Resultaten

1 - 10 van de 184 Resultaten
Toon producten van Berkelland
 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een levenloos geboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren. Afspraak Voor de aangifte kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250. Registratie in de Basisregistratie Personen Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. Vanaf 4 februari 2019 kunt u daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont. Voor meer informatie gaat u naar Registratie levenloos geboren kind.  

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Achternaam kind

  Ouders mogen kiezen of hun 1e kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. Kiest u bijvoorbeeld de naam van de vader, dan krijgen al uw volgende kinderen uit deze relatie ook deze naam. Hiermee blijft er in het gezin eenheid in de naam. De naamskeuze kan niet meer worden teruggedraaid. Openingstijden: Maandag: van 13.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak Dinsdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak Woensdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak en van 13.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak Donderdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak Vrijdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Redenen om uw achternaam te wijzigen, kunnen zijn: De naam is, eventueel in combinatie met het beroep, maatschappelijke positie of de persoonlijke situatie, ongepast of bespottelijk; De naam komt zo vaak voor dat zij onvoldoende onderscheid biedt; De naam is in het Nederlands moeilijk uitspreekbaar; De naam is onjuist gespeld in de akten van de burgerlijke stand; De ouders zijn uit elkaar; De achternaam van het kind is anders dan die van de andere kinderen in het gezin.

 • Adresonderzoek

  Heeft u het vermoeden dat een persoon nog op uw adres ingeschreven staat, terwijl hij of zij daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Ook als u werkt bij een instantie die gebruikmaakt van adresgegevens uit de basisregistratie personen en u twijfelt over de juistheid van deze gegevens, kunt u een adresonderzoek aanvragen. Na afloop van het onderzoek kan de gemeente 2 dingen doen, namelijk de persoon of personen in kwestie: inschrijven op een nieuw adres; uitschrijven uit de basisregistratie personen. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op voorzieningen van de overheid.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Afspraak maken

  We willen de contactmomenten tussen onze inwoners en medewerkers zoveel mogelijk beperken om de mogelijke verspreiding van het corona virus te voorkomen. Wij verzoeken u daarom een afspraak te maken, er is geen vrije inloop.  Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u geen afspraak te maken. Als u al een afspraak heeft staan, verzoeken wij om deze af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken. Samen beschermen we de mensen om ons heen. Veel producten kunt u via de website aanvragen. Ook wijzigingen, zoals een verhuizing, kunt u online doorgeven. Wij adviseren u om, wat online kan, online te doen.  Voor wanneer kan ik een afspraak maken? Op maandag tussen 8.30 en 17.00 uur, op woensdag tussen 8.30 en 16.30 uur en tusen 17.00 en 19.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag zijn wij gesloten.  Waarvoor kunt u een afspraak maken Rijbewijs, aanvraag* Pas of id-kaart aanvragen* Uittreksel BRP* Uittreksel burgerlijke stand Bewijs van in leven zijn* Verklaring omtrent gedrag* Echtscheidings-/ontbindingsakte Verhuizing doorgeven Aangifte geboorte (kind moet geboren zijn in Berkelland) Aangifte overlijden (overleden in Berkelland) Aanmelding vanuit buitenland Briefadres aanvragen Erkenning (kind) informatie over huwelijk of partnerschap Naamswijziging (voornaam) Naturalisatie verzoek indienen * voor deze producten moet u zijn ingeschreven in de gemeente Berkelland! Afspraak afzeggen Het kan gebeuren dat uw afspraak niet door kan gaan. U bent ziek geworden of er is iets anders tussen gekomen. In de mail die u van ons ontvangt kunt u dit gemakkelijk zelf wijzigen. U kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen. Telefonisch contact Lukt het niet om via de computer een afspraak te maken? U kunt maandag tot en met vrijdag ook telefonisch een afspraak laten inplannen. Bel met ons: 0545 - 250 250.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan kunt u een 'verklaring van afstand' afleggen. Deze verklaring moet door u en (namens) de burgemeester worden ondertekend. U verliest dan automatisch het Nederlanderschap.

 • Afvalapp

  Heeft u een smartphone of tablet, download dan de afvalapp van de gemeente Berkelland. U kunt ook een herinnering instellen, zodat u op tijd een signaal krijgt om afval aan de weg te zetten. De app kan via onderstaande QR-codes en via de Appstore (via deze link, of zoek op ‘Inzamelkalender Berkelland’) en Google Playstore (via deze link, of zoek op ‘Berkelland’) gratis gedownload worden.                        QR-code Appstore                                            QR-code Google Playstore Door uw postcode en huisnummer in te vullen kunt u direct zien op welke dagen welk afval op uw adres wordt ingezameld. U kunt dan direct zien wat de ophaaldagen op uw adres zijn van: Plastic, metaal en drankenkartons Gft-container Grijze container Oud papier Klein chemisch afval Grof tuinafval Maar ook waar de containers staan voor: Glas Kleding Luiers en incontinentiemateriaal De app bevat ook veel waardevolle tips over de afvalscheiding en welk afval waar in hoort.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties