Zoekresultaat

274 Resultaten
Toon producten van Fryslân
 • Gezondheidsverklaring

  Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR of u haalt het formulier bij de gemeente vandaan.

 • Slopen

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. U kunt dit ook aanvragen voor uw kind tot 16 jaar. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 • Verhuur van te koop staande leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning in de gemeente? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig. Wilt u online een vergunning aanvragen? Maak gebruik van de knop 'Online aanvragen'

 • Het gebruik van (een deel van) de weg

  Wilt u (een deel van) de weg gebruiken? Bijvoorbeeld om er een afvalcontainer of een bouwkeet te plaatsen? Of wilt u een spandoek of een elektriciteitskabel boven de weg plaatsen? Dan vraagt u daarvoor een vergunning aan.

 • Bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan beschrijft wat u in de gemeente mag bouwen. Het is handig het bestemmingsplan te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen.

 • Welstandscommissie

  De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

 • Afval scheiden

  Welk afval kunt u kwijt in de grijze en groene container? Wat kunt u aanbieden? En wat kunt u zelf wegbrengen? De gemeente past zowel Bronscheiding als Nascheiding toe. Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen in de Sortibak! GFT moet in de biobak.

 • Asbest verwijderen

  Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. Daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen.

 • Carbidschieten

  Wilt u carbid afschieten? Vraag dit op tijd aan. Aanvragen die na 7 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen! Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming van de burgemeester nodig.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Fryslân

Geen verfijning beschikbaar.

Acties