Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Bomen kappen

  Heeft u een vraag over het kappen of herplanten van bomen? Kijk dan of uw vraag onder de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente via 0297 - 29 16 16.   Als u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvraagt om een particuliere boom te kappen, moet u weten:  Wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)  Hoe groot de omtrek (diameter) van de boom is  De reden om te willen kappen  Waar de boom staat (adres, voorerf, zijerf, achtererf)  Eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom  Om de kap van een gemeentelijke boom aan te vragen, moet u weten:  Waar de boom staat (adres)  Uw reden om te willen kappen  Uw verzoek kan onder andere worden afgewezen als:  De boom geen onevenredige overlast oplevert  Bijzonder is voor een straat of buurt  Onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij of op de Lijst waardevolle bomen staat  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. 

 • Optreden op straat

  Om als straatartiest op straat te mogen optreden heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen. Nu straatartiesten ontheffing aanvragen via DigiD  Nu straatartiesten ontheffing aanvragen via eHerkenning 

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen. Als u geen vergunning nodig heeft, dan meldt u de reclame wel bij de gemeente. Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt U heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig als uw bedrijf weinig impact heeft op het milieu. Denk aan kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie. De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze: U vraagt bij de provincie een omgevingsvergunning natuur aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. Daarbij geeft u aan dat u ook een omgevingsvergunning natuur wilt aanvragen. Dit heet een meervoudige aanvraag. Bij een meervoudige aanvraag vraagt de gemeente bij de provincie om een advies over de gevolgen voor de natuur.. De gemeente neemt het advies van de provincie mee in het besluit op uw aanvraag. Geeft de provincie een negatief advies? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af. Bij een omgevingsvergunning milieu geldt meestal de gewone procedure. In een aantal specifieke gevallen geldt de uitgebreide procedure.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u tijdelijk te weinig geld heeft om van te leven, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag. In een omgevingsplan staat onder andere: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied gemeentelijke monumenten regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld: regels over milieubelastende activiteiten regels over bomen kappen regels over parkeren

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente. De inspecteur controleert: of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). Voor het bouwen of verbouwen zelf moet u vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen voor een technische bouwactiviteit. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. Een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan is ingewikkelder dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning BOPA. Het is daarom verstandig om eerst met de gemeente te overleggen over wat voor uw situatie de beste manier is.