Zoekresultaat 21 - 30 van 34 resultaten

 • Legalisatie handtekening

  Legalisatie van een handtekening houdt in dat de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart dat een handtekening op een bepaald document ‘echt’ is, dat wil zeggen dat die overeenkomt met de handtekening op uw legitimatiebewijs. U dient de handtekening persoonlijk aan de balie te zetten, en uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 • Huwelijk

  Trouwen is een bijzondere gebeurtenis. De gemeente helpt u graag om hier een persoonlijke en onvergetelijke dag van te maken. Niet alleen paren uit Gemert-Bakel, maar ook van buiten de gemeente zijn van harte welkom!

 • Overlijden, aangifte

  Als een persoon overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dat geldt ook als het gaat om een doodgeboren kindje. De gemeente maakt vervolgens een overlijdensakte op. Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

 • Doodgeboren kind, aangifte

  U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Dit is een overlijdensakte. U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Inschrijven als niet-ingezetene in Nederland (RNI)

  Komt u naar Nederland om bijvoorbeeld te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit persoonlijke nummer krijgt u bij inschrijving in het Register Niet Ingezetenen bij een van de RNI loketgemeenten in Nederland.

 • Basis Registratie Personen, inzagerecht

  Basis Registratie Personen (BRP) is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente. Als u wilt weten aan wie er in het afgelopen jaar gegevens uit de BRP zijn verstrekt dan kunt u een overzicht bij de gemeente opvragen.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Woont u in Nederland en wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een document nodig waarin staat dat u nog niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Dat document heet een huwelijksbevoegdheidsverklaring. U heeft deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële akten en geschriften (brondocumenten) te laten zien die noodzakelijk zijn voor de juiste, volledige, actuele en betrouwbare opname van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als er zich gebeurtenissen in het buitenland hebben voorgedaan, waarbij een officieel document is opgemaakt. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of bewijs van nationaliteit.

 • Afschrift basisregistratie personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een officiële verklaring en bevat uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Als het nodig is kunnen op een uittreksel BRP ook andere gegevens worden vermeld, zoals het Burgerservicenummer, de burgerlijke staat, het aantal ingeschreven personen op uw adres, de datum van vestiging in de gemeente Gemert-Bakel of de adreshistorie.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een legitimatiebewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.