Resultaten

1 - 10 van de 32 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Strooien tegen gladheid

  Wanneer het gaat vriezen en de wegen dreigen glad te worden, start de gemeente met het strooien van wegen en fietspaden. Kijk in de onderstaande link waar er gestrooid wordt in de gemeente. We kunnen niet overal strooien De wegen en fietspaden in de gemeente strooien we voordat het glad wordt. Op de plaatsen waar de strooiwagens niet kunnen komen, strooien we handmatig. Bij plotselinge gladheid van sneeuw of ijzel krijgen de hoofdwegen voorrang. Wanneer de hoofdwegen weer begaanbaar zijn, pakt de gemeente de overige wegen in de strooiroutes aan. Pas bij gladheid uw rijgedrag aan en beperk uw snelheid. Zelf de stoep strooien? Tijdens het gladheidsseizoen kunt u ook zelf uw stoep strooien, van november tot april, kunt u gratis strooizout ophalen als inwoner van Capelle aan den IJssel. Als u zelf een emmer of zak meeneemt kunt u het ophalen bij: De Milieustraat, Groenedijk 12 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur). Spoorlaan 18 (op werkdagen tussen 12.30 uur – 13.00 uur). Bij een aantal scholen, verenigingen en andere instellingen zijn op aanvraag strooikisten geplaatst waar vanuit deze partijen zelf zout kunnen strooien.

 • Dwangsom bij niet op tijd antwoord

  Als de gemeente u niet snel genoeg helpt of te traag reageert op een aanvraag of bezwaarschrift, kunt u gebruikmaken van de belofte-maakt-schuld-regeling en de dwangsomregeling. De gemeente heeft servicenormen opgesteld om de dienstverlening verder te verbeteren. Hieraan gekoppeld zijn de dwangsomregeling en de belofte-maakt-schuld-regeling. Met deze regelingen maken wij duidelijk dat wij alle Capellenaren én onze dienstverlening uiterst serieus nemen. De belofte-maakt-schuld-regeling Wij willen u altijd zo snel en zo goed mogelijk van dienst zijn. Als dat niet gebeurt, kunt u gebruik maken van de belofte-maakt-schuld-regeling. U krijgt van ons een belofte-maakt-schuld-kaart als: u langer dan 30 minuten moet wachten bij de loketten van Publiekszaken en Sociale Zaken (met uitzondering van piekperioden) uw brief aan de gemeente niet binnen vier weken is beantwoord Deze belofte-maakt-schuld-kaart kunt u bij ons omruilen voor een VVV Cadeaubon ter waarde van € 10,-. U kunt ook aangeven dat dit bedrag gedoneerd mag worden aan een goed doel. Dwangsomregeling Als de gemeente niet binnen 4 weken reageert op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u gebruik maken van de dwangsomregeling. Dit gaat als volgt: u stuurt een brief naar de gemeente waarin u vraagt om een dwangsomregeling. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke’. de gemeente heeft nu nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift. heeft de gemeente na twee weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u een dwangsom. Deze begint bij € 20,- per dag en loopt op naar € 40,-. U ontvangt maximaal € 1260,- dwangsom. Meer informatie dwangsom De dwangsomregeling valt onder de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De wet is van toepassing op bijna alle besluiten van de overheid. Met deze wet is het mogelijk om direct beroep in te stellen bij de rechter als de gemeente niet tijdig reageert op uw aanvraag of bezwaarschrift. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met het Informatiecentrum via 010 - 284 84 84.

 • Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen

  Kloppen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Geef het door, zodat wij het snel in orde kunnen maken. U kunt een wijziging van uw gegevens in de basisregistratie laten maken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. U merkt dit bijvoorbeeld op als u een document van de gemeente ontvangt. Nadat u het verzoek heeft ingediend, controleren wij de gegevens. Dit doen we door het nagaan van bijvoorbeeld uw geboorteakte. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Corrigeren gegevens: wat hebben we nodig Om uw persoonsgegevens te corrigeren hebben wij van u nodig: geldig legitimatiebewijs document waarin de onjuiste gegevens staan bewijs van de juiste gegevens (let op: als u documenten uit het buitenland toont dienen deze aan de legalisatie en verificatie-eisen te voldoen) Bericht van correctie Wij laten u bij sommige correcties schriftelijk weten dat de gegevens zijn aangepast. Als u geen schriftelijk bericht krijgt, geven wij dat aan bij de intakebalie. Correcties niet uitgevoerd? Hebben wij de correcties in de basisregistratie personen (BRP) niet uitgevoerd? U kunt hier tegen in bezwaar gaan.

 • Vergunning kansspelautomaat / gokkast

  Voor plaatsing van gok- of kansspelautomaten is een inrichting is een vergunning nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars, en nachtclubs) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars en kantines). Behendigheidsautomaten zijn vergunningsvrij. Per inrichting mogen maximaal twee speelautomaten worden geplaatst. Kansspelautomaten mogen uitsluitend in hoogdrempelige inrichtingen worden geplaatst. Behendigheidsautomaten mogen zowel in hoog- als in laagdrempelige inrichting worden geplaatst. Voorwaarden Schriftelijke verklaring van: opstelling / locatie bij de exploitant soort automaat Kosten Plaatsing van twee speelautomaten voor de duur van 1 jaar € 90,75 (Legesverordening 2015)

 • Kapotte straatverlichting melden

  Problemen met de openbare verlichting kunt u online melden bij Heijmans Wegen of via telefoonnummer 010-4203950 (24 uur per dag bereikbaar). Geef de straatnaam en het lichtmastnummer door. Dat staat op iedere lantaarnpaal. De reparaties worden verholpen tijdens vooraf bepaalde reparatierondes. Bekijk de planning van deze reparatierondes op de website van Heijmans. Als de storing een gevaarlijke situatie oplevert, zorgen we voor een spoedreparatie. Meld gevaarlijke situaties via de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bij levensbedreigende situaties telefoonnummer 112. Afhandeling storingen in het kabelnet Wanneer blijkt dat er geen sprake is van een defecte lamp maar van een storing in het kabelnet, melden wij dit direct aan de kabelneteigenaar Stedin. Die lost de storing vervolgens zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 15 werkdagen op (complexe storingen kunnen langer duren). Waarom melden bij Heijmans Wegen? De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Heijmans Techniek en Mobiliteit voert in opdracht van de gemeente het onderhoud uit. Door het doen van een online melding bij Heijmans kunnen problemen met de openbare verlichting zo snel mogelijk worden opgelost. De bij Heijmans gemelde defecte lampen worden in een wekelijkse storingsronde gerepareerd. Deze zijn vastgelegd in de planning. Andere onderdelen dan de lampen hebben soms een reparatietijd nodig die langer is dan de wekelijkse ronde.

 • Koninklijke onderscheiding: een lintje aanvragen

  Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving? Het is mogelijk om diegene voor te dragen voor een onderscheiding. Neem voor meer informatie contact op met het Kabinet van de burgemeester via: 010-284 8235. Koninklijke onderscheidingen worden jaarlijks toegekend bij de Algemene Gelegenheid, ook wel lintjesregen genoemd. Kijk voor meer informatie op lintjes.nl. Daarnaast worden onderscheidingen toegekend bij een Bijzondere gelegenheid. Er zijn ook een aantal Capelse onderscheidingen. Voordragen Koninklijke onderscheiding Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding doet u met het voorstelformulier op lintjes.nl. Er kan veel tijd zitten tussen uw aanvraag en de voordracht. Bij een bijzondere gelegenheid is het traject zes maanden. Voordragen Algemene Gelegenheid Wilt u iemand voordragen voor de Algemene Gelegenheid? Zorg dat u uw aanvraag vóór 15 juli indient bij het Kabinet van de burgemeester. Kabinet van de burgemeester Neem voor meer informatie contact op met het Kabinet van de burgemeester via: 010-284 8235. Of kijk op lintjes.nl. Capelse onderscheidingen De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een aantal onderscheidingen: de gemeentelijke erepenning het Capels Compliment de Capelse Kanjer (voor Capellenaren tot 18 jaar) Neem voor meer informatie contact op met het Kabinet van de burgemeester via: 010-284 8235.

 • Marktplaats toewijzing: standplaatsvergunning

  Wilt u met uw bedrijf op de markt staan? Met het aanvraagformulier Standplaatsvergunning (pdf, 78,16kb) kunt u hiervoor een vergunning aanvragen. Voor meer informatie belt u de unit Handhaving en Vergunningen. Bel 010 - 284 8637. De vergunningverlening is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte (standplaats) op de markt. Voor de inschrijving voor een marktstandplaats betaalt u legeskosten van € 51,- per jaar. Lees voor meer informatie de verordeningen over de markt. Aanvragen Met het aanvraagformulier Standplaatsvergunning (pdf, 78,16kb) kunt u een vergunning aanvragen. U kunt het formulier downloaden. Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunt u per post versturen aan: Gemeente Capelle aan den IJssel, t.a.v. Handhaving & Vergunningen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel Regels over de markt Lees voor meer informatie: de Marktverordening nadere regels standplaatsvergunning verordening Marktgeld 2009 beleidsregels Warenmarkt Capelle aan den IJssel 2009

 • Collecte: rooster en vergunning aanvragen

  Vraag een collectevergunning aan via het Contactformulier. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen via trelefoonnummer 010-2848637. In het collecterooster ziet u welke organisaties een vergunning hebben om te geld in te zamelen in gemeente Capelle aan den IJssel. Vergunning aanvragen U heeft een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wilt inzamelen. Voordat wij u de vergunning verlenen kijken we naar: het doel van de inzameling, de achterliggende organisatie,  het gewenste tijdstip van collecteren. Controleer of het tijdstip nog vrij is op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  U of uw organisatie hoeft niet geregistreerd te staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving als u een collectevergunning aanvraagt voor een vrije periode. Een collectevergunning is gratis. Collecterooster Het collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Hier staat altijd een actueel overzicht van alle collectes per gemeente in een jaar. Ook vindt u hier alle informatie over collecteren en kledinginzameling. Beoordeling aanvraag U heeft een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wilt inzamelen. De unit Handhaving en Vergunningen beoordeelt elke aanvraag van een collectevergunning. We kijken naar het doel van de inzameling, de achterliggende organisatie, maar ook naar het gewenste tijdstip van het collecteren. Bij honorering van uw aanvraag, krijgt u de vergunning en de rekening voor de aanvraag per post toegestuurd. Als we de door u aangevraagde vergunning niet kunnen afgeven, ontvangt u hiervan ook bericht.  U krijgt binnen 3 weken bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Aan welke regels een collecte moet voldoen is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Handtekening legaliseren

  In sommige situaties heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. Dat is een handtekening waarvan de burgemeester heeft verklaard dat hij ‘echt’ is. Een gelegaliseerde handtekening heeft u bijvoorbeeld nodig als u een niet-Europeaan uitnodigt om in Nederland te verblijven. U kunt alleen een handtekening laten legaliseren als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. Afspraak maken Wilt u langskomen om uw handtekening te legaliseren? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Kosten Voor de legalisatie van uw handtekening betaalt u € 9,05. Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Meenemen U moet zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Bewijs van garantstelling voor niet-Europeaan Wanneer een niet-Europeaan in Nederland wil verblijven, eist de ambassade dat hij een garantsteller heeft. Voor de garantstelling of uitnodiging van een vreemdeling heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. U kunt het formulier Bewijs van garantstelling (pdf 104,63) downloaden. Vul het formulier thuis vast in en maar plaats uw handtekening nog niet. Uw handtekening zet u pas op het gemeentehuis onder het formulier. De gemeente zet een stempel op het formulier. De stempel zegt alleen iets over uw handtekening, niet over de inhoud van het formulier.

 • Naamgebruik wijzigen

  Naamgebruik is het recht om de geslachtsnaam te gebruiken van de (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Het gaat hierbij niet om wijziging van de geslachtsnaam, maar om het gebruiken van de geslachtsnaam.  Als u uw aanduiding wilt wijzigen kunt u een verzoek indienen bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Mogelijke aanduidingen Bij naamgebruik is er de mogelijkheid om te kiezen tussen de volgende vormen: aanschrijving alleen op eigen naam aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam aanschrijving alleen op de naam van de partner Voor welke documenten Op de post die u ontvangt van overheidsinstanties zal de door u aangegeven naam gebruikt worden. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt altijd de eigen achternaam vermeld, ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kan de naam worden aangevuld met die van uw (overleden) partner. Tussen beide namen komt dan 'e/v' (echtgeno(o)t(e) van) of 'w/v' (weduwnaar/weduwe van) te staan.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties