Zoekresultaat 1 - 10 van 141 resultaten

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken. Maar het kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het kadaster cartografische gegevens bij.

 • Onderneming starten

  Bent u een startende ondernemer? Start u een onderneming vanuit de WWB? Op de website Regionaal bureau zelfstandigen (RBZ) vindt u meer informatie over financiële hulp, advies en begeleiding.

 • Sluitingsuren horeca, ontheffing

  U vraagt een ontheffing aan als u buiten de reguliere tijd van 06.00 uur tot 01.00 uur van de daaropvolgende dag open wilt zijn.

 • Melding zwerfvuil

  Een schone omgeving willen we allemaal. Help ons daarbij en geef het door als u zwerfvuil ziet, wat u niet zelf kunt opruimen. Geef het aan ons door.

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren

  U wilt energie besparen met een zonnecollector of zonnepaneel aan of op uw woning. Doe een vergunningscheck via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om te zien of u een vergunning nodig heeft.

 • Subsidie Levendig Lansingerland

  De subsidieregeling Levendig Lansingerland, opstartsubsidie voor cultuur en sport, richt zich op culturele en sportieve initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die bijdragen aan een positief leefklimaat. We ondersteunen nieuwe initiatieven met een maatschappelijk karakter die een positief effect hebben op de leefbaarheid, ontmoeting en het structureel in beweging krijgen van onze inwoners.

 • Buitensportaccommodaties

  De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de buitensportaccommodaties op de sportparken. Lansingerland heeft drie sportparken.

 • Funderingsloket Lansingerland

  Vanaf 27 juni 2022 kunnen huiseigenaren in Lansingerland met funderingsproblemen advies aanvragen via het Funderingsloket Lansingerland. De gemeenteraad heeft daarnaast een pilotproject ingesteld voor woningen langs de Rottekade.

 • Aangifte overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Bedrijfsinvesteringszone (BIZ), bijdrage

  Een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken.