Resultaten

1 - 10 van de 23 Resultaten
Toon producten van Waterschap Brabantse Delta
 • Schade melden

  Indien u schade heeft geleden en u van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom u dit vindt.

 • Klacht indienen

  Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag als u niet tevreden bent over de wijze waarop het waterschap u heeft behandeld. Bent u beledigd, verkeerd geïnformeerd of slecht geholpen door iemand van het waterschap? U kunt dan een klacht indienen. Heeft u een algemene klacht? Gebruik dan het contactformulier.

 • Bezwaar maken

  Hier leest u hoe u bezwaar kunt maken. Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u helpen.

 • Zienswijze indienen

  Het bestuur van waterschap Brabantse Delta neemt allerlei besluiten. Deze besluiten maakt het waterschap bekend via een officiele publicatie (bekendmaking). Bent u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning? Dan kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming. Hier leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

 • Ter inzage leggen

  Nadat een ontwerpbesluit bekend is, legt waterschap Brabantse Delta dit voor een periode van zes weken ter inzage. Zodat belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

 • Voorlopige voorziening indienen

  Als u een bezwaarschrift of beroepschrift indient, betekent dit niet dat het besluit waartegen u zich richt niet meer werkt. Als u wilt voorkomen dat dit besluit geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen. Hier leest u hoe u een voorlopige voorziening indient.

 • Beroep instellen

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het waterschap en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, dan kunt u beroep instellen. Uw beroepschrift stuurt u naar de rechtbank. Dit moet de rechtbank ontvangen uiterlijk zes weken nadat uw bezwaar is afgewezen. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het waterschap.

 • Crisis- en herstelwet

  Hier leest u meer over de crisis- en herstelwet (Chw). De Crisis- en herstelwet helpt bedrijven, omdat de wet bouwprojecten naar voren haalt. Ook worden ruimtelijke plannen sneller uitgevoerd door bijvoorbeeld kortere (aanvraag)procedures.

 • Scheepvaartvergunning aanvragen

  Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor vaarwegbeheer voor de grote rivieren in West-Brabant: Mark en Dintel, Markvlietkanaal, Roode Vaart Noord en Zuid, Roosendaalse en Steenbergsche Vliet, Heense Haven en Steenbergsche Haven. Als u afwijkt van de afmetingen en snelheden kunt u op deze pagina een scheepvaartvergunning aanvragen.

 • Toepassen grond of steenachtige bouwstof

  Het Besluit bodemkwaliteit geeft regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen) op of in de bodem en in oppervlaktewater.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties