Zoekresultaat 11 - 20 van 27 resultaten

 • Evenement organiseren

  Als u in Halderberge een evenement wilt organiseren zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking, dan moet u of een melding of een aanvraag doen voor een vergunning van een evenement. Een melding moet uiterlijk 14 dagen van te voren worden ingediend bij de gemeente, voor een vergunningsaanvraag is de termijn minstens 8 weken van te voren.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket.

 • Rijbewijs

  Voor het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs maakt u een afspraak met de gemeente. Uw rijbewijs ligt na vijf werkdagen voor u klaar bij de snelbalie van het gemeentehuis. Voor het vernieuwen kunt u ook online uw nieuwe rijbewijs aanvragen. Dan ligt uw rijbewijs na 2 werkdagen voor u klaar. Ook voor afhalen aan de snelbalie, maakt u eenvoudig een afspraak.

 • Aansprakelijkheid bij schade

  Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Heeft u eigendommen van de gemeente beschadigd? Dan kan de gemeente u aansprakelijk stellen.

 • Ondernemersadvisering

  Hulp bij de start, de ontwikkeling of bedrijfsvoering van uw onderneming

 • Meteen melden

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van, bijvoorbeeld overlast van een evenement? Meld het ons meteen. Geef ook uw melding door over veiligheid in uw buurt. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Voor het gebruiken van een bouwwerk is in sommige gevallen een omgevingsvergunning of een melding Brandveilig gebruik nodig. Er is een gebruiksmelding nodig als er in een inrichting die geen bouwwerk is (bijv. een tent) 150 personen of meer aanwezig kunnen zijn.

 • Wonen in Halderberge

  Wonen in Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant. Halderberge is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen, bijzonder cultuurhistorisch erfgoed en een recreatieve en toeristische trekpleister. Oudenbosch, Oud Gastel, Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat zijn 5 dorpen met unieke kernkwaliteiten. Halderberge heeft veel te bieden: een woning of appartement in een gezellig dorp, een woning aan het water, nabij het bos of in het buitengebied. In Halderberge kan het allemaal!

 • Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

  Op dit moment lopen er drie hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en twee 150 kV) over het grondgebied van Halderberge. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant (vanaf Borssele naar Tilburg), waaronder ook over het grondgebied van Halderberge. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn het bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe hoogspanningsverbinding. De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit komt te zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende mogelijke tracés. TenneT is verantwoordelijk voor het bouwen van de hoogspanningsverbinding en voor het beheer nadat deze in gebruik is genomen.

 • Planschade

  De gemeente kan een omgevingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het omgevingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit wordt planschade genoemd.