Zoekresultaat 11 - 20 van 52 resultaten

 • Nieuw mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard

  Wat vindt u van de wegen, fietspaden en voetgangerspaden in de Hoeksche Waard? Hoe ervaart u de verkeersveiligheid? En maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Gemeente Hoeksche Waard wil graag uw ervaring en inbreng over deze en andere onderwerpen die gaan over mobiliteit. Dit is belangrijke input voor het nieuwe mobiliteitsplan Hoeksche Waard. In dit plan staat wat de…

 • Urgentieverklaring

  Heeft u door ernstige problemen snel een woning nodig? Dan kunt u misschien voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dat noemen we 'urgentie'. U leest hier of en hoe u in aanmerking kan komen voor een urgentie. Kom ik in aanmerking voor een urgentie? Om in aanmerking te komen voor een urgentie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is…

 • Slachtofferhulp bij misdrijven

  De kans dat u slachtoffer wordt van een misdrijf (bijvoorbeeld diefstal of woninginbraak) in de Hoeksche Waard is klein, maar de impact is meestal groot en kan jaren doorwerken. Gemeente Hoeksche Waard trekt zich het lot van slachtoffers van misdrijven aan. Daarom is er hulp en ondersteuning georganiseerd voor inwoners die daar behoefte aan hebben. Bent u slachtoffer van een…

 • Hoeksche Waard Zuidrand

  In 2013 en 2014 is het pilotproject ‘Hoeksche Waardenmakerij aan de zuidrand van de delta’ uitgevoerd. De Hoeksche Waardenmakerij staat voor een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Het is een project waarin overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan gebiedsontwikkeling. Het doel was om deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling in de praktijk te brengen. Dit pilotproject is met succes uitgevoerd.…

 • Regelgeving wegwerpbekers en -bakjes

  Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten weg na eenmalig gebruik. Een flink deel daarvan komt als zwerfafval in het milieu terecht. Daarom wordt hergebruik de nieuwe norm. De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een groter geheel en komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastic (SUP) dat als doel heeft: de…

 • Ouderenadviseur en Hoeksch huisbezoek

  Het aantal ouderen in Nederland groeit, ook in de Hoeksche Waard. Dat zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen. In de Hoeksche Waard ondernemen we actie om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren. Samen met zorg- en welzijnspartners heeft de gemeente Hoeksche Waard daarom de Visie Wonen,…

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde activiteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u iets wilt (ver)bouwen, slopen, gebruiken of veranderen op uw perceel. Het is daarom belangrijk om te controleren of u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dit kunt u digitaal doen via de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig…

 • Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Wat betekenen de verplichtingen voor natuur, stikstof, water en klimaat voor de Hoeksche Waard? De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar. Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een aanpak die staat voor een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland, toekomstbestendig…

 • Gratis openbaar vervoer bij een laag inkomen

  Voor inwoners met een laag inkomen is het soms te duur om met de bus te reizen voor bezoek aan vrienden en familie, om te sporten, of om vrijwilligerswerk te doen. U kunt hiervoor een Dal Vrij abonnement van Connexxion aanvragen waarmee u gratis met de bus reist in onze regio. Wie kan het Dal Vrij busabonnement aanvragen? Het Dal…

 • Overlijdensaangifte

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.