Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Subsidieregeling Cultuur - Kunstactiviteit (amateurkunst)

  Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met deze subsidieregeling Amateurkunst - Kunstactiviteiten biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen.

 • Subsidieregeling Berkum Energieneutraal

  Met de subsidieregeling wil stimuleert de gemeente woningeigenaren van bestaande koopwoningen in Berkum hun woning te verduurzamen en de wijk aardgasvrij-'ready' te maken.

 • Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers

  De gemeente vindt een sterke sociale basis belangrijk, waarbij inwoners goed met elkaar omgaan, vitaal en gezond en zijn en gelijke kansen hebben. Sommige kinderen en jongeren hebben wat extra hulp nodig. Het jeugd- en jongerenwerk is er voor alle kinderen en jongeren, en let extra op kinderen en jongeren die het moeilijk hebben en meer hulp kunnen gebruiken. Vrijwilligersorganisaties zorgen voor belangrijke activiteiten waar iedereen gemakkelijk aan mee kan doen. Deze activiteiten helpen kinderen en jongeren verder, doordat ze hier anderen ontmoeten en zichzelf beter leren kennen. Zo wordt hun gewone leven versterkt.

 • Subsidieregeling Evenementen

  Wilt u een evenement voor een groot publiek, niet zijnde een kunstactiviteit organiseren? Of topsportevenement dan wel een evenement dat een grote regionale of landelijke aantrekkingskracht heeft? Dan kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Evenementen.

 • Test Mijn Zwolle

  Mijn Zwolle is uw persoonlijke online pagina bij de gemeente Zwolle. U vindt hier informatie over uw aanvragen. Heeft u een uitkering? Dan kunt u hier ook uw maandspecificaties of jaaropgave downloaden.

 • Gezondheidsverklaring

  De gezondheidsverklaring heette vroeger de Eigen Verklaring. Er staan vragen op over uw gezondheid. Als u een gezondheidsverklaring heeft ingevuld, kijkt het CBR of u gezond genoeg bent om deel te nemen aan het verkeer. Het CBR beoordeelt dus of u uw rijbewijs mag halen of verlengen. Een gezondheidsverklaring kunt u online aanvragen via het CBR.

 • Subsidie Schoon Zwolle

  Organiseert u in Zwolle een activiteit of heeft u een goed initiatief? En levert dit een aanvulling op het gebied van huishoudelijke afval, grondstoffen en/of reiniging van de openbare ruimte? Dan kunt u subsidie aanvragen op basis van de activiteitenregeling Schoon Zwolle.

 • Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie

  Deze subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onderwijskansen van (doelgroep)peuters. Met deze regeling kunnen meer peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening. De peuters krijgen een betere kans zichzelf te ontwikkelen binnen de mogelijkheden. Daarnaast wordt het met deze regeling mogelijk om ouders beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en kan indien nodig sneller en meer passend ondersteuning worden aangeboden.