) en het skatepark. Op het evenemententerrein worden regelmatig leuke activiteiten en festivals georganiseerd. Centraal in het park ligt zwembad De Windas.