Resultaten

1 - 10 van de 392 Resultaten
Toon producten van Hellendoorn
 • Aangepast sporten

  Sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet bij de zgn. “kwetsbare groepen” . Gemeente Hellendoorn zet in op bevordering van sport en bewegen door kwetsbare inwoners. Sport en bewegen is van belang om een bijdrage te leveren aan o.a. gezondheid en zelfredzaamheid. Meer informatie

 • Aanslag gemeentelijke belastingen 2020

  Tijdstip van de aanslag De meeste aanslagen gemeentelijke belastingen versturen wij eind februari, zowel op papier of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.nl. Verschillende belastingsoorten en de WOZ-beschikking op één biljet Het aanslagbiljet is een zogenoemde gecombineerde aanslag. Dat wil zeggen dat er verschillende soorten belastingen op één biljet kunnen staan, namelijk de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, OZB en rioolheffing. Ook staat er meestal een WOZ-beschikking op.

 • Aanvragen Wet natuurbescherming

  De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland (Natura 2000 gebieden) en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die wet worden verleend.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.

 • Adoptie rotonde

  Het is mogelijk voor bedrijven om een rotonde te adopteren. Het bedrijf mag op de ingangen van de rotonde een reclamebord plaatsen met een afmeting van maximaal 80 bij 120 cm. Als tegenprestatie wordt het onderhoud van de rotonde uitgevoerd door het bedrijf.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. De gemeente heeft AED-apparaten hangen bij enkele gemeentelijke gebouwen, maar de AED's in onze gemeente zijn met name door andere instellingen aangeschaft. De gemeente subsidieert deze AED's verder niet. Ook niet voor opleidingen. 

 • Afgezette gebieden betreden

  De gemeente kan een terrein of gebied afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met veiligheid, openbare orde of volksgezondheid. Zo kan de gemeente een terrein afzetten, waarvan de grond zwaar vervuild is. Moet u toch in een afgezet gebied zijn? Dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

 • Afval: actueel/ nieuws

  Bewaar uw textiel voorlopig zo veel mogelijk thuis Vanwege de coronacrisis ligt de afzet van textiel wereldwijd stil. Het gevolg hiervan is dat al het recyclebare textiel dat in de gemeente Hellendoorn wordt ingezameld moet worden opgeslagen in grote loodsen. Dit gebeurd door onze textielinzamelaar Sympany. De opslag zorgt voor extra kosten en leidt er bovendien toe dat de kwaliteit van het textiel achteruitgaat, of zelfs onbruikbaar wordt (door bijvoorbeeld vochtschade). Dat is zonde. Net als elders in Nederland wordt daarom de volgende oproep gedaan:

 • Afvalbrengpunt

  Uw huishoudelijk afval inleveren? Dat kan op het gemeentelijk Afvalbrengpunt aan de Fuutweg 25 te Nijverdal.   Bezoekadres: Fuutweg 25, 7442CL in Nijverdal Contact via de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA, Nijverdal, (0548) 630214, gemeente@hellendoorn.nl   Particulieren

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties