Resultaten

1 - 10 van de 201 Resultaten
Toon producten van Brielle
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Gescheiden inzamelen De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalinzameling bij burgers binnen haar gemeente. De gemeente wil dit zoveel mogelijk gescheiden doen. Afvalstoffen zoals groente-, fruit-, en tuinafval, klein chemisch afval, papier, textiel en glas wil de gemeente zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Hiermee wordt hergebruik en recycling gestimuleerd en kan de afvalberg verkleind worden. Restafval en groente, fruit- en tuinafval Eenmaal in de twee weken wordt het restafval en het groente, fruit en tuinafval aan huis opgehaald. De ene week het restafval, via de grijze minicontainer, de andere week het gft-afval, via de groene minicontainer. Klein chemisch afval Voor het verzamelen van klein chemisch afval heeft ieder huishouden een chemobox aangeboden gekregen. Deze box kunt u op de stadswerf aanbieden. Zie voor meer informatie 'Afvalinzameling, chemisch afval huishoudens'. Grof vuil Grof vuil is afval dat te groot en te zwaar is om in een container aan te bieden, zoals bijvoorbeeld oude meubels of vloerbedekking. Grof vuil kan naar de stadswerf worden gebracht of op afroep bij u opgehaald worden. Zie voor meer informatie 'Afvalinzameling, grof vuil'. Papier/karton Papier/karton kunt u naar de stadswerf brengen; ook kunt u bij diverse verenigingen, scholen en kerken in de gemeente terecht. Bij diverse winkelcentra zijn ondergrondse papiercontainers geplaatst. Zie voor meer informatie 'Oud papier inzameling'. Glas Op diverse plaatsen in de gemeente zijn ondergrondse containers aangebracht voor het op kleur inzamelen van glas. Het vlakglas dat niet in die containers past, kunt u naar de stadswerf brengen. Zie voor meer informatie 'Afvalinzameling, glas'. Textiel Voor het inzamelen van textiel is op de stadswerf een speciale textielcontainer geplaatst. Onder textiel wordt onder andere verstaan: kleding, lompen, gordijnen, beddengoed, linnen tassen, enz. Bedrijfsafval Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld. Zie voor meer informatie 'Afvalinzameling, bedrijven'. Afvalinzamelstation, milieustraat Op de stadswerf aan 't Woud 53 bevindt zich een milieustraat waar u onder andere grof vuil, klein chemisch afval, papier, glas, wit- en bruingoed en textiel kunt inleveren. Zie voor meer informatie 'Afvalinzamelstation'.  

 • Afval, klein chemisch afval

  Wat is klein chemisch afval? Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten. Chemisch afval van bedrijven Bedrijven kunnen alleen chemisch afval afvoeren volgens de voorwaarden van een milieuvergunning.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Klik hier voor de gemeentelijke informatie

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties