Resultaten

1 - 10 van de 44 Resultaten
Toon producten van Grave
 • Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

  De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen.

 • Kwijtschelding

  Via de online vragenlijst kwijtschelding komt u er snel achter of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker. Voor alle andere belastingen zoals hondenbelasting, onroerendezaakbelasting en reclamebelasting wordt...

 • Loterij/bingo/prijsvraag

  Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig.

 • Ligplaatsvergunning

  U mag niet zomaar met uw vaartuig een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag. Wilt u met een (woon)boot of een ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een ligplaatsvergunning...

 • Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat een inwoner in leven is (uittreksel basisregistratie personen). Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. De attestatie de vita is een verklaring, ondertekend door een ambtenaar...

 • Evenement organiseren

  COVID-19 In verband met de COVID-19 pandemie zijn evenementen momenteel nog verboden maar is echter wel besloten om aanvragen weer in behandeling te gaan nemen.  Bekijk de voorwaarden onder + COVID-19 / Evenementen.  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u in principe een vergunning nodig....

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u die laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente, in het bijzijn van een ambtenaar, uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is. U kunt uw handtekening...

 • Klacht over handelen gemeente

  De gemeente probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie in het stadhuis. Maak hiervoor altijd een afspraak . Na vijf werkdagen kunt u uw paspoort persoonlijk afhalen. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig, een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig. Ook als uw paspoort...

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie in het stadhuis. Maak hiervoor altijd een afspraak . Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind(eren)? Dan moet uw kind bij de aanvraag én het ophalen aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart persoonlijk afhalen....

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties