Zoekresultaat 11 - 20 van 97 resultaten

 • Persoonsgebonden budget(pgb)

  Als u vanuit de Wmo of de Jeugdwet hulp of ondersteuning krijgt, dan kunt u dit in de vorm van een persoonsgebonden budget(pgb) krijgen. Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. U bepaalt zelf: wie u helpt wanneer iemand u helpt wat nodig is om tot een goed resultaat te komen

 • Hoe kan ik het stadhuis bereiken?

  Het bezoekadres van het stadhuis is: Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam U kunt het stadhuis op verschillende manieren bereiken:

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die voor iedereen in de gemeente gelden en die ervoor moeten zorgen dat de gemeente netjes en leefbaar blijft. Het is een soort huishoudelijk reglement. In de APV staan bijvoorbeeld regels voor het houden van evenementen, vergunningen voor horecabedrijven, parkeerovertredingen, regels voor honden, tegen overlast op straat en regels voor de veiligheid in openbaar water.

 • Westerkoog

  Hier vindt u een overzicht van wegwerkzaamheden, recente (nieuws)berichten over uw wijk en bewonersbrieven.

 • Onderhoud van de openbare ruimte

  De gemeente Zaanstad is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte zoals riolering, wegen, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, groen, speelplaatsen, bruggen, watergangen en begraafplaatsen. Ook worden er (herstel)werkzaamheden voorbereid zoals herbestrating of de aanleg van nieuwe riolering. De uitvoering van de werkzaamheden wordt door de gemeente of door aannemers van buitenaf uitgevoerd.

 • Hulp bij schulden

  Schulden. Het kan iedereen overkomen. Loopt u  met vraag rond? Blijf er dan niet alleen mee worstelen. Als u er niet uitkomt met uw schuldeisers, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Zo kunt u  financiële problemen vermijden of voorkomen dat schulden groter worden.  Het hangt van uw persoonlijke situatie af of er een schulddienstverleningstraject kan worden ingezet. Kan dit ingezet worden, dan helpt het Sociaal Wijkteam u de aanvraag voor te bereiden. Het Sociaal Wijkteam heeft diverse mogelijkheden om u financieel te ondersteunen en bekijkt samen met u wat in uw persoonlijke situatie een goede oplossing is. Bijvoorbeeld budgetbeheer en budgetcoaching. Het kan zijn dat u hiermee voldoende bent geholpen uw financiën op orde te krijgen én houden.

 • Leerplicht

  Vanaf het moment dat een kind vijf jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, is het door de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Als ouder/verzorger moet u uw kind inschrijven op een school en zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

 • Zaandam Zuid

  Hier vindt u een overzicht van wegwerkzaamheden, recente (nieuws)berichten over uw wijk en bewonersbrieven.

 • Uitnodiging buitenland (bewijs van garantstelling)

  Als u iemand wilt uitnodigen die voor zijn reis naar Nederland een visum nodig heeft (en die bij u mag logeren), dan heeft deze persoon voor het krijgen van een visum een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' nodig. Een voorwaarde is dat het bezoek niet langer dan drie maanden duurt. Met het bewijs toont u aan dat u garant wilt staan voor alle kosten die uw gasten eventueel in Nederland maken.

 • Nederlander worden

  Er zijn twee mogelijkheden om Nederlander te worden: