Zoekresultaat 11 - 20 van 185 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  U mag geen afvalwater lozen buiten het gemeentelijke riool. Dus niet op de openbare weg, in sloten, op veldjes en dergelijke.

 • Vergunninghouders en parkeerzones

  Vlissingen kent 4 zones waar vergunninghouders mogen parkeren: zone A tot en met D.

 • Rijbewijs, omwisselen militair rijbewijs

  Wanneer u nu uw militaire rijbewijs haalt, kunt u alleen nog via de gemeente een Nederlands rijbewijs aanvragen.

 • Omgevingsvergunning voor reclame

  Er is een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een reclamebord op of aan een gebouw.

 • Rioolaansluiting

  De riolering is een ondergronds systeem van buizen (riolen), putten en pompen.

 • Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang registreren

  De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en de handhaving daarvan.

 • Bijstandsuitkering

  In bepaalde gevallen heeft iemand recht op een bijstandsuitkering. De uitkering bestaat uit geld of middelen.

 • Rampenbestrijdingsplan

  Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan van de 13 Zeeuwse gemeenten, voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland.

 • Minima, bijdrage

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Orionis Walcheren.