Zoekresultaat 111 - 120 van 128 resultaten

 • Inschrijven vanuit het buitenland

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland. Graag persoonlijk naar de gemeente komen om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is. Afspraak maken Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Voorwaarden Optie IND Voorwaarden Naturalisatie IND Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

 • Gladheidbestrijding

  Gedurende het winterseizoen strooit de gemeente op een aantal wegen binnen de gemeentegrens zout tegen gladheid. Het winterseizoen loopt van november tot en met maart. Het doel is onveilige verkeerssituaties die bij gladheid op kunnen treden zoveel mogelijk te voorkomen. Strooiroutes In het Gladheidsbestrijdingsplan ligt de prioriteit vast die de gemeente tijdens het strooien hanteert. Deze prioriteit is als volgt: doorgaande verbindings- en busroutes; wijkontsluitingswegen; doorgaande fietsroutes. De officiële strooiroutes voor de 3 strooivoertuigen van de gemeente (die ten opzichte van de strooiroutes in het voorgaande jaar niet zijn gewijzigd) zijn aangegeven op een tekening die u hieronder op deze pagina kunt raadplegen. Evenals in voorgaande jaren kan bij lang aanhoudende gladheid worden besloten om ook buiten de strooiroutes de gladheid te bestrijden. Verantwoordelijkheden Uit het voorgaande is duidelijk dat niet overal gladheidbestrijding door de gemeente plaatsvindt. Woonstraten en voetpaden bijvoorbeeld zijn geen onderdeel van de centrale strooiroutes. Van weggebruikers wordt vanzelfsprekend verwacht, dat zij hun weggedrag aanpassen aan de omstandigheden. Dit houdt in dat weggebruikers onder winterse omstandigheden goed opletten en met voorzichtigheid aan het verkeer deelnemen. Daarnaast doet de gemeente graag een beroep op haar burgers om zelf 'het eigen stukje' van het voetpad voor de woning bij gladheid schoon te houden. Hierbij kunt u standaard keukenzout gebruiken, zoals u dat in de winkel aanschaft. Manier van gladheidbestrijding De gemeente strooit indien mogelijk 'preventief' ('nat'). Het voordeel van “preventief” strooien is, dat bij gladheid eerder kan worden uitgerukt. Hierdoor ligt het zout op de weg, voordat het glad wordt. Als de omstandigheden daarom vragen kan ervoor worden gekozen om 'curatief' ('droog') te strooien. Routes gladheidbestrijding (pdf, 1592 kB) Gladheidbestrijdingsplan (pdf, 834 kB)

 • Drank- en horecavergunning

  Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf heeft u op basis van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning nodig.

 • Afschrift/uittreksel overlijdensakte aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte nodig (uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand). U kunt alleen een afschrift aanvragen van de overlijdensakte van: uw overleden partner of kind of vader of moeder. Het overlijden moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957). Als het overlijden in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij die andere gemeente! Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig (voor buitenland) afschrift aan te vragen. Aanvragen U vraagt een overlijdensakte online aan of persoonlijk aan de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Wat heeft u nodig? Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat het overlijden plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de gemeente Giessendam of de gemeente Hardinxveld (als u het afschrift aanvraagt voor een familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het familielid datum en plaats van het overlijden duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Bij online aanvragen heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs: € 16,60 Inloggen met DigiD U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Oline afschrift overlijdensakte aanvragen

 • Kabels- en leidingenvergunning ('Ingravingsvergunning') aanvragen

  U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Aanvragen minstens acht weken vóór de datum waarop u met de werkzaamheden wilt beginnen. De aanvraag kan worden gedaan door: het bedrijf dat eigenaar is van de te leggen of verwijderen kabels en leidingen, of door een eventuele aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Het gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt mag maximaal 1000 meter lang en maximaal 500 meter breed zijn. Eventuele vergunningaanvragen voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld wegafsluitingen) moet u apart indienen. Kosten € 218,05 U vraagt een vergunning aan via de webapplicatie MOOR. Als u hiervoor geen account hebt, vraagt u dit eenvoudig aan via MOOR.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Kosten € 16,60 Afhandeling U krijgt het afschrift of uittreksel (per post) binnen drie werkdagen thuis gestuurd. Online regelen Aanvraag afschrift burgerlijke stand (hiervoor heeft u DigiD nodig)

 • Naamskeuze kind

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente.

 • Naamgebruik veranderen

  Na uw huwelijk of registratie partnerschap verandert uw achternaam niet. Ook niet na een scheiding of verlies van uw partner. Wel kunt u bij de gemeente aangeven met welke achternaam overheidsinstanties u voortaan aanschrijven. Dit heet naamgebruik. Voor alle duidelijkheid: uw eigen achternaam verandert daardoor niet. Online regelen Wijziging gebruik achternaam aanvragen U logt in met DigiD. Lukt het online aanvragen niet, maak dan een afspraak.

 • Afschrift/uittreksel echtscheidingsakte aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van uw echtscheidingsakte nodig (uit het echtscheidingsregister van de Burgerlijke Stand). Bijvoorbeeld voor notariële zaken, of voor het aangaan van een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt alleen een afschrift aanvragen van: de echtscheidingsakte van uzelf, of van de echtscheidingsakte van uw partner, of van de echtscheidingsakte van een inwonend kind, of van de echtscheidingsakte van uw inwonende vader of moeder. Het huwelijk moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957). Als het huwelijk in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij die andere gemeente! Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig (voor buitenland) afschrift aan te vragen. Aanvragen U vraagt een uittreksel echtscheidingsakte online aan of persoonlijk aan de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Wat heeft u nodig? Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat de registratie van het huwelijk plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. (als u het afschrift aanvraagt voor een inwonend familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het inwonende familielid datum en plaats van huwelijk duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Doet u de aanvraag online? Dan heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs: € 16,60 Online aanvragen U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Online afschrift echtscheidingsakte aanvragen