Resultaten 81 - 90 van 92 resultaten

 • Subsidie toerisme en recreatie

  Hebt u als stichting of een vereniging een goed idee om een toeristisch of recreatief project op te starten of een activiteit te organiseren? Meld uw idee via onderstaand formulier voor het aanvragen van een subsidie. Zo zetten we toeristisch-recreatief Drimmelen samen op de kaart.

 • Hulp bij vervoer

  Kunt u door ziekte, ouderdom of een beperking geen gebruikmaken van een ‘gewoon’ vervoersmiddel zoals bus, auto of fiets? Dan wordt het lastiger om uw sociale contacten of activiteiten te blijven doen. Soms is dat op te lossen met een aanpassing aan uw eigen vervoersmiddel. Soms is er aangepast vervoer nodig, zoals een aangepaste fiets, scootmobiel of de deeltaxi.

 • Sociaal Wijzer Drimmelen

  Het is belangrijk voor inwoners te weten welke vormen van ondersteuning en zorg in Drimmelen beschikbaar zijn. Informatie daarover moet eenvoudig toegankelijk zijn. Zoekt u een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Kijk dan op www.sociaalwijzerdrimmelen.nl. Hier vindt u een handzaam overzicht van aanbieders op sociaal gebied in de regio.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater in de gemeente Drimmelen. Woningen of andere gebouwen in de gemeente Drimmelen moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, drukriolering, of een IBA. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf realiseren. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd in samenwerking met een aannemer.

 • Toeristenbelasting

  Sinds 2006 betalen toeristen in de gemeente Drimmelen toeristenbelasting. Het tarief watertoeristenbelasting is per persoon € 1,75 voor 24 uur. Het tarief landtoeristenbelasting is per persoon € 1,75 voor een overnachting. Alleen niet-inwoners betalen de toeristenbelasting, dit geldt dus ook voor arbeidsmigranten die niet ingeschreven staan bij de gemeente in de BRP (Basisregistratie Personen). De netto-opbrengst gebruiken we voor het verbeteren van toeristische voorzieningen.

 • Meldpunt

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld straatmeubilair of een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of overlast van ongedierte (bijvoorbeeld ratten of eikenprocessierups). Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • Woningaanpassing

  Het is belangrijk dat uw woning past bij uw situatie en bij uw eventuele beperkingen. U moet uw woning op een normale manier kunnen gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zich goed in huis moet kunnen bewegen, dat u makkelijk naar uw slaapkamer kunt. Ruimtes in uw woning moeten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Ervaart u problemen in uw woning? Dan is het misschien tijd om te verhuizen of uw woning aan te passen. Meestal doet u dat zelf (of laat u dat doen). Soms komt u ook in aanmerking voor een woonvoorziening.

 • Tijdelijk alcohol schenken

  Als u zwak-alcoholhoudende dranken (tot 15% alcohol) wilt schenken of verkopen tijdens een bijzondere gelegenheid of evenement, zoals een kermis, jaarmarkt, sportfeest of braderie, hebt u een ontheffing nodig. De officiële naam voor deze ontheffing is 'Ontheffing artikel 35 Alcoholwet'. Een dergelijke ontheffing kan voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen worden verstrekt. Voor sterk alcoholhoudende dranken (vanaf 15% alcohol) kunt u geen ontheffing aanvragen. Tijdens zo’n bijzondere gelegenheid mag u geen sterk alcoholhoudende dranken schenken.

 • Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het kind naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.