Zoekresultaat 11 - 20 van 167 resultaten

 • Omgevingsplan wijzigen

  Door een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Hofleverancier worden

  Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen aangevraagd worden.

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen.

 • Beschermd wonen (Wmo)

  Wanneer iemand gebruik wil maken van beschermd wonen, moet dat gemeld worden. De gemeente onderzoekt dan de mogelijkheden.

 • Afval, plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)

  De gemeente zamelt PMD-afval in om te recyclen. PMD kan op diverse manieren aangeboden worden. Op Milieucentraal.nl staat welk afval bij PMD hoort.

 • Dood dier opruimen

  Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van een huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB betaald moet worden.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.