Zoekresultaat

100 Resultaten
Toon producten van Gelderland
 • Lokale hernieuwbare energieprojecten

  Heeft u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Subsidie kan worden aangevraagd door lokale duurzame energiebedrijven en Verenigingen...

 • Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden Door dat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert daalt de economische waarde van de grond. Voor die waardedaling kunt u eenmalig subsidie aanvragen. Ook...

 • Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: het inrichten van nieuwe natuur het uitvoeren van PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak...

 • Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u een terrein in bezit krijgen om daar een natuurgebied van te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein het beëindigen van een pachtovereenkomst van een natuurambitieterrein het in bezit krijgen...

 • Landschap en landgoederen

  Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: het aanleggen van nieuwe en het herstel van bestaande landschapselementen het aanleggen van poelen het wegwerken van...

 • Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor het verplaatsen van een landbouwbedrijfsgebouw. Voorwaarden Om voor subsidie in...

 • Faunavoorzieningen

  Bij een faunavoorziening kunnen dieren veiliger wegen oversteken. Wilt u een faunavoorziening aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voorwaarden Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ,...

 • Behoud van prioritaire soorten

  In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming , bijlage 3 (PDF 2 MB).  Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen.  Subsidiemogelijkheden...

 • Natuurbescherming: jacht en faunabeheer, ontheffing

  De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en planten. De dieren die onder deze wet vallen, mag u niet zomaar doden. Heeft u schade aan gewassen of is de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar door deze dieren? Dan kunt u een ontheffing bij ons aanvragen. Voorwaarden De faunabeheereenheid,...

 • Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

  Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart . Wij verlenen 3 soorten ontheffingen: Een...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Gelderland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties