Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.

 • Geboorteaangifte

  Na de geboorte van uw kind moet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren.

 • Eerste inschrijving in Nederland in de BRP

  Verhuist u naar Nederland? Nederlanders die uit het buitenland komen, inclusief de Nederlanders uit Caribisch Nederland, die gedurende een periode van zes maanden tenminste vier maanden in Nederland gaan wonen, moeten zich verplicht inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

 • Naamgebruik

  Bent u gehuwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan mag u de naam van uw partner gebruiken. Het naamgebruik wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw eigen achternaam (meisjesnaam) blijft daarbij ongewijzigd. U kiest hoe u wordt aangeschreven. U kunt kiezen tussen uw eigen naam, de naam van uw (vroegere) partner of een combinatie daarvan. Het is altijd mogelijk om een wijziging door te geven.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  De verklaring (of bewijs) van in leven zijn en de attestatie de vita zijn documenten waarin staat dat u in leven bent. Deze bewijzen kunt u nodig hebben bij een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen Gemert-Bakel of komt u hier wonen? Geef dan online uw verhuizing door. Doe dit maximaal vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing.

 • Erkenning kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basis Registratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden. Dit is gratis.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs (uittreksel) van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Dit kunt u nodig hebben bij sollicitatie naar bepaalde banen, voor het aanvragen van een nooddocument bij de Koninklijke Marechaussee of bij een echtscheiding. Het bewijs van Nederlanderschap wordt afgegeven in de vorm van een afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Legalisatie handtekening

  Legalisatie van een handtekening houdt in dat de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart dat een handtekening op een bepaald document ‘echt’ is, dat wil zeggen dat die overeenkomt met de handtekening op uw legitimatiebewijs. U dient de handtekening persoonlijk aan de balie te zetten, en uw legitimatiebewijs mee te nemen.