Resultaten

1 - 10 van de 250 Resultaten
Toon producten van Hoogeveen
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  U en uw partner mogen zelf kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. U kiest de achternaam vóór de geboorte of bij de aangifte van de geboorte. U regelt de naamskeuze persoonlijk bij de gemeente. Bekijk de openingstijden. 

 • Actief zijn en meedoen

  Misschien heeft u moeite met het ontmoeten van andere mensen. U kunt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig het huis uit. Of u bent eenzaam en maakt moeilijk nieuwe vrienden. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan familieleden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Zoals voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld koffie gaan drinken in een buurthuis. Of misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Komt uit het onderzoek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een scootmobiel, zodat u weer gemakkelijk ergens naar toe kunt. Maar er kan ook een dagbesteding voor u zijn. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

 • Activiteitenfonds

  Het activiteitenfonds is ingesteld zodat huishoudens met inkomens tot 110% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) gebruik kunnen maken van voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en sportief gebied. Maakt u kosten voor het zwembad, een museumbezoek, de krant, televisie, het theater of een sportvereniging? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor uzelf en uw gezinsleden. De bijdrage is € 85 per gezinslid per jaar. Voor deze regeling geldt geen vermogenstoets.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Als iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet (meer) woont kunt u de gemeente om een adresonderzoek vragen. De gemeente zoekt dan uit wat het juiste adres is van deze persoon. 

 • Advies en ondersteuning bij huiselijk geweld

  Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Misschien kunt u zich slecht beheersen, wordt u regelmatig geslagen of denkt u dat iemand anders uit uw omgeving mishandeld wordt. Laat het er niet bij zitten en meld het. U kunt terecht bij Veilig Thuis of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Afgezette gebieden betreden

  De gemeente kan om verschillende redenen terreinen of gebieden afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met de veiligheid en openbare orde. Wilt u een afgezet gebied in? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Of u deze krijgt, ligt aan de reden van uw verzoek.

 • Afval inleveren

  De gemeente heeft een milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Het gaat om grofvuil, afval in grote hoeveelheden, zoals tuinafval of afval van gebruiksgoederen, zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten. U kunt ook chemisch afval langsbrengen. Denk aan verf, batterijen en olieproducten of bijzonder afval, zoals asbest. Openingstijden U vindt de Mileustraat aan De Vos van Steenwijklaan 75a in Hoogeveen. Bekijk de openingstijden van de Milieustraat.  Hoe werkt het? U heeft een Milieupas nodig voor toegang tot de milieustraat. Deze milieupas registreert hoeveel afval u brengt. De Milieustraat is in twee delen gesplitst: een deel zonder weging van afval en een deel met weging. Hiervoor heeft u weer uw pas nodig. Als u door de slagboom bent, toetst u de afvalcategorie in die u komt brengen. U kunt per keer slechts één categorie kiezen. Heeft u meerdere soorten afval, dan moet u de toets 'restafval' gebruiken. Werfpersoneel controleert met behulp van camera's de juiste aanmelding van het afval. U wordt aangeraden om per keer voor het tweede gedeelte van de Milieustraat maar één soort afval te brengen, zodat u uw maximale gratis hoeveelheden afval optimaal benut. Op de website van Area vindt u meer informatie over de werkwijze van de Milieustraat. Autoweegbrug Uw auto wordt op een weegbrug gewogen bij ingaan en bij verlaten van de Milieustraat. Het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die u heeft gebracht. Een printerautomaat geeft u een bon. Het gebruik van de pas bij beide wegingen garandeert dat de juiste hoeveelheden afval voor uw rekening komen.

 • Afval storten

  U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld de milieustraat). U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar. Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval.

 • Afvalcontainers, ondergronds

  Area Reiniging heeft ondergrondse afvalcontainers geplaatst bij flats en portiekwoningen in de gemeente Hoogeveen. Toegangspas De ondergrondse afvalcontainers zijn alleen toegankelijk voor de bewoners van de hoogbouw waar de container bijhoort. Het is niet mogelijk bij elke willekeurige hoogbouwlocatie afval in de container te deponeren. De bewoners krijgen hiervoor een toegangspas, dit is dezelfde pas die ook toegang geeft tot de Milieustraat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties