Zoekresultaat 11 - 20 van 69 resultaten

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Ervaart u problemen met het brengen en halen van uw kind naar en van school bijvoorbeeld vanwege beperkingen die uw kind ervaart of vanwege de noodzaak voor het bezoeken van een speciale school die ver uit de buurt ligt? Hier vindt u informatie over leerlingenvervoer, de voorwaarden en het aanvragen.

  In de regel zorgen ouders of verzorgers ervoor dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem omdat de school op loop- of fietsafstand ligt of met het openbaar vervoer te bereiken is.

  Voor sommige kinderen is de situatie anders omdat ze een beperking hebben en niet zelfstandig naar school kunnen of omdat ze aangewezen zijn op een speciale school die verder uit de buurt ligt.

  Als dit voor uw kind geldt kan u leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Vanuit leerlingenvervoer kan het volgende worden geregeld:

  • een vergoeding voor een fiets, het openbaar vervoer of voor aangepast eigen vervoer
  • aangepast vervoer met een taxi of taxibus. Lees meer over de afspraken, spelregels en voorwaarden van aangepast vervoer op de pagina Informatie aangepast vervoer

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen. Denk hierbij aan vastgoed (grond en gebouwen), schepen, luchtvaartuigen, kabels en leidingen onder de grond.

 • Subsidie voor sportverenigingen aanvragen

  Sportverenigingen en –instellingen met leden kunnen subsidie aanvragen. De gemeente kan ook passende sportaccommodaties aanbieden. Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een subsidie voor u is. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

 • Wijziging leidinggevende(n) Alcoholwetvergunning

  Als u een nieuwe leidinggevende(n) wilt opvoeren, dan kunt u dit online doorgeven aan de gemeente. U kunt hierbij ook vertrokken leidinggevende(n) en de bestaande en nieuwe leidinggevende(n) opvoeren.

  Als niet de ondernemer de aanvraag doet, maar een derde, dan moet u een machtiging afgeven voor de persoon die de aanvraag doet. U dient een geldig kopie identiteitsbewijs of paspoort van beide zijden van het document (geen rijbewijs), van zowel de machtiginggever als de machtigingnemer bij te voegen.

  Leidinggevenden zijn:

  • de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld: eigenaar, vennoten van een vennootschap onder firma (VOF), bestuurders van een besloten vennootschap (BV); of
  • de natuurlijke persoon die algemeen leiding geeft aan een onderneming, waarin het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend in een of meer inrichtingen. Bijvoorbeeld: bedrijfsleider, horecamanager; of
  • de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van een horecabedrijf in een inrichting.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen.

 • Gratis energieadvies voor VvE's en maatschappelijke organisaties

  VvE’s en maatschappelijke organisaties kunnen advies krijgen over energiebesparing voor het verminderen van de CO2-uitstoot. VvE’s met een gezamenlijke stookinstallatie kunnen gratis advies aanvragen. Dit aanbod geldt ook voor maatschappelijke organisaties, zoals scholen, culturele instellingen, sportverenigingen, kerken of kinderopvang.

  Adviseurs van Eagle Energy komen voor het advies langs om op zoek te gaan naar verbeterpunten. Onder andere de stookinstallatie, het leidingenwerk en het warmteafgiftesysteem worden bekeken. Het advies geeft aan welke verduurzamingsmaatregelen u kunt nemen en hoe snel deze zich terugverdienen door een lagere energierekening.

  Waterzijdig inregelen

  Waterzijdig inregelen kunt u zelf laten uitvoeren aan de hand van het advies. Waterzijdig inregelen verbetert de waterbalans in de cv-installatie. Het is een relatief makkelijk uit te voeren en goedkope maatregel. De maatregel zorgt voor een grote energiebesparing en kan zichzelf in vier jaar terug verdienen. Zonder waterzijdig inregelen gaat veel energie verloren. Het warme water in de cv-installatie wordt namelijk niet optimaal benut over de radiatoren. In 85% van de gebouwen kan minimaal 15% energie worden bespaard door waterzijdig inregelen. Waterzijdig inregelen zorgt daarnaast voor meer comfort en voorkomt tikkende buizen.

  Sinds 1 maart 2020 is waterzijg inregelen wettelijk verplicht bij nieuwe cv-ketels en bij het overschakelen naar een andere warmtebron.

 • Geluidhinder ontheffing

  Verwacht u geluidhinder te veroorzaken, met bijvoorbeeld een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur? Of wilt u gebruikmaken van een geluidswagen om muziek of (reclame)boodschappen te laten horen? Dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.

 • Bouw en verbouw, vergunningen

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

  Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan.

  De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner
  • uw eigen vermogen
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

  Als u met meer mensen in huis woont, is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

 • Objecten plaatsen

  Wilt u een object, zoals bijvoorbeeld een bouwkeet, bouwsteiger of container plaatsen? Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning, activiteit ‘opslag roerende zaken’ nodig (voorheen de objectvergunning).