Resultaten

1 - 10 van de 253 Resultaten
Toon producten van Enschede
 • Wet bodembescherming- melding

  Wanneer valt een sanering onder de Wbb melding?Alle saneringen die niet onder BUS-me

 • Natuurgebieden

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.

 • Parkeerontheffing

  U kunt een parkeerontheffing alleen op afspraak aanvragen. Dit kan via de optie 'Afspraak maken’. Een parkeerontheffing is een ontheffing voor:

 • Riolering

  Afvalwater hebben we allemaal. Vuil water van huizen en bedrijven, en vaak ook regenwater van druk bereden straten, loopt het riool in. We noemen het dan afvalwater.

 • Waardering onroerende zaken voor notarissen

  Deze wet (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken: woningen, maar ook openbare gebouwen en bedrijfspanden.  Een notaris kan de WOZ waarde van een pand opvragen, hieraan zijn kosten verb

 • Geschillen over erfbegrenzing

  Over grenzen tussen erven kunnen geschillen ontstaan. U vindt hier informatie over wat u in zo'n situatie kunt doen.

 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer

  Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van grondwater b

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Heeft u bewijs nodig dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Vraag dan de gemeente om een verklaring waarin staat dat u Nederlander bent.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden, dan kunt u terecht bij de gemeente. De gemeente plaatst bijna alle gevonden voorwerpen op de landelijke website

 • Waarmerken kopie/afschriften

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties