Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Zakenpaspoort

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u vaak naar het buitenland reist. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.

 • Inschrijven nieuwbouw / bouwkavel

  Om in aanmerking te komen voor de koop van bouwgrond moet u bij de gemeente ingeschreven staan als gegadigde.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Hebt u een nieuwe baan of wilt u een visum aanvragen? Dan hebt u vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

 • Paspoort

  Met een paspoort kunt u zich in alle landen van de wereld legitimeren.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres.

 • Kind erkennen

  Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind wettelijk gezien één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

 • Trouwen in Borne

  Wilt u trouwen in Borne? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden waar u dit kunt vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze. Als u aan alle voorwaarden voldoet vindt de voltrekking vanaf veertien dagen tot uiterlijk één jaar na de melding plaats.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Meestal is de datum van verzending of publicatie ook de datum van bekendmaking. In sommige gevallen kan dat afwijken. Wanneer u twijfelt over de datum van bekendmaking kunt u contact opnemen met de betreffende vakafdeling van de gemeente, om te voorkomen dat uw bezwaarschrift te laat wordt ingediend.

 • Overlijdensaangifte

  Binnen 5 dagen na een overlijden moet iemand hiervan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon overleden is. Vaak verzorgt de uitvaartverzorger de aangifte, maar iedereen kan dit aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon overleden is. Wel moet de overledene een natuurlijke dood gestorven zij

 • Klacht indienen

  Klachtafhandeling is het in behandeling nemen van klachten over het gedrag van de gemeente. Wanneer men vindt dat men door iemand van de gemeente niet correct is behandeld, kan men een klacht indienen bij de gemeente. De klacht moet gericht zijn op het gedrag van de gemeente ten opzichte van een burger of een bedrijf. Vaak gaat het om klachten over niet behoorlijk gedrag, zoals niet reageren op brieven of het niet nakomen van afspraken of toezeggingen. De klacht moet gekoppeld zijn aan het gedrag van een persoon die bij de gemeente werkt. De klachtenregeling is niet bedoeld voor inhoudelijke aangelegenheden zoals gemeentelijke plannen, besluiten en het gemeentelijke beleid in het algemeen. Ook over besluiten van bestuursorganen kan niet worden geklaagd. Tegen deze besluiten staan de gebruikelijke rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. De klachtenregeling is evenmin bedoeld om te klagen over gemeentelijke heffingen en tarieven. Klachten die betrekking hebben op de openbare ruimte, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, kunnen telefonisch worden gemeld bij Twente Milieu, telefoon (0900) 8520 111.