Resultaten

1 - 10 van de 34 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Archief van de gemeente Capelle aan den IJssel

  Het Capelse gemeentearchief  van voor 1986 en het Capelse bouwarchief van voor 1949 is ondergebracht bij het VADA archieven in Nijverdal. Het Capelse gemeentearchief vanaf 1986 en het Capelse bouwarchief vanaf 1949 kunt u inzien op het gemeentehuis.  Raadpleeg ook de landelijke database om archieven te vinden over Capelle aan den IJssel.  Archiefstukken van voor 1986 en bouwtekeningen van voor 1949 Zoekt u een archiefstuk van voor 1986 of een bouwtekening van voor 1949? Op de website van archieven.nl vindt u de Capelse inventarissen. u kunt deze op 3 manieren inzien: Inzien bij VADA Archieven Neem contact op met VADA Archieven via 0548-631212 of per e-mail info@vada.nl Het archief is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur open. U kunt ook langs bij VADA Archieven aan de Marconistraat 3 te Nijverdal. Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u van het station worden opgehaald door een medewerker van Vada. Vraag dit wel van te voren aan. Inzien op het gemeentehuis Het raadplegen van archiefmateriaal kan ook op het gemeentehuis. Dit gaat op afspraak. De unit Documentaire Informatievoorziening is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 010 - 2848882. De archiefstukken worden door VADA Archieven op het gemeentehuis bezorgd, waar u ze kunt inzien. Digitaal inzien U kunt de archiefstukken van VADA ook digitaal inzien. Vraag via info@vada.nl de gewenste inventarisnummers op. VADA streeft ernaar om alle aanvragen de volgende werkdag beschikbaar te stellen. De scans worden als Pdf-bestand per mail toegestuurd. Let op, u betaalt kosten voor het scannen. U vindt deze onder het kopje 'kosten'. Archiefstukken vanaf 1986 of bouwtekeningen vanaf 1949 Wilt u navraag doen over Capelse archiefstukken vanaf 1986 of archiefstukken uit het bouwarchief vanaf 1949? Dit kan bij de unit Documentaire Informatievoorziening. Binnen een dag neemt de archiefmedewerker telefonisch contact met u o pen kunt u bespreken welke archiefstukken u nodig heeft. Neem contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 14010 en vraag naar het Archief. De unit Documentatie Informatievoorziening is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. Historisch archief Capelle In het Historisch archief Capelle vindt u; aktes en registers van de burgerlijke stand uit de periode 1811- 1964,  doop, trouw en begraafboeken van voor 1811 en  het Capelse beeldarchief. Kosten Archief in het gemeentehuis Voor het inzien van archiefstukken op het gemeentehuis van na 1986 of een bouwtekening van na 1949 betaalt u zoekkosten. Ons tarief is 13,75 euro per besteed kwartier, ongeacht het resultaat. Ook betaalt u kosten voor het maken van kopieën, zowel op papier als digitaal. VADA Archieven Voor archiefstukken van voor 1986 of bouwtekeningen van voor 1949 kunt u terecht bij VADA Archieven. Zij rekenen geen prijzen voor het zoeken. Wel gelden dezelfde prijzen voor het kopiëren, scannen en digitaal inzien. Kopieën Ook betaalt u voor het maken van kopieën (formaat A4 tot A0). Er kunnen papieren of digitale kopieën worden gemaakt. Digitale kopieën worden als PDF-A bestand aangeleverd en kunnen afhankelijk van de hoeveelheid meteen worden gescand. Deze kunnen wij dan op uw eigen usb-stick zetten. Papieren kopieën groter dan A3 kunt u binnen 3 werkdagen ophalen of kunnen wij per post verzenden. De prijzen voor het maken van digitale of papieren kopieën zijn: A4-formaat à € 0,11 excl. BTW A3-formaat à € 0,22 excl. BTW A2-formaat à € 5,05 excl. BTW A1-formaat à € 7,06 excl. BTW A0-formaat à € 9,08 excl. BTW De tarieven voor het inzien van archiefstukken en het maken van (digitale) kopieën zijn bepaald in de legesverordening en worden jaarlijks geactualiseerd.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid: als het breekt of afbrokkelt komen er kankerverwekkende vezels vrij. Als u asbest wilt verwijderen, neemt u altijd contact met ons op. Bij minder dan 35m2 hoeft u het alleen gratis bij de gemeente te melden, door het Meldingsformulier asbest particulieren (pdf, 176 kB) in te vullen. Verwijdert u meer dan 35m2? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Met de Mededeling onder Voorschriften (die u krijgt door melding te doen) kunt u asbest gratis afleveren bij het afvalbrengstation. Digitaal aanvragen of melden Een omgevingsvergunning voor slopen vraagt u als particulier of ondernemer aan via het omgevingsloket. Hieraan zijn kosten verbonden. U kunt hier ook gratis melding doen als u minder dan 35m2 asbest wilt verwijderen. Voor digitaal aanvragen of melden heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Vergunningcheck Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe anoniem zonder in te loggen de vergunningcheck. Asbest melden: minder dan 35m2 Als u minder dan 35m2 asbest wilt verwijderen, heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U moet wel melding doen bij de gemeente. Dit doet u door het Meldingsformulier asbest particulieren (pdf, 116,42kb)  in te vullen en in te leveren op het kantoor van de gemeentewerf. De gemeentewerf van Capelle aan den IJssel vindt u aan de Groenedijk 12. Telefonisch bereikbaar op 010 - 284 86 30. Het asbest levert u gratis af bij het afvalbrengstation. Per post U kunt het ingevulde formulier ook per post opsturen naar de gemeente. U krijgt dan binnen 8 dagen de Mededeling onder Voorschriften toegestuurd. Postadres: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. Unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Asbest verpakken Verklein of breek het asbest niet, dan komen de kankerverwekkende vezels vrij. Verpak de asbest luchtdicht in speciale folie, dat u op vertoning van uw Mededeling gratis ophaalt bij het afvalbrengstation. Verpak, indien van toepassing, maximaal 2 dakplaten per pakket. Voorzie een asbestpakket van een sticker met het opschrift: ‘Voorzichtig: bevat asbest’. Let op! Asbesthoudend of verdacht materiaal mag alleen op het Afvalbrengstation worden aangeboden met een door de gemeente ondertekend asbest meldingsformulier. Niet ondertekende formulieren zijn niet geldig en worden niet op het Afvalbrengstation geaccepteerd. Meer informatie over asbest In het Informatiecentrum op het gemeentehuis zijn informatiebrochures beschikbaar over asbest. Voor vragen kunt u ook bellen met: het Informatiecentrum: 14010 de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 69 Van Gansewinkel: 0180 - 53 07 30 Ook vind u veel informatie over asbest en de wet- en regelgeving op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Vergunning kansspelautomaat / gokkast

  Voor plaatsing van gok- of kansspelautomaten is een inrichting is een vergunning nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars, en nachtclubs) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars en kantines). Behendigheidsautomaten zijn vergunningsvrij. Per inrichting mogen maximaal twee speelautomaten worden geplaatst. Kansspelautomaten mogen uitsluitend in hoogdrempelige inrichtingen worden geplaatst. Behendigheidsautomaten mogen zowel in hoog- als in laagdrempelige inrichting worden geplaatst. Voorwaarden Schriftelijke verklaring van: opstelling / locatie bij de exploitant soort automaat Kosten Plaatsing van twee speelautomaten voor de duur van 1 jaar € 90,75 (Legesverordening 2015)

 • Belastingen: bezwaar maken

  U ontvangt jaarlijks aan het eind van de maand januari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de hoogte van de belastingaanslag? Maak digitaal bezwaar. Digitaal bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen en heffingen? Maak met behulp van uw DigiD-inlogcode digitaal bezwaar. U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Schriftelijk bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen? Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. hoofd unit Belastingen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Afhandeling bezwaar Het hoofd van de unit Belastingen neemt uw bezwaar in behandeling. Ons streven is om uw bezwaar binnen het huidige belastingjaar af te handelen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt in beroep gaan. Meer informatie hierover leest u in de uitspraak van het bezwaar die u van ons ontvangt. Meer informatie Ga voor meer informatie naar de pagina's  Belasting meest gestelde vragen Belastingen

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het als burger, bedrijf of instelling niet eens met een beslissing (beschikking) van de gemeente? Dan kunt u hiertegen digitaal bezwaar indienen. Vanaf de dag na bekendmaking van het besluit, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan maakt u bezwaar tegen WOZ.  Uw bezwaar indienen Digitaal bezwaar maken Om digitaal uw bezwaar in te dienen, heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u dit nog niet, dan kunt u eerst een DigiD-inlogcode aanvragen Stuur uw bezwaarschrift digitaal in. Schriftelijk bezwaar maken Een schriftelijk bezwaar stuurt u naar het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze van behandeling. Als u een schriftelijk bezwaarschrift wilt indienen, doet u dat door het Bezwaarschriftenformulier (pdf, 73,73kb) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel  Wat vermeldt u in het bezwaarschrift? U moet een aantal gegevens vermelden op uw bezwaarschrift: uw naam en adres de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven de reden van bezwaar een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht handtekening Afhandeling bezwaar U krijgt een schriftelijke bevestiging, zodra het bestuursorgaan uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Uw bezwaarschrift wordt in veel gevallen voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Daarna neemt het bestuursorgaan, binnen 12 weken na het indienen van uw bezwaarschrift, een beslissing. Soms wordt dat met 6 weken verlengd.  Termijn: beslissing en verlenging De gemeente moet hierover binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Dit kan met 6 weken verlengd worden. Als er aanleiding is om de termijn te verlengen of op te schorten, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Het kan voorkomen dat we u vragen om meer over uw bezwaarschrift te vertellen aan een medewerker van de gemeente. Beroepschrift Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan door een Beroepschrift in te dienen. Meer informatie Ga naar de pagina Bezwaren en Beroep. Of neem contact op via telefoonnummer 14010 of het Contactformulier.

 • Bouw en verbouw: welstandsbeoordeling

  Heeft u kleinschalige (ver)bouwplannen? Bijvoorbeeld een op-, uit- of aanbouw, plaatsing van zonnepanelen, een dakkapel of erfafscheiding? Een welstandstoets beoordeelt of het uiterlijk van uw bouwplannen past in de omgeving. U kunt de welstandstoets digitaal aanvragen. Doe hiervoor de vergunningcheck in het omgevingsloket. Het aanvragen van een welstandstoets is gratis, ook als uw vergunning wordt afgewezen. Welstandstoets aanvragen Online aanvragen Vul de vergunningcheck in voor de bouwactiviteit die u wilt uitvoeren. Per mailen Stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Zorg dat u de volgende gegevens of bijlagen meestuurt: Situatiebeschrijving Bijlage 1: de pdf van de vergunningcheck Bijlage 2: plattegrond(en) Bijlage 3: het gevelaanzicht (indien van toepassing) Foto's van de bestaande toestand en omgeving* Uw contactgegevens Zorg dat uw gegevens nauwkeurig zijn. * Bij bouwplannen voor een dakkapel is het handig een foto van het straatbeeld toe te voegen. Bij bouwplannen voor een hekwerk of bijgebouw is een situatieschets als bijlage handig. Geef aan waar het hekwerk/bijgebouw komt. Na het verzenden van de e-mail streven wij ernaar om binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen. Kleinschalige bouwopgave In de gemeente Capelle aan den IJssel maken we onderscheid tussen kleinschalige, grotere en grootschalige opgaven. Om Capellenaren zo snel mogelijk te helpen, zijn er voor kleinschalige bouwopgaven sneltoetscriteria opgesteld. Deze zijn bedoeld om snel duidelijkheid te geven over de juistheid van een kleinschalige bouwopgave. Hieronder ziet u de 6 categorieën sneltoetscriteria. Bijbehorende bouwwerken Voor bijbehorende bouwwerken (aanbouw of vrijstaand) gelden de onderstaande sneltoetscriteria. Aangebouwde bouwwerken Ruimtelijke inpassing: Plaatsing; Minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn. Plaatsing; Minimaal 1 meter afstand tot de zijerfgrens van openbaar toegankelijk gebied. Bouwwerk op zichzelf: Een aangebouwd bouwwerk is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. De gevelindeling sluit aan bij de vormgeving van het hoofdgebouw. De aanbouw heeft een plat dak. Uitwerking: Materiaal, kleur en detaillering is afgestemd op het hoofdgebouw. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Vrijstaande bouwwerken Ruimtelijke inpassing: Plaatsing; Minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn. Plaatsing; Minimaal 1 meter afstand tot de zijerfgrens van openbaar toegankelijk gebied. Bouwwerk op zichzelf: Een vrijstaand bouwwerk is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Eenvoudige vormgeving, passend bij de functie van het bouwwerk en/of het hoofdgebouw. De aanbouw heeft een plat dak of een bij het hoofdgebouw passende kapvorm. Uitwerking: Materiaal, kleur en detaillering is afgestemd op het hoofdgebouw of het tuin- of erfkarakter. Toepassing van kwalitatief goed materiaal. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Daktoevoegingen Voor daktoevoegingen (dakkapel, dakopbouw, dakraam) gelden de onderstaande sneltoetscriteria. Dakkapellen Ruimtelijke inpassing: Op één dakvlak (woningblok) herhaling van gelijke dakkapellen. De afstand tussen de dakkapel en de rand van het dakvlak (per woning) is in alle situaties minimaal 0,5 meter. Bij stapeling van dakkapellen op hetzelfde dakvlak; afstand tussen bovenzijde onderste dakkapel en voet bovenstaande dakkapel minimaal 0,5 meter. Bij meerdere dakkapellen op hetzelfde dakvlak (woningblok); bovenzijde steeds op dezelfde hoogte. De dakkapel is nooit hoger dan vergunningvrij zou zijn toegestaan. Bouwwerk op zichzelf: Op één dakvlak (bouwblok) herhaling van gelijke dakkapellen. Geen dichte panelen in het front van de dakkapel. Ingeval achterliggende dragende muur is een smalle strook toegestaan. Uitwerking:  Materiaal, kleur en detaillering is afgestemd op het hoofdgebouw. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Dakopbouwen Ruimtelijke inpassing: Op één dakvlak (bouwblok) herhaling van gelijke dakopbouwen. Bij plaatsing op een bijzondere dakvorm altijd voorleggen aan de commissie. Bouwwerk op zichzelf: Een dakopbouw is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Op één dakvlak (woningblok) herhaling van gelijke dakopbouwen. De dakopbouw heeft een bij het daktype passende hoofdvorm. Bij dakopbouwen op een schuin dak; goothoogte nooit hoger dan de oorspronkelijke nok. De gevelindeling sluit aan bij de vormgeving van het hoofdgebouw. Bij dak één opbouwen op een schuin dak; dichte panelen in het front (voorvlak) beperken. Uitwerking: Materiaal, kleur en detaillering is afgestemd op het hoofdgebouw. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Dakramen Ruimtelijke inpassing: Het gesloten karakter van het dak moet behouden blijven. De afstand tussen het dakraam en de rand van het dakvlak (per woning) is in alle situaties minimaal 0,5 meter. Bij meerdere dakramen; identieke maatvoering en logische rangschikking. Bouwwerk op zichzelf: Dakramen in een staand formaat toepassen. Eenvoudig vormgeven. Uitwerking: Materiaal, kleur en detaillering is afgestemd op het hoofdgebouw. Kozijn- en gevelwijzigingen Voor kozijn en gevelwijzigingen gelden de onderstaande sneltoetscriteria. Ruimtelijke inpassing: Oorspronkelijke opbouw van de gevel moet herkenbaar blijven. Samenhang en ritmiek van de gevel als deel van de straatwand behouden. Bouwwerk op zichzelf: Bij kozijnvervanging; het oorspronkelijke kozijn is uitgangspunt. Indeling sluit aan bij kozijn- en/of gevelwijzigingen die in de omgeving gerealiseerd zijn. Uitwerking: Materiaal, kleur en detaillering is afgestemd op het hoofdgebouw. Transparante geveldelen niet blinderen met panelen of schilderwerk. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Zonnepanelen en -collectoren, antennes en schotelantennes Voor zonnepanelen en -collectoren, antennes en schotelantennes gelden de onderstaande sneltoetscriteria. Zonnepanelen en -collectoren Ruimtelijke inpassing: De afstand tussen het zonnepaneel of -collector en de rand van het dakvlak (per woning) is in alle situaties minimaal 0,5 meter. Bij meerdere zonnepanelen of -collectoren; identieke maatvoering en logische rangschikking. De hellingshoek van het zonnepaneel of -collector is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak. Bij plaatsing op een plat dak; afstand tot de dakrand is minimaal gelijk aan de opbouwhoogte. Bouwwerk op zichzelf: Eenvoudige vormgeving. Uitwerking: Materiaal en detaillering van de profielen is eenvoudig.  Kleur van de profielen afstemmen op de kleur van de panelen. Antennes en schotelantennes Ruimtelijke inpassing: Nooit voor de voorgevelrooilijn. Schotelantennes hebben een doorsnee van maximaal 1 meter. Bij balkon aan de binnenzijde van de balustrade plaatsen. Bouwwerk op zichzelf: Eenvoudige vormgeving. Uitwerking: Materiaal en detaillering van de profielen is eenvoudig. Kleur afgestemd op het hoofdgebouw. Erfafscheidingen en hekwerken Voor erfafscheidingen en hekwerken gelden de onderstaande sneltoetscriteria. Erfafscheidingen Ruimtelijke inpassing: Voor de voorgevelrooilijn ; hoogte maximaal 1 meter. Achter de voorgevelrooilijn; hoogte maximaal 2 meter. Bouwwerk op zichzelf: Naar openbaar gebied gericht; materiaal moet afgewerkt/geschilderd zijn. Hoge erfafscheidingen direct grenzend aan openbaar toegankelijk gebied bij voorkeur ingroenen of uitvoeren als beplanting. Eenvoudige vormgeving. Uitwerking: Toepassing van kwalitatief goed materiaal. Eenvoudige detaillering. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Hekwerken Ruimtelijke inpassing: In openbaar gebied; hoogte passend bij de functie. Voor de voorgevelrooilijn ; hoogte maximaal 1 meter. Achter de voorgevelrooilijn; hoogte maximaal 2 meter. Bouwwerk op zichzelf: In openbaar gebied; hekwerken transparant vormgeven. Bij vervanging oorspronkelijk hekwerk als uitgangspunt. Eenvoudige vormgeving. Uitwerking: Toepassing van kwalitatief goed materiaal. Eenvoudige detaillering. Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. Geen onafgewerkte delen. Rolhekken en -luiken, terras- en zonneschermen Voor rolhekken en -luiken, terras- en zonneschermen gelden de onderstaande sneltoetscriteria. Rolhekken en -luiken Ruimtelijke inpassing: Maatvoering afgestemd op het gevelontwerp. Bouwwerk op zichzelf: Minimaal 75% transparant over de gehele oppervlakte (in gesloten toestand). Bij nieuwbouw integreren in het gevelontwerp. Uitwerking: De kleur is terughoudend en in afgestemd op het hoofdgebouw. Rolkast en geleiders geminimaliseerd en weggewerkt in de detaillering van het gevelontwerp. Terras- en zonneschermen Ruimtelijke inpassing:  Vrije doorloophoogte minimaal 2,3 meter. Maatvoering afgestemd op het gevelontwerp. Bouwwerk op zichzelf: Vormgeving afgestemd op het gevelontwerp. Geen zijschermen die de doorloop belemmeren. Uitwerking: De kleur is terughoudend en in afgestemd op het hoofdgebouw. Meer informatie Meer informatie vindt u in de Welstandsnota 2013 (pdf, 7,65 mb). Heeft u vragen over de welstandstoets of voorwaarden? Mail dan naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl of bel 14-010 en vraag naar Handhaving en Vergunningen.

 • Bouw en verbouw: omgevingsvergunning

  Voor (ver)bouwplannen heeft u vaak een vergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen bij www.omgevingsloket.nl. Hoe lang wij over het beoordelen van uw vergunningaanvraag doen, is afhankelijk van de complexiteit van uw (ver)bouwplannen. Voor sommige bouwplannen heeft u geen vergunning nodig. Voer in het omgevingsloket een vergunningcheck uit om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij uw (ver)bouwplannen moet u zich houden aan welstandscriteria. Zodra u begint met uw (ver)bouwwerkzaamheden en als u klaar bent, meldt u dit bij het gemeentelijk bouwtoezicht. Digitaal aanvragen Particuleren kunnen hun aanvraag digitaal indienen met hun DigiD-inlogcode. Bedrijven doen dit via E-herkenning. Vergunningcheck In het omgevingsloket kunt u als particulier of ondernemer een vergunningcheck uitvoeren of meteen een vergunning aanvragen. U hoeft alleen uw postcode in te vullen. Welke bijlagen Voor een omgevingsvergunning levert u een aanvraagformulier en de volgende gegevens (in viervoud) in: plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk lengte- en dwarsdoorsneden van het bouwwerk alle gevelaanzichten principedetails over het uiterlijk van het bouwwerk uitgebreide detailtekening van de brandscheiding bij complexere aanvragen situatieschets van het bouwwerk  Veel van deze documenten kunt u opvragen in ons Archief. Kosten Kosten vergunning Bouwkosten Prijs vergunning minder dan € 7.500,- € 110,- 7.500,- tot 10.000.000,- 1,68% van de bouwkosten 10.000.000,- tot 20.000.000,- 1,47% van de bouwkosten meer dan 20.000.000,- 1,25% van de bouwkosten met een minimum van 294.000,- en een maximum van 427.000,- euro. Als uw aanvraag niet past in het bestemmingsplan worden er er extra kosten in rekening gebracht. Wilt u hierover meer weten? Neem contact met de unit Handhaving en Vergunningen via nummer 14010. Gemeentelijk toezicht Zodra u een omgevingsvergunning heeft, kunt u beginnen met uw (ver)bouwwerkzaamheden. Meld dit bij het gemeentelijk gemeentelijk bouwtoezicht. Wij controleren of u zich houdt aan de afspraken van de bouwvergunning. Doet u dit niet, dan kunnen wij de werkzaamheden stilleggen. Beoordelingstijd Hoe lang wij over het beoordelen van uw vergunningaanvraag doen, is afhankelijk van de complexiteit van uw (ver)bouwplannen: eenvoudige bouwplannen: binnen 8 weken na indiening aanvraag complexe bouwplannen: binnen 26 weken na indiening aanvraag Wanneer geen vergunning Eenvoudige bouwwerkzaamheden aan de achterzijde van uw woning zijn onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij uit te voeren. Denk aan het (ver)bouwen van een: berging kleine uitbouw op begane grond dakkapel Doe de vergunningcheck om erachter te komen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw (ver)bouwplannen. LET OP: Ook vergunningvrije plannen moeten aan veel regels voldoen. Zorg altijd dat uw (ver)bouwplannen aan de welstandscriteria voldoen. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met de unit Handhaving en Vergunningen via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl of via het telefoonnummer 14010.

 • Dwangsom bij niet op tijd antwoord

  Als de gemeente u niet snel genoeg helpt of te traag reageert op een aanvraag of bezwaarschrift, kunt u gebruikmaken van de belofte-maakt-schuld-regeling en de dwangsomregeling. De gemeente heeft servicenormen opgesteld om de dienstverlening verder te verbeteren. Hieraan gekoppeld zijn de dwangsomregeling en de belofte-maakt-schuld-regeling. Met deze regelingen maken wij duidelijk dat wij alle Capellenaren én onze dienstverlening uiterst serieus nemen. De belofte-maakt-schuld-regeling Wij willen u altijd zo snel en zo goed mogelijk van dienst zijn. Als dat niet gebeurt, kunt u gebruik maken van de belofte-maakt-schuld-regeling. U krijgt van ons een belofte-maakt-schuld-kaart als: u langer dan 30 minuten moet wachten bij de loketten van Publiekszaken en Sociale Zaken (met uitzondering van piekperioden) uw brief aan de gemeente niet binnen vier weken is beantwoord Deze belofte-maakt-schuld-kaart kunt u bij ons omruilen voor een VVV Cadeaubon ter waarde van € 10,-. U kunt ook aangeven dat dit bedrag gedoneerd mag worden aan een goed doel. Dwangsomregeling Als de gemeente niet binnen 4 weken reageert op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u gebruik maken van de dwangsomregeling. Dit gaat als volgt: u stuurt een brief naar de gemeente waarin u vraagt om een dwangsomregeling. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke’. de gemeente heeft nu nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift. heeft de gemeente na twee weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u een dwangsom. Deze begint bij € 20,- per dag en loopt op naar € 40,-. U ontvangt maximaal € 1260,- dwangsom. Meer informatie dwangsom De dwangsomregeling valt onder de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De wet is van toepassing op bijna alle besluiten van de overheid. Met deze wet is het mogelijk om direct beroep in te stellen bij de rechter als de gemeente niet tijdig reageert op uw aanvraag of bezwaarschrift. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met het Informatiecentrum via 010 - 284 84 84.

 • Erkenning geboren kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind beide toestemming geven. Voor erkenning van een geboren kind maakt u een afspraak. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. De erkenner en moeder moeten beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Voorwaarden erkenning geboren kind Om een kind te erkennen is het volgende nodig: de persoonlijke aanwezigheid van de moeder en de erkenner een geldig legitimatiebewijs van de moeder en de erkenner de toestemming van de moeder. Als het kind ouder dan 12 jaar is moet hij/zij dit ook doen Als het kind niet in Nederland is geboren, moet u de geboorteakte van het kind meenemen Als de moeder is geboren in het buitenland moet u ook de volgende documenten meenemen: een geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd) een bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid. een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden) Achternaam kind Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. U kunt de achternaam van de erkenner kiezen, als u geen keuze maakt krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.   Gezag regelen Door een kind na geboorte te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank. Erkenning: niet automatisch Nederlandse nationaliteit Als een kind na de geboorte erkend wordt door een Nederlandse man of vrouw, krijgt het niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Neem voor meer informatie contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 010.

 • Evenement organiseren: vergunning aanvragen

  Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Vraag een vergunning aan met het formulier  Vergunningaanvraag evenement (pdf, 220,42 kb). Een vergunningaanvraag duurt maximaal 3 weken en kost tussen de € 227,50 en € 517,50. Een evenement is bijvoorbeeld een duurloop of sportwedstrijd, fancy-fair, braderie, optocht of concert. Als er minder dan 250 gasten komen, is het waarschijnlijk een 0-evenement. Hiervoor gelden andere regels, die u leest op de pagina 0-evenement: kennisgeving. Op deze pagina leest u hoe u een vergunning aanvraagt voor een groot evenement en waar u zoal aan moet denken. Neem met vragen contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Klein evenement Wij maken onderscheid tussen A-, B en C- en 0-evenementen (maximaal 250 gasten). Voor 0-evenementen heeft u meestal geen vergunning nodig, tenzij u aan de voorwaarden uit de APV voldoet. Organiseert u een 0-evenement? Ga dan naar de pagina 0-evenement: kennisgeving. Twijfelt u onder welke categorie uw evenement valt? Neem dan contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Groot evenement Een evenement is groot als: er meer dan 250 deelnemers/bezoekers komen er (gedeelten van) straten worden afgesloten het evenement meerdere dagen duurt er live muziek is uw evenement niet buurt- of straatgericht is Aanvragen vergunning Een evenementenvergunning kunt u schriftelijk aanvragen. Vul het volledig ingevulde formulier Vergunningaanvraag evenement (pdf, 220,42 kb) naar: Capelle aan den IJssel t.a.v. unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel U kunt ook het volledig ingevulde formulier mailen naar apvvergunningen@capelleaandenijssel.nl Kosten en procedure De unit Handhaving en Vergunningen verwerkt uw vergunningaanvraag. U krijgt binnen 3 weken bericht. Als de vergunning is toegekend ontvangt u deze samen met de rekening per post. Een evenementenvergunning kost, afhankelijk van het aantal bezoekers en de duur van het evenement, € 227,50 tot € 517,50. Bezwaarschrift Is uw vergunningaanvraag afgewezen? U kunt hiertegen een bezwaarschrift indienen. Calamiteitenplan Voor het aanvragen van een evenementenvergunning moet u ook altijd een calamiteitenplan invullen. Gebruik hiervoor het Format Calamiteitenplan (pdf, 293,3kb). Verstuur deze samen met uw vergunningaanvraag. Alcohol schenken Gaat u op uw evenement zwak alcoholhoudende dranken schenken? Hiervoor heeft u een drank- en horecaontheffing nodig. Vraag deze aan op de pagina Alcohol tijdelijk schenken: ontheffing. Meer informatie Lees voor meer informatie de Algemene Plaatselijke Verordening. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 8637.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties