Zoekresultaat

479 Resultaten
Toon producten van Oosterhout
 • Klacht over de gemeente indienen

  Als u vindt dat u niet juist behandeld bent door de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator. Onder gemeente wordt verstaan: een ambtenaar, een wethouder, een raadslid of de burgemeester. Uw gemeente is verplicht om uw klacht behoorlijk te behandelen. Zo moet uw gemeente schriftelijk de ontvangst van uw klacht bevestigen en moet de klacht binnen zes weken afgehandeld zijn. In deze periode krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling toe te lichten.

 • Trouwplannen, melding

  Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen? De aanvraag hiervoor kunt u niet bij de gemeente indienen. U moet een verzoek doen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervoor gebruikt u een speciaal aanvraagformulier dat u hier kunt vinden. Als uw verzoek in behandeling wordt genomen, treedt er een uitgebreide procedure in werking. De behandeling van uw verzoek kost € 835,=. Als u voor u en 1 of 2 van uw minderjarige kinderen naamswijziging aanvraagt, hoeft u dit bedraag maar 1 keer te betalen. Vraagt u naamswijzing aan voor u en 3 of meer kinderen moet u tweemaal dit bedrag betalen.

 • Eerste rijbewijs aanvragen

  Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan kunt u persoonlijk bij de gemeente uw rijbewijs aanvragen. Het rijbewijs is tien jaar geldig. Na deze periode moet u een nieuwe aanvragen. Inmiddels is het papieren rijbewijs vervangen door een plastic kaart in bankpasformaat. Iedereen die nu slaagt voor zijn rijexamen of die zijn rijbewijs moet vernieuwen, krijgt het nieuwe rijbewijs. Dit rijbewijs is duurzamer en beter beveiligd. Als u slaagt voor uw rijexamen, dan zet het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) twee verklaringen op uw naam in het rijbewijzenregister: de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid. De gemeente raadpleegt dit register om te controleren of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een rijbewijs. In het algemeen zijn de verklaringen op de eerstvolgende werkdag na het afleggen van het examen beschikbaar.

 • Uw woning tijdelijk verhuren

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor: een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden een woning die te koop staat gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

 • Bodemonderzoek aanvragen

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen: U gaat bouwen of verbouwen. U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond. U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft. U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie. Het bestemmingsplan verandert.

 • Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding

  Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf de locatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

 • Iemand machtigen om voor u te stemmen

  Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand hiervoor machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren. U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt uw stempas. Dit kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt. U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

 • Ligplaatsvergunning voor woonboten

  Het is niet toegestaan in de gemeente Oosterhout om met een vaartuig een ligplaats in te nemen. Overige informatie kunt u vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening onder 5:25.

 • Vuurwerk afsteken

  Particulieren mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk.  Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk).

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Oosterhout

Geen verfijning beschikbaar.

Acties