Zoekresultaat

161 Resultaten
Toon producten van Gemert-Bakel
 • Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten

  Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners voor het goed uitvoeren van overheidstaken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens...

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  In onze gemeente is een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Hier mag u parkeren als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Neem voor de voorwaarden contact op met de gemeente. Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u telefonisch een afspraak maken.Wanneer...

 • Aangifte rechtsfeiten in het buitenland

  Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, moet u die laten registreren in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Denk aan een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. Deze buitenlandse documenten noemen we ook wel brondocumenten...

 • Principeverzoek

  U wilt gaan (ver-)bouwen of een gebouw of ruimte anders gaan gebruiken, maar dat is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.Wat is een principeverzoek?U vraagt als het ware informeel wat het college van B&W van uw plan vindt. Het college bepaalt da...

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.Voor de aanvraag moet er eerst een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend worden bij de gemeente. De gemeente stuurt dit aanvraagformulier...

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente voert als wegbeheerder gladheidsbestrijding uit en strooit belangrijke doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en routes van hulpdiensten. Op de tekening ziet u op welke wegen de gemeente strooit. Bij (verwachte) gladheid worden de rijbanen en fietspaden fase 1 gestrooid. Bij langduri...

 • Evenementen, vergunning

  Vergunningsvrij Voldoet uw evenement aan onderstaande omschrijving, dan heeft u waarschijnlijk geen vergunning nodig. er zijn minder dan 150 bezoekers tegelijkertijd er worden geen doorgaande wegen afgesloten   er zijn geen alcoholische dranken verkrijgbaar (tegen iedere vorm van...

 • Maatschappelijke participatie

  Vergoeding maatschappelijke participatie Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op...

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Werkgevers kunnen vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een ‘bewijs van goed gedrag’. Voor bijvoorbeeld leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of gastouders is een VOG verplicht. Ook is een VOG soms nodig voor een visum of als u gaat emigreren. U ku...

 • Erkenning

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500. 1. Erkenning kin...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Gemert-Bakel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties