Resultaten

1 - 10 van de 243 Resultaten
Toon producten van Cranendonck
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt innemen dan hebt u een vergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn maar ook voor een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfspand zoals een winkel of kantoor? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Cranendonck. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfspand en van het lokale OZB-tarief.

 • Seksbedrijf starten

  De gemeente stelt eisen aan het beheren van een seksbedrijf. Ook moet u het starten, het overnemen of het stoppen van het beheer melden bij de gemeente.Binnen de gemeente Cranendonck is slechts één seksinrichting toegestaan.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Wilt u bijen houden als hobby of beroepsuitoefening? Dan moet u in de meeste Nederlandse gemeenten hiervoor een ontheffing aanvragen. Binnen de gemeente Cranendonck hoeft u geen ontheffing aan te vragen om bijen te houden. Het houden van bijen mag echter nooit tot overlast leiden voor de omgeving.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. In de welstandsnota Cranendonck is gekozen voor een welstandsysteem waarbij we nog maar een klein aantal gebieden en percelen aan welstand toetsen. Alleen als uw bouwplan een monument of beeldbepalend is, aan een monument of beeldbepalend pand grenst of binnen een monumentaal gebied valt, toetsen we het plan op welstand. De toets wordt door een onafhankelijke welstandcommissie gedaan. Als uw bouwplan binnen de grenzen van een beeldkwaliteitplan (bkp) valt, toetsen we het plan aan de regels van dit plan. Deze toets wordt door de gemeente gedaan.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.  Bij de gemeente Cranendonck kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek doen via post of e-mail.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties