Zoekresultaat

248 Resultaten
Toon producten van Vlissingen
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Een huwelijk/partnerschapregistratie is een verbintenis tussen 2 personen. Een ambtenaar van de burgerlijke stand legt deze verbintenis vast.Als eerste formele stap dient u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar maken, het voornemen te hebben met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit heet 'Melding van voorgenomen huwelijk'. U moet hiervoor een afspraak maken met de gemeente. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden. Wat is het verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap? Een huwelijk komt tot stand door het uitspreken van het 'ja-woord'. Een geregistreerd partnerschap kom tot stand door het ondertekenen van de Akte van geregistreerd partnerschap; Om een huwelijk te ontbinden moet u naar de rechter. Om een geregistreerd partnerschap te beëindigen hoeft u niet naar de rechter. Dit kan overigens alleen als u het samen eens bent en geen minderjarige kinderen hebt;Tot 1 april 2014 was er ook nog een verschil bij het krijgen van kinderen. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide partners automatisch de ouder van het kind. Bij een geregistreerd  partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst nog erkennen. Sinds 1 april 2014 hoeft dat niet meer. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn. Is een samenlevingscontract hetzelfde als een huwelijk/partnerschapsregistratie? Nee, dat is niet hetzelfde. Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Deze regelt alleen wat de partijen met elkaar afspreken. Bijvoorbeeld over bezittingen als een huis. Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn de partners wettelijk aan elkaar verbonden.

 • Parkeren, algemeen

  In de binnenstad, op de boulevards en aan de randen van de binnenstad zijn verschillende parkeerterreinen ingericht voor bezoekersparkeren. In de binnenstad vindt u ook 2 parkeergarages. Deze zijn 24 uur per dag toegankelijk en het tarief per uur is goedkoper dan parkeren op straat of op de parkeerterreinen. Ook zijn er diverse vergunninghoudersgebieden en locaties met 'losse' parkeermeters. Betaald parkeren zomerperiode (1 april tot en met 31 oktober) Op de volgende plaatsen geldt betaald parkeren van maandag tot en met zondag, van 9.00-18.00 uur: Binnenstad van Vlissingen;Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter;Parkeerterrein Nollebos;Parkeerterrein Koningsweg (eerste 3 uur gratis parkeren);Spuikomgebied: Kenau Hasselaarstraat (inclusief P-Cinema), Komstraat en Glacisstraat (achter de Aldi). Hier geldt betaald parkeren van 9.00-21.00 uur. In de zomerperiode geldt vergunningparkeren ook op zondag. In de maanden april tot en met oktober is het De Ruyterplein aangewezen als voetgangersgebied en geldt een algeheel parkeerverbod. Tarief zomerperiode Het parkeertarief op straat en op parkeerterreinen bedraagt in de zomerperiode ? 2,- per uur;In de 2 Vlissingse parkeergarages betaalt u overdag in de zomerperiode ? 1,80 per uur. Het parkeertarief in de parkeergarages in de avond- en nachturen is ? 0,80 per uur, met een maximum van ? 4,-. Op zondagochtend geldt dit goedkopere nachttarief tot 12.00 uur;Ook op feestdagen geldt betaald parkeren. In 2018 betreft dit Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Betaald parkeren winterperiode (1 november tot en met 31 maart) Op de volgende plaatsen geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, van 9.00-18.00 uur: Binnenstad van Vlissingen;Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter;De Ruyterplein (alleen in de parkeervakken);Parkeerterreinen Koningsweg (eerste 3 uur gratis parkeren);Spuikomgebied: Kenau Hasselaarstraat (inclusief P-Cinema), Komstraat en Glacisstraat (achter de Aldi). Hier geldt betaald parkeren van 9.00-21.00 uur;Op het parkeerterrein Nollebos kunt u gratis parkeren in de winterperiode. Tarief winterperiode Het parkeertarief op straat en op parkeerterreinen bedraagt in de winterperiode ? 1,50 per uur;In de 2 Vlissingse parkeergarages betaalt u overdag in de winterperiode ? 1,50 per uur. Het parkeertarief in de parkeergarages in de avond- en nachturen is ? 0,80 per uur, met een maximum van ? 4,-. Op zondagochtend geldt dit goedkopere nachttarief tot 12.00 uur. Koopzondag Op de laatste zondag van de maand is het koopzondag. In de winterperiode hoeft u op zondag bovengronds niet te betalen, dus ook niet op koopzondag;In de zomerperiode moet u bovengronds betalen, met uitzondering van de koopzondag. Op koopzondag hoeft u in de zomerperiode niet te betalen. In de zomerperiode geldt vergunningparkeren ook op zondag; In de parkeergarages geldt altijd betaald parkeren, zowel in de zomer als de winterperiode en ook op zondag. Parkeerterreinen Zeemanserve en Steenenbeer Op de parkeerterreinen Zeemanserve en Steenenbeer hoeft u op zondagen in de zomerperiode tot 12.00 uur niet te betalen. Na 12.00 uur geldt het reguliere parkeertarief;Voor parkeerterrein Zeemanserve geldt een parkeerduurbeperking van 2 uur, met uitzondering van het parkeren op zondagen in de zomer tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is de parkeerduurbeperking weer van kracht. Parkeerterrein Koningsweg Van 9.00-18.00 uur kunt u 3 uur gratis parkeren op parkeerterrein aan de Koningsweg. Ook het tarief van de dagkaart is hierop aangepast en is goedkoper dan op andere terreinen. Parkeergarages  In de binnenstad van Vlissingen zijn 2 overdekte parkeergarages, parkeergarage De Fonteyne en parkeergarage Scheldeplein. In beide parkeergarages kunt u met een t-tag betalen, u moet zich daar wel voor aanmelden. Zie voor meer informatie de pagina Parkeergarages. Parkeerautomaten en parkeermeters Bij parkeerterreinen, in veel straten in de binnenstad en op de boulevards staan parkeerautomaten. In sommige straten staan parkeermeters. Om een vlotte doorstroming te garanderen, zijn er echter ook parkeermeters waar u maximaal 30 minuten mag staan. Deze meters worden duidelijk aangeduid met een bord. Dip & Go Alle parkeerautomaten in de gemeente Vlissingen zijn voorzien van Dip & Go. Met dit systeem toetst u geen pincode in op de parkeerautomaat. Het enige wat u doet is uw pinpas invoeren, de parkeertijd kiezen, kaartje achter de voorruit en klaar! De betaling verloopt snel en voorkomt lange wachtrijen bij drukte. Met Dip & Go kunt u maximaal ? 50,- betalen om te parkeren. Op sommige parkeerautomaten kunt u ook met muntgeld betalen. Belparkeren U kunt parkeergeld ook betalen via belparkeren. U betaalt hierbij achteraf, door het aan- en afmelden met uw mobiele telefoon. Zie voor meer informatie de pagina Belparkeren. Vergunningparkeren Vlissingen kent 3 zones waar vergunninghouders mogen parkeren. Zie voor meer informatie de pagina Vergunninghouders. Zomerperiode (1 april tot en met 31 oktober) Op maandag tot en met zondag geldt vergunningparkeren van 9.00 tot 19.00 uur;Op enkele plaatsen in Vlissingen geldt vergunningparkeren tot 21.00 uur. Bijvoorbeeld rondom het Bellamypark, Spuistraat en Boulevard de Ruijter. Let u ter plaatse altijd op de borden, deze zijn leidend. Winterperiode (1 november tot en met 31 maart) Op maandag tot en met zaterdag geldt vergunningparkeren van 9.00-19.00 uur;Op enkele plaatsen in Vlissingen geldt vergunningparkeren tot 21.00 uur. Bijvoorbeeld rondom het Bellamypark, Spuistraat en Boulevard de Ruijter. Let u ter plaatse altijd op de borden, deze zijn leidend. Parkeerplaatsen gehandicapten Gehandicapten met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis en onbeperkt in betaalde parkeervakken in de binnenstad van Vlissingen parkeren;In het vergunninghoudersgebied mag u 3 uur parkeren, met de gehandicaptenparkeerkaart én de blauwe parkeerschijf. Let op: plaats uw gehandicaptenparkeerkaart (en eventueel blauwe parkeerschijf) duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto;Op kort-parkeerplaatsen moet u ook de blauwe parkeerschijf gebruiken. Houd u zich aan de maximale parkeertijd van 1 uur;Parkeren in de parkeergarages is niet gratis;U mag niet parkeren op een gereserveerde parkeerplaats die voor andere doelgroepen bedoeld is. Zoals een artsenparkeerplaats, taxistandplaatsen en laad- en los plaatsen. Camperplaatsen Er zijn in de gemeente Vlissingen geen aangewezen camperplaatsen. Voor overnachting in een camper kunt u alleen gebruik maken van de daarvoor ingerichte plaatsen op de Vlissingse campings.

 • Parkeren, grote voertuigen op de weg

  De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken zijn niet alleen geregeld in de Wegenverkeer wetgeving, maar ook in de Algemene Plaatselijke Verordening. Mag ik een groot voertuig zomaar op de openbare weg parkeren? Het is verboden een voertuig met een lengte van meer dan 6 meter (inclusief lading) of een hoogte van 2,4 meter, te parkeren op een aangewezen plaats als: Het schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;Het voertuig te veel plaats inneemt van de beschikbare parkeerruimte. Het verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. Kan ik ontheffing krijgen? De gemeente kan u ontheffing verlenen van dit verbod.

 • Paspoort, tweede

  Een 2e paspoort is 2 jaar geldig en handig als u regelmatig verschillende landen bezoekt. Het kan gebeuren dat stempels van al bezochte landen problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Bijvoorbeeld omdat het nog te bezoeken land in conflict is met een land, waarvan u een stempel in uw paspoort heeft.Het paspoort is ook bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen reizen en een visum nodig hebben. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, kunt u het 2e paspoort gebruiken.U krijgt geen 2e paspoort voor een éénmalig bezoek. In dat geval kunt u bij de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort aanvragen. Wie kan dit paspoort aanvragen? Het paspoort wordt verstrekt aan alle personen met de Nederlandse nationaliteit die: Ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlissingen;Een geldig Nederlands paspoort of zakenpaspoort hebben, dat nog minimaal 6 maanden geldig is;De noodzaak van een 2e paspoort kunnen aantonen. Zie voor informatie de website van rijksoverheid voor Identiteitsgegevens. Waarom heeft mijn paspoort een chip? Sinds 2006 hebben paspoorten een chip. Op de chip staat informatie over de eigenaar van het paspoort. Vanaf  2009 staan er vingerafdrukken opgeslagen op de chip. Met alle informatie op de chip probeert de regering fraude met reisdocumenten te voorkomen. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

 • Stemmen bij volmacht

  Sinds 1928 is het mogelijk per volmacht te stemmen. U machtigt iemand anders om voor u te stemmen als u dat zelf niet kunt. Bijvoorbeeld omdat u tijdens de verkiezingen in het buitenland verblijft, ziek bent, of omdat de geldigheid van uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen. Er zijn 2 vormen van volmacht: De onderhandse volmacht door overdracht van de stempas;De schriftelijk aangevraagde volmacht. De persoon die u heeft gemachtigd, mag uw stem alleen maar uitbrengen op het moment dat hij/zij zelf ook stemt. Tevens mag deze persoon niet meer dan 2 volmachten aannemen. Hoe werkt het geven van een onderhandse volmacht door overdracht van de stempas? Voor het geven van een onderhandse volmacht wacht u op de ontvangst van uw stempas. Daarna draagt u deze over. De voorwaarden om een stempas aan een andere kiezer over te dragen zijn: U en uw gemachtigde zijn beiden in het bezit van een stempas van de gemeente Vlissingen;De gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen;De gemachtigde mag niet meer dan 2 machtigingen aannemen;U vult op de achterzijde van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de naam en het adres van de gemachtigde in. Uw stempas moet zowel door u als de gemachtigde ondertekend zijn;U geeft uw stempas aan de persoon die u heeft gemachtigd, met een kopie van uw legitimatiebewijs. De geldigheidsdatum van uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag niet langer dan 5 jaar zijn verstreken;De gemachtigde levert uw stempas en de kopie van uw legitimatiebewijs in bij het stembureau en brengt de stemmen uit. Hoe werkt de schriftelijk aangevraagde volmacht? Als u niet in de gelegenheid bent om uw stempas over te dragen, kunt u het aanvraagformulier gebruiken. U stuurt het ingevulde formulier uiterlijk 2 weken vóór de verkiezingen naar de gemeente Vlissingen. Ter attentie van de afdeling Publiekszaken. Hoe lang duurt het voordat de procedure om iemand anders voor mij te laten stemmen, rond is? Zodra u uw stempas heeft ontvangen, kunt u deze direct gebruiken als volmachtbewijs. Als u schriftelijk een aanvraag doet, handelt de gemeente uw aanvraag uiterlijk 1 week voor de verkiezingsdatum af.

 • Aansprakelijkheidsstelling gemeente

  Het is mogelijk dat u de gemeente verantwoordelijk houdt voor uw schade. U kunt de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente heeft dan volgens u iets gedaan of juist niet gedaan, dat haar te verwijten is. Dit moet u kunnen bewijzen. Kan de gemeente ook burgers aansprakelijk stellen? Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als iemand een lichtmast omver rijdt of een bloembak heeft vernield.

 • Alarminstallatie installeren

  Het is in de gemeente Vlissingen niet toegestaan, dat alarminstallaties een voor de omgeving hinderlijk geluid- of lichtsignaal kunnen produceren. Voor de installatie van een alarmsysteem in, op of aan het gebouw kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een vergunning nodig hebben. Ik maak gebruik van een stil alarm, heb ik dan ook een vergunning nodig? Als u via een alarmcentrale gebruikt maakt van een stil alarm, heeft u geen vergunning nodig om dit aan te leggen.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wanneer kan ik ontheffing krijgen? Alcohol voor gebruik ter plaatse, mag alleen in horecagelegenheden worden geschonken. Bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, kan de gemeente een (tijdelijke) ontheffing geven. Het is dan mogelijk om zonder vergunning 'zwak alcoholhoudende drank' te verstrekken buiten een horecazaak. Dit zijn dranken als bier, wijn en sherry. Voor sterke drank (jenever, whisky en dergelijke) kunt u geen tijdelijke ontheffing krijgen. Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld een muziekevenement, sportevenement of een cultureel evenement. Welke voorwaarden zijn van toepassing? Er moet een bijzondere gelegenheid (feest/evenement) zijn;De maximale duur van een ontheffing is 12 aaneengesloten dagen;De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol zijn minimaal 21 jaar. Ontheffing van deze leeftijdseis is niet mogelijk;De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol hebben een verklaring van Sociale Hygiëne;De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol zijn 'van goed gedrag' (ter beoordeling aan de politie), zijn niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staan niet onder curatele.

 • Ambulancevervoer

  Als u in deze regio '112' belt, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de alarmcentrale Regio Zeeland Boven de Westerschelde. Als u mobiel belt, wordt u verbonden met de centrale van de Landelijke meldkamer in Driebergen. Zij vragen u in welke plaats u bent en verbinden u door met de juiste alarmcentrale. De Ambulancedienst Verzorgt alle ambulancehulpverleningen en ambulancevervoeren in de regio Zeeland boven de Westerschelde. De Ambulancedienst werkt vanuit verschillende standplaatsen. Op die manier kan worden voldaan aan de wettelijke regel, dat een ambulance binnen 15 minuten na een spoedmelding ter plaatse moet zijn.

 • Asbest, melding

  Asbest is een giftig en gevaarlijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij, die bij inademen schadelijk zijn voor de gezondheid. Nu bekend is dat asbest gevaarlijk is, moet het zo veilig mogelijk verwijderd worden. Sinds 1994 is het gebruik van asbest verboden. U komt het vooral tegen in gebouwen die vóór 1975 zijn gebouwd. Meestal zit asbest in schoorsteenkanalen, bij verwarmingsketels, golfplaten of in de isolatielaag onder oude vloerbedekking. Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? U dient bij het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding in te dienen bij de gemeente, of in het geval van asbest verwijderen uit een monument of beschermd dorp- of stadsgezicht moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Zowel het doen van de sloopmelding als ook het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u doen via het omgevingsloket.Uitgebreide informatie met betrekking tot asbest vragen kunt u vinden via kenniscentrum InfoMil .

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Vlissingen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties