Zoekresultaat

189 Resultaten
Toon producten van Laarbeek
 • Horeca, exploitatievergunning

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een exploitatievergunning.De exploitatievergunning is een instrument ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, en ter voorkoming of beperking van aantasting va...

 • Wmo-raad

  Wmo-Raad Laarbeek De Wmo-Raad Laarbeek bestaat uit een platform en werkgroep Wmo-voorzieningen. De Wmo-Raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De taken van de Wmo-Raad staan formeel vastgelegd in...

 • Festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving

  Elke horeca-inrichting, sportvereniging of recreatie-inrichting, die een festiviteit wil organiseren waardoor niet aan de normale geluids- en/of verlichtingsvoorschriften kan worden voldaan, moet hiervoor een kennisgeving incidentele festiviteiten doen. Er kan maximaal vijf keer per jaar onthe...

 • Afvalinzameling, kunststof verpakkingen, plastic

  Uw plastic afval, metaal (blik) en drankpakken kunt u apart aanbieden in speciale zakken. Eens in de twee weken kunt u deze zakken aan de straat zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het pmd wordt vervolgens gerecycled.

 • BRP, uittreksel

  Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een school/opleiding of woning? Het kan nodig zijn dat u een uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) moet indienen. Het uittreksel BRP bevat ten minste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt dit produ...

 • Leerlingenvervoer

  Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, ...

 • Gezondheidsverklaring, rijbewijs

  U heeft een Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs nodig als u:een keuring moet ondergaan voor het verkrijgen van een rijbewijs;een rijexamen gaat afleggen (dit geldt voor elke categorie).De Gezondheidsverklaring kunt u aanvragen bij de gemeente of bij Centraal Bureau Rijvaardigh...

 • Rijbewijs

  Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) in het register uw gegevens in, zodat de gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen. Ook als u uw rijbewijs wilt vernieuwen of vervangen kunt u terecht b...

 • Gladheidbestrijding

  Als het door weersomstandigheden glad wordt, kan de gemeente strooien. Bij de gemeente kunt u navragen of bij gladheid in uw straat wordt gestrooid.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Onder bepaalde condities kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel geoorloofd verzuim is in ui...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Laarbeek

Geen verfijning beschikbaar.

Acties