Resultaten

1 - 10 van de 116 Resultaten
Toon producten van Doetinchem
 • Melding milieuvervuiling

  Meldingen over milieuklachten van bedrijven, zoals stank- en geluidsoverlast, worden niet meer door de gemeente in behandeling genomen. De provincie Gelderland heeft deze taak overgenomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Achterhoek.

 • Zondagopenstelling supermarkten

  De supermarkten in de gemeente Doetinchem mogen elke zondag open zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur. De supermarkten mogen niet open zijn op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Lees ook de informatie over koopzondagen.

 • Milieu, omgevingsvergunning of melding

  Start u een nieuw bedrijf, wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Achterhoek www.odachterhoek.nl

 • Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die je betaalt voor het inzamelen en verwerken van afval door Buha (namens de gemeente). De belasting wordt opgelegd aan ieder huishouden, ook als geen of heel weinig afval wordt aangeboden.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het flyeren ofwel verspreiden van reclame- en informatiefolders in de gemeente Doetinchem is geen vergunning nodig. Het flyeren mag echter niet leiden tot vervuiling van de omgeving. De verspreider van de folders is hiervoor verantwoordelijk. Als de gemeente de omgeving in verband met vervuiling moet schoonmaken, komen de kosten ervan voor rekening van de verspreider. Er mag niet geflyerd worden tijdens grote evenementen in de binnenstad, zoals carnaval, Koningsdag, Stadsfeest en intocht Sinterklaas. De gemeente neemt contact met u op als u de omgeving na het flyeren niet opgeruimd heeft achtergelaten. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde. De teksten mogen niet opruiend zijn.

 • Taxatieverslag

  Op een taxatieverslag staan kenmerken van uw object en marktgegevens. U kunt hierbij denken aan kadastrale gegevens, het bouwjaar, de grootte en eventuele bijzondere kenmerken. Bij bedrijven en ongewone objecten wordt op het taxatieverslag de opbouw van de taxatie weergegeven. Uw taxatieverslag opvragen Regel dit bij de digitale belastingbalie Taxatieverslag opvragen Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven. Kunt u het opvragen niet zelf digitaal regelen? Bel dan (0314) 377 377 of stuur een mail naar woz-online@doetinchem.nl.

 • Adoptie

  Wilt u een kind uit Nederland of het buitenland adopteren? Neem dan contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze organisatie verzorgt de voorlichting op het gebied van adoptie. Zij kan u ook wegwijs maken in de aanvraagprocedure en het verloop van een adoptietraject. Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een traject van een paar jaar vooraf. Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U moet het dan binnen 5 werkdagen bij de gemeente melden. Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij de rijksoverheid vindt u de voorwaarden voor binnenlandse adoptie.

 • Baatbelasting

  Baatbelasting is de (gehele of gedeeltelijke) vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het tot stand brengen van een voorziening van openbaar nut in een aangewezen gebied. Voorzieningen van openbaar nut zijn bijvoorbeeld de herinrichting van het voetgangersgebied of de aanleg van riolering in het buitengebied. De belasting moet betaald worden door eigenaren van onroerende zaken die in een aangewezen gedeelte van de gemeente liggen. De onroerende zaken in dit gebied moeten voordeel hebben van de desbetreffende voorziening.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat beschreven hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er een vrijstaande woning of een appartementencomplex mag staan. Maar bijvoorbeeld ook of er een school staat of moet komen of dat het een groenvoorziening moet zijn. U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om een bestemmingsplan aan te passen als u de grond anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg / principebesluit.

 • Geluidhinder

  Het gebruik van geluidsapparatuur of het uitvoeren van lawaaimakende activiteiten is in de openbare ruimte verboden als het voor anderen overlast veroorzaakt. Denk hierbij aan: muziek met een groot geluidsvolume (achtergrond)muziek in winkelstraten het laten horen van reclame, muziek of mededelingen via een (mobiele) geluidsinstallatie (zoals geluidswagen) het gebruik van compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen werkzaamheden aan het spoor of met een geluidswagen reclame of muziek maken of mededelingen doen U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier ontheffing geluidhinder

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties