Resultaten

1 - 10 van de 411 Resultaten
Toon producten van Hellendoorn
 • Traplift

  Zie hulp bij wonen en huishouden

 • Carbidschieten

  Rond de jaarwisseling is het onder voorwaarden mogelijk om carbid te schieten.

 • Verplaatsingsmiddelen WMO

  zie hulp bij wonen en vervoer

 • Wie doet wat in het waterbeheer

  De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijf werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. Daarnaast heeft u als inwoner van de gemeente Hellendoorn ook verantwoordelijkheden. Per thema kunt u lezen wie waar voor verantwoordelijk is.

 • Asbest uit de bodem verwijderen

  Projectbureau BAS (bodem asbest sanering) ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. 

 • Meldpunt minder regels

  Soms zijn gemeenteregels onhandig of lastig. Bijvoorbeeld regels over ingewikkelde procedures of formulieren.

 • Subsidie muziekverenigingen gemeente Hellendoorn

  Nodig bij het aanvragen:  de begroting;    of u een harmonie/fanfarekorps en/of drumband/slagwerkgroep en/  of  twirl-/majorettegroep en flaggirls heeft inclusief het aantal leden per categorie;   het aantal spelende of uniform dragende leden;  wat de dirigentskosten bedragen;  wat de opleidingskosten bedragen;  

 • Geluidswagen gebruiken

  Het is verboden om met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen in het openbaar te laten horen. Als u dit toch wilt doen, heeft u toestemming nodig van de gemeente.

 • Antidiscriminatievoorziening

  Wanneer u zich gediscrimineerd voelt, kunt u dit melden of aangifte doen. U kunt ook eerst advies vragen, bijvoorbeeld bij een antidiscriminatiebureau. Het antidiscriminatiebureau waar u een beroep op kunt doen is Stichting Vizier. Het antidiscriminatiebureau is gespecialiseerd in discriminatieklachten en kan u meer vertellen over uw mogelijkheden. Het is belangrijk dat u discriminatie altijd meldt.

 • Verlagen van bijstandsuitkering

  De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. De gemeente houdt wel rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties