Resultaten

1 - 10 van de 135 Resultaten
Toon producten van Ermelo
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt) Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt. De vergunning is in eerste instantie voor u persoonlijk. Wilt u niet meer op de markt staan en kent u een ondernemer die op uw plek wil staan? Dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen aan de andere ondernemer. U kunt de marktplaatsvergunning direct online regelen. Voor een online aanvraag is verificatie van uw identiteit vereist. Bij de gemeente Ermelo kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD inlogcode, vraag deze dan aan op de website van DigiD.  Direct regelen (DigiD) De vergunning kunt u ook schriftelijk aanvragen door middel van onderstaand formulier. De aanvraag kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Publiekszaken, postbus 500, 3850 AM Ermelo. De gemeente heeft na ontvangst van de aanvraag 6 weken de tijd om een besluit te nemen. Aanvraagformulier marktstandplaatsvergunning

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis. Aanvraagformulier naamswijziging

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de ODNV. Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Heeft u een woningbouwplan die niet in het bestemmingsplan past? Ga dan naar afweging bouwplannen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.  Ook kunt u via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) van het ministerie van VROM checken of een vergunning of melding nodig is.

 • Gemeentearchief bekijken

  Een gemeente is verplicht om na 20 jaar de administratie over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Na overbrenging is deze administratie openbaar en dus voor iedereen in te zien. De gemeente Ermelo heeft het beheer van die archieven overgedragen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Het Streekarchivariaat beheert ook de archieven van de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.  In elke gemeente is een studiezaal gevestigd die u kunt bezoeken. Daar kunt u de archieven raadplegen.  Steeds meer archieven zijn al digitaal toegankelijk. Kijkt u eens op onze website: www.streekarchivariaat.nl. Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is te bereiken op telefoonnummer 0341 - 567101.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Straatartiest optreden

  U wilt op straat optreden. Dit kan bijvoorbeeld als: Tekenaar. Fotograaf. Gids. Jongleur. Levend standbeeld.  Vraag de gemeente vooraf of u hier een ontheffing (toestemming) voor nodig heeft. U vraagt de ontheffing online of op papier aan.  Online ontheffing aanvragen Aanvraagformulier (op papier)

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties