Zoekresultaat 11 - 20 van 164 resultaten

 • Starterslening

  Op 1 maart 2021 is de pilot voor de starterslening gestart. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten deze startersregeling voort te zetten en te verruimen. Hiermee wil gemeente Gorinchem jongeren de kans geven om sneller een eerste eigen huis te kopen. 

 • Incidentele festiviteit melden

  U mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf of recreatiebedrijf. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden in een café
  • een feest samen met andere horeca
  • een personeelsfeest van uw horecabedrijf

 • Commissie omgevingskwaliteit (Welstandscommissie)

  Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hiermee verandert er veel bij het aanvragen van vergunningen om te (ver)bouwen. Ook zijn er nieuwe termen: De Welstandscommissie heeft voortaan commissie omgevingskwaliteit.

  De commissie omgevingskwaliteit bestaat uit twee subcommissies: 

  • de commissie ruimtelijke kwaliteit;
  • de erfgoedcommissie.

  De commissie omgevingskwaliteit geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken en plannen met betrekking tot monumenten en beschermd stadsgezicht, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of een principeplan is ingediend. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

  Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf kopen of huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u.

 • Parkeervergunning bedrijven verlengen

  U ontvangt van de gemeente een brief en/of melding in het online parkeerloket dat u uw parkeervergunning kunt verlengen. Dit krijgt u alleen als uw gegevens hetzelfde zijn gebleven, zoals o.a. uw adres en/of tenaamstelling bij de RDW. 

  Een verlenging staat ongeveer twee weken voor de afloop van uw huidige parkeervergunning klaar in het online parkeerloket. Ziet u niet de optie om te verlengen, bel dan naar het KCC via telefoonnummer 140183.

 • Trouwen / geregistreerd partnerschap in Gorinchem

  U kunt in Gorinchem in principe overal het ja-woord geven.

  Wilt u meer informatie, een datum reserveren of afspraak maken? Stuur dan een mail naar trouwen@gorinchem.nl

 • Aangifte van geboorte

  Als u een kind heeft gekregen, moet u aangifte van geboorte doen. Dat moet in de gemeente waar uw kind is geboren.

  U moet uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven op het stadhuis. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

  Aangifte van geboorte doen via DigiD

 • Subsidie culturele evenementen

  Organiseert u een evenement dat bijdraagt aan het culturele klimaat in Gorinchem? Dan kunt u een aanvraag doen voor een subsidie culturele evenementen en projecten.

  Deze subsidie is bedoeld om een goed cultureel aanbod van evenementen te maken voor alle inwoners van de gemeente Gorinchem.

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Bezwaar maken tegen aanslag OZB

  Bent u het niet eens met uw OZB aanslag? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar maken.