Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Buitensportaccommodaties

  De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de buitensportaccommodaties op de sportparken. Lansingerland heeft drie sportparken.

 • Aangifte overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Speelautomatenvergunning

  Wilt u een kansspelautomaat (gokautomaat) in uw bedrijf neerzetten? U vraagt hiervoor een vergunning aan.

 • Loterij organiseren, vergunning

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

 • Binnensportaccommodaties

  Sportfondsen heeft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensport- en sociaal culturele accommodaties. U kunt hier terecht voor vragen over inplanning, verhuur en facturering.

 • Bezwaar en beroep, geen legeskosten

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Persoonsgegevens, inzage AVG en WPG

  U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik te beperken.

 • Industrie- of bedrijventerrein, huren of kopen

  Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? Meestal geeft de gemeente deze zelf uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden. Deze zijn onder meer vastgelegd in het omgevingsplan. U komt alleen in aanmerking voor vestiging op het bedrijventerrein als u voldoet aan deze voorwaarden.

 • A12-corridor – logistieke hotspot

  Met een bereik van 8 miljoen consumenten binnen een uur biedt de A12-corridor (tussen Gouda en Den Haag) grote economische kansen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Lansingerland zet daarom in op de ontwikkeling van de A12-corridor tot logistieke hotspot. We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met onder meer de gemeentes Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en VNO-NCW West.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  U heeft schade geleden. Denkt u dat wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien dan een schadeclaim in. Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden…