Zoekresultaat 11 - 20 van 50 resultaten

 • Materialen van gemeente lenen of huren

  Als u een evenement organiseert, heeft u soms materialen nodig die u niet zelf heeft. Bijvoorbeeld dranghekken om de straat af te zetten. Of containers voor het afval. De gemeente heeft deze materialen vaak wel. U kunt de materialen van de gemeente huren of lenen. Aanvraag uitleen materialen

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. Indienen klacht over de gemeente

 • Geboorteaangifte

  U geeft de geboorte aan in de gemeente waar uw kind geboren is. De geboorteaangifte is verplicht. U doet de aangifte binnen drie dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

 • Automatische incasso voor gemeentebelastingen

  De gemeentelijke belastingen kunt u automatisch betalen. U geeft de gemeente toestemming om het bedrag in 8 termijnen van uw rekening af te schrijven. Wilt u iets aanpassen of het automatisch betalen stoppen? Vul dan het formulier in. U kunt inloggen met DigiD en voor bedrijven met E-herkenning. Automatische incasso

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken. Bezwaar indienen

 • Gebruik gemeentegrond

  Het kan zijn dat u in het verleden een strook gemeentegrond  grenzend aan uw tuin in gebruik heeft  gekregen. En daarvoor toen een ingebruikgevingsverklaring heeft ondertekend.

 • Nadeelcompensatie

  Lijdt u financiële of economische schade door rechtmatige werkzaamheden, besluiten of andere handelingen van de gemeente? Kijk dan hier onder welke voorwaarden u als particulier of ondernemer daarvoor compensatie krijgt. Is de schade ontstaan vóór 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt ná 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure.

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgestelde waarde. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen, vogelpiekspel en rad van avontuur. Als u een kansspel wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente.  Meldingsformulier klein kansspel

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt. Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Aanvraagformulier loterijvergunning