Resultaten

1 - 10 van de 52 Resultaten
Toon producten van Amersfoort
 • Akte geboorte, huwelijk, overlijden

  Een akte is een bewijs van een belangrijke, officiële gebeurtenis in uw leven. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt een afschrift (kopie van de akte) bestellen.

 • Waarmerken kopie Nederlands reisdocument of rijbewijs

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken op het stadhuis. U krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie. Dit kan in het Nederlands en in het Engels.

 • Bewijs van in leven zijn, Attestatie de vita

  Om op papier te laten zien dat u leeft, heeft u een ‘bewijs van in leven zijn’ of attestatie de vita nodig. Pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen hier soms om.

 • Legaliseren van een handtekening

  U heeft een document waar uw handtekening op moet staan. U moet daarbij bewijzen dat die handtekening inderdaad van u is. U kunt dit op het stadhuis regelen.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Een garantstelling betekent dat u verantwoordelijk bent voor de kosten van uw gast. Een logiesverstrekking betekent dat uw gast bij u in huis logeert tijdens zijn verblijf in Nederland.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen

  U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. U regelt dit bij de gemeente. Dat kan op twee manieren: door optie of door naturalisatie. Voor beide aanvragen komt u persoonlijk naar het stadhuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 033.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen.

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat u in Amersfoort woont. Op het uittreksel staan onder andere uw naam en adres.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  U en uw partner willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U regelt alles bij de gemeente waar u wilt trouwen of het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

 • Rioolaansluiting

  Wilt u een nieuwe aansluiting op het riool laten maken of een bestaande aansluiting laten veranderen? Dan heeft u een rioolvergunning nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties