Resultaten

1 - 10 van de 31 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Dwangsom bij niet op tijd antwoord

  Als de gemeente u niet snel genoeg helpt of te traag reageert op een aanvraag of bezwaarschrift, kunt u gebruikmaken van de belofte-maakt-schuld-regeling en de dwangsomregeling. De gemeente heeft servicenormen opgesteld om de dienstverlening verder te verbeteren. Hieraan gekoppeld zijn de dwangsomregeling en de belofte-maakt-schuld-regeling. Met deze regelingen maken wij duidelijk dat wij alle Capellenaren én onze dienstverlening uiterst serieus nemen. De belofte-maakt-schuld-regeling Wij willen u altijd zo snel en zo goed mogelijk van dienst zijn. Als dat niet gebeurt, kunt u gebruik maken van de belofte-maakt-schuld-regeling. U krijgt van ons een belofte-maakt-schuld-kaart als: u langer dan 30 minuten moet wachten bij de loketten van Publiekszaken en Sociale Zaken (met uitzondering van piekperioden) uw brief aan de gemeente niet binnen vier weken is beantwoord Deze belofte-maakt-schuld-kaart kunt u bij ons omruilen voor een VVV Cadeaubon ter waarde van € 10,-. U kunt ook aangeven dat dit bedrag gedoneerd mag worden aan een goed doel. Dwangsomregeling Als de gemeente niet binnen 4 weken reageert op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u gebruik maken van de dwangsomregeling. Dit gaat als volgt: u stuurt een brief naar de gemeente waarin u vraagt om een dwangsomregeling. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke’. de gemeente heeft nu nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift. heeft de gemeente na twee weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u een dwangsom. Deze begint bij € 20,- per dag en loopt op naar € 40,-. U ontvangt maximaal € 1260,- dwangsom. Meer informatie dwangsom De dwangsomregeling valt onder de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De wet is van toepassing op bijna alle besluiten van de overheid. Met deze wet is het mogelijk om direct beroep in te stellen bij de rechter als de gemeente niet tijdig reageert op uw aanvraag of bezwaarschrift. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met het Informatiecentrum via 010 - 284 84 84.

 • Collecte: rooster en vergunning aanvragen

  Vraag een collectevergunning aan via het Contactformulier. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen via trelefoonnummer 010-2848637. In het collecterooster ziet u welke organisaties een vergunning hebben om te geld in te zamelen in gemeente Capelle aan den IJssel. Vergunning aanvragen U heeft een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wilt inzamelen. Voordat wij u de vergunning verlenen kijken we naar: het doel van de inzameling, de achterliggende organisatie,  het gewenste tijdstip van collecteren. Controleer of het tijdstip nog vrij is op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  U of uw organisatie hoeft niet geregistreerd te staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving als u een collectevergunning aanvraagt voor een vrije periode. Een collectevergunning is gratis. Collecterooster Het collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Hier staat altijd een actueel overzicht van alle collectes per gemeente in een jaar. Ook vindt u hier alle informatie over collecteren en kledinginzameling. Beoordeling aanvraag U heeft een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wilt inzamelen. De unit Handhaving en Vergunningen beoordeelt elke aanvraag van een collectevergunning. We kijken naar het doel van de inzameling, de achterliggende organisatie, maar ook naar het gewenste tijdstip van het collecteren. Bij honorering van uw aanvraag, krijgt u de vergunning en de rekening voor de aanvraag per post toegestuurd. Als we de door u aangevraagde vergunning niet kunnen afgeven, ontvangt u hiervan ook bericht.  U krijgt binnen 3 weken bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Aan welke regels een collecte moet voldoen is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen

  Kloppen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Geef het door, zodat wij het snel in orde kunnen maken. U kunt een wijziging van uw gegevens in de basisregistratie laten maken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. U merkt dit bijvoorbeeld op als u een document van de gemeente ontvangt. Nadat u het verzoek heeft ingediend, controleren wij de gegevens. Dit doen we door het nagaan van bijvoorbeeld uw geboorteakte. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Corrigeren gegevens: wat hebben we nodig Om uw persoonsgegevens te corrigeren hebben wij van u nodig: geldig legitimatiebewijs document waarin de onjuiste gegevens staan bewijs van de juiste gegevens (let op: als u documenten uit het buitenland toont dienen deze aan de legalisatie en verificatie-eisen te voldoen) Bericht van correctie Wij laten u bij sommige correcties schriftelijk weten dat de gegevens zijn aangepast. Als u geen schriftelijk bericht krijgt, geven wij dat aan bij de intakebalie. Correcties niet uitgevoerd? Hebben wij de correcties in de basisregistratie personen (BRP) niet uitgevoerd? U kunt hier tegen in bezwaar gaan.

 • Vergunning kansspelautomaat / gokkast

  Voor plaatsing van gok- of kansspelautomaten is een inrichting is een vergunning nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars, en nachtclubs) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars en kantines). Behendigheidsautomaten zijn vergunningsvrij. Per inrichting mogen maximaal twee speelautomaten worden geplaatst. Kansspelautomaten mogen uitsluitend in hoogdrempelige inrichtingen worden geplaatst. Behendigheidsautomaten mogen zowel in hoog- als in laagdrempelige inrichting worden geplaatst. Voorwaarden Schriftelijke verklaring van: opstelling / locatie bij de exploitant soort automaat Kosten Plaatsing van twee speelautomaten voor de duur van 1 jaar € 90,75 (Legesverordening 2015)

 • Kapotte straatverlichting melden

  Problemen met de openbare verlichting kunt u online melden bij Heijmans Wegen of via telefoonnummer 010-4203950 (24 uur per dag bereikbaar). Geef de straatnaam en het lichtmastnummer door. Dat staat op iedere lantaarnpaal. De reparaties worden verholpen tijdens vooraf bepaalde reparatierondes. Bekijk de planning van deze reparatierondes op de website van Heijmans. Als de storing een gevaarlijke situatie oplevert, zorgen we voor een spoedreparatie. Meld gevaarlijke situaties via de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bij levensbedreigende situaties telefoonnummer 112. Afhandeling storingen in het kabelnet Wanneer blijkt dat er geen sprake is van een defecte lamp maar van een storing in het kabelnet, melden wij dit direct aan de kabelneteigenaar Stedin. Die lost de storing vervolgens zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 15 werkdagen op (complexe storingen kunnen langer duren). Waarom melden bij Heijmans Wegen? De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Heijmans Techniek en Mobiliteit voert in opdracht van de gemeente het onderhoud uit. Door het doen van een online melding bij Heijmans kunnen problemen met de openbare verlichting zo snel mogelijk worden opgelost. De bij Heijmans gemelde defecte lampen worden in een wekelijkse storingsronde gerepareerd. Deze zijn vastgelegd in de planning. Andere onderdelen dan de lampen hebben soms een reparatietijd nodig die langer is dan de wekelijkse ronde.

 • Marktplaats toewijzing: standplaatsvergunning

  Wilt u met uw bedrijf op de markt staan? Met het aanvraagformulier Standplaatsvergunning (pdf, 78,16kb) kunt u hiervoor een vergunning aanvragen. Voor meer informatie belt u de unit Handhaving en Vergunningen. Bel 010 - 284 8637. De vergunningverlening is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte (standplaats) op de markt. Voor de inschrijving voor een marktstandplaats betaalt u legeskosten van € 51,- per jaar. Lees voor meer informatie de verordeningen over de markt. Aanvragen Met het aanvraagformulier Standplaatsvergunning (pdf, 78,16kb) kunt u een vergunning aanvragen. U kunt het formulier downloaden. Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunt u per post versturen aan: Gemeente Capelle aan den IJssel, t.a.v. Handhaving & Vergunningen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel Regels over de markt Lees voor meer informatie: de Marktverordening nadere regels standplaatsvergunning verordening Marktgeld 2009 beleidsregels Warenmarkt Capelle aan den IJssel 2009

 • Handtekening legaliseren

  In sommige situaties heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. Dat is een handtekening waarvan de burgemeester heeft verklaard dat hij ‘echt’ is. Een gelegaliseerde handtekening heeft u bijvoorbeeld nodig als u een niet-Europeaan uitnodigt om in Nederland te verblijven. U kunt alleen een handtekening laten legaliseren als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. Afspraak maken Wilt u langskomen om uw handtekening te legaliseren? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Kosten Voor de legalisatie van uw handtekening betaalt u € 9,05. Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Meenemen U moet zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Bewijs van garantstelling voor niet-Europeaan Wanneer een niet-Europeaan in Nederland wil verblijven, eist de ambassade dat hij een garantsteller heeft. Voor de garantstelling of uitnodiging van een vreemdeling heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. U kunt het formulier Bewijs van garantstelling (pdf 104,63) downloaden. Vul het formulier thuis vast in en maar plaats uw handtekening nog niet. Uw handtekening zet u pas op het gemeentehuis onder het formulier. De gemeente zet een stempel op het formulier. De stempel zegt alleen iets over uw handtekening, niet over de inhoud van het formulier.

 • Naamgebruik wijzigen

  Naamgebruik is het recht om de geslachtsnaam te gebruiken van de (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Het gaat hierbij niet om wijziging van de geslachtsnaam, maar om het gebruiken van de geslachtsnaam.  Als u uw aanduiding wilt wijzigen kunt u een verzoek indienen bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Mogelijke aanduidingen Bij naamgebruik is er de mogelijkheid om te kiezen tussen de volgende vormen: aanschrijving alleen op eigen naam aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam aanschrijving alleen op de naam van de partner Voor welke documenten Op de post die u ontvangt van overheidsinstanties zal de door u aangegeven naam gebruikt worden. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt altijd de eigen achternaam vermeld, ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kan de naam worden aangevuld met die van uw (overleden) partner. Tussen beide namen komt dan 'e/v' (echtgeno(o)t(e) van) of 'w/v' (weduwnaar/weduwe van) te staan.

 • Venten: verkoop huis-aan-huis

  Het is verboden zonder vergunning goederen of diensten te verkopen. Hieronder valt het tegen geld aanbieden van producten en diensten op alle, voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen locaties. Het verbod geldt naast de openbare ruimte ook voor op uw eigen grond. De manier waarop u het aanbiedt (bijvoorbeeld venten of  vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit. Het verbod geldt niet voor uitstallingen waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard. U kunt voor de verkoop van goederen en diensten onder bepaalde voorwaarden een ventvergunning krijgen. Neem voor meer informatie contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Voorwaarden U kunt een ventvergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en diensten. Bij de vergunningaanvraag letten we op: de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer de bepaling in het bestemmingsplan het straatbeeld eventuele bijzondere omstandigheden Ventvergunning aanvragen Venten, huis-aan-huisverkoop, is verboden. Voor het  verkopen aan de deur heeft u een ventvergunning nodig. Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier Ventvergunning (pdf 78,75kb) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Meer informatie Lees voor meer informatie de Algemene Plaatselijke Verordening. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 8637.

 • Belastingen: bezwaar maken

  U ontvangt jaarlijks aan het eind van de maand januari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de hoogte van de belastingaanslag? Maak digitaal bezwaar. Digitaal bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen en heffingen? Maak met behulp van uw DigiD-inlogcode digitaal bezwaar. U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Schriftelijk bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen? Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. hoofd unit Belastingen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Afhandeling bezwaar Het hoofd van de unit Belastingen neemt uw bezwaar in behandeling. Ons streven is om uw bezwaar binnen het huidige belastingjaar af te handelen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt in beroep gaan. Meer informatie hierover leest u in de uitspraak van het bezwaar die u van ons ontvangt. Meer informatie Ga voor meer informatie naar de pagina's  Belasting meest gestelde vragen Belastingen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties