Zoekresultaat 11 - 20 van 223 resultaten

 • Subsidie Sportakkoord

  Subsidie voor sportinitiatieven vanuit het Sportakkoord. Vanuit het Sportakkoord is een budget van € 30.000 beschikbaar

 • Vraag over belastingen

  Stel een vraag over bijvoorbeeld uw belastingaanslag, over de WOZ of over het niet hoeven betalen van belasting (kwijtschelding)

 • Monumenten (overzicht)

  Een overzicht van de monumenten in Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum

 • Controle afvalscheiding

  De gemeente controleert of uw afval goed gesorteerd is. Juiste afvalsortering draagt bij aan een schoner milieu. Als we afval allemaal goed scheiden, kan ook de gemeentelijke belasting (afvalstoffenheffing) omlaag.

 • Uitrit maken

  Vraag een omgevingsvergunning aan als u een uitrit vanaf uw woning of bedrijfsgebouw wilt

 • Klacht over zorg en ondersteuning

  Hoe u een klacht indient over een consulent van de gemeente of zorgaanbieder en wie u hierbij kan helpen

 • Vrijwilligers

  Informatie over de collectieve verzekering die de gemeente heeft afgesloten voor vrijwilligers van de gemeente Tilburg.

 • (Water)toeristenbelasting

  Kosten voor niet-inwoners voor het overnachten in gemeente Gooise Meren

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond plaatst. Zoals kabels en leidingen of een terras

 • Betaaldata uitkeringen

  Iedere 1e dag van de maand krijgt u de bijstandsuitkering bijgeschreven