Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • Projectsubsidie cultuur

  Culturele organisaties, professionele kunsten en crossovers Urban Sport & Culture kunnen subsidie voor projecten aanvragen.

 • Subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit

  De subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit (TTC) is voor activiteiten gericht op het toepassen van (creatieve) technologie in de praktijk, waarmee gewerkt wordt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit wordt 'Tech for Good' genoemd. De subsidie TTC is onderdeel van een jaarprogramma. Als een aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt men de subsidie en neemt men deel aan enkele activiteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. De activiteiten zijn gericht op kennisdeling, business development en leren van elkaar. Dit wordt in overleg met de groep verder ingevuld.

 • Schadeclaim indienen

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

 • Exploitatievergunning Horeca

  Voor horeca zonder alcohol heeft u in sommige straten van Breda een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Zienswijze ruimtelijk plan indienen

  Wilt u reageren op een besluit op een ruimtelijk plan dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

 • Asbest melden

  Asbest kan zitten in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen, daken en schoorstenen. Als u asbest wilt verwijderen moet u hier altijd een melding van maken. Het maken van een melding is gratis.

 • Tijdelijke Parkeervergunning

  Bedrijven die voor werkzaamheden in een vergunninggebied een auto nodig hebben, of bewoners die gaan verhuizen van of naar een vergunninggebied, kunnen een Tijdelijke Parkeervergunning aanvragen. Per voertuig heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan in het P-loket.

 • Subsidie Schoon je gevel op

  Eigenaren van panden in de Ginnekenstraat kunnen subsidie aanvragen om (in overleg met de ondernemers) de gevels van hun panden op te schonen. Hierbij worden overtollige reclame en andere elementen verwijderd.

 • Ontheffing verkeersregels

  Een ontheffing verkeersregels (rvv) vraagt u aan als u met een (vracht)auto moet parkeren of rijden, op een plek waar dat verboden is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, of omdat de plaats waar u moet komen anders niet bereikbaar is. Houd rekening met de afhandeltijden.

 • Subsidie opstellen ontwerp groen buitenterrein

  De Gemeente Breda streeft naar een toekomstbestendige stad. Niet alleen particulieren kunnen hun tuin vergroenen, ook bedrijven kunnen hun buitenterrein klimaatbestendig maken. Een groen buitenterrein is fijn en inspirerend voor werkgever en werknemer en draagt bij aan opgaves als Breda stad in een park. De Gemeente Breda geeft subsidie voor het opstellen van een ontwerp-inrichtingsschets voor bedrijven, organisaties en verenigingen.