Zoekresultaat

85 Resultaten
Toon producten van Hollands Kroon
 • Kleine kansspelactiviteiten organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door. Wij kunnen eisen dat u zich aan bepaalde regels houdt. Houdt u zich hier niet aan, dan kunnen wij de bijeenkomst verbieden.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. Het overlijden wordt geregistreerd bij de Burgerlijke Stand en er wordt een overlijdensakte opgesteld.

 • Aangifte geboorte

  Met de geboorteaangifte zorgt u voor de officiële registratie van uw kindje. Is uw kindje geboren in Hollands Kroon dan kunt U digitaal aangifte van de geboorte regelen. Dit scheelt u een ritje naar de gemeentebalie.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als wij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet hebben nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • Afval inzamelen

  Het inzamelen van afval hebben we uitbesteed aan HVC (Huis Vuil Centrale). HVC zamelt afval in, sorteert, verwerkt en recycled het. Ook voor ongediertebestrijding kunt u contact opnemen met HVC.

 • Asbest verwijderen

  U mag zelf tot een maximum van 35 vierkante meter materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen.

 • Attestatie de vita / bewijs van in leven zijn

  Attestatie de vita is een internationaal uittreksel dat wordt gebruikt om bij instanties aan te tonen dat u in leven bent.

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen (garantstelling)

  U heeft een garantverklaring nodig wanneer u personen uitnodigt die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie u logies wilt verstrekken. Daarnaast hebt u dit formulier nodig in geval u zich voor een visumplichtige vreemdeling garant wilt stellen.

 • Bezwaar maken

  Soms nemen wij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

 • Bezwaar maken omgevingsvergunning of bestemmingsplan

  Als u het niet eens bent met een besluit over een omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u bezwaar maken.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hollands Kroon

Geen verfijning beschikbaar.

Acties