Resultaten

1 - 10 van de 159 Resultaten
Toon producten van Helmond
 • Marktgeld

  Als u een vergunning of een abonnement voor een marktstandplaats heeft, betaalt u belasting. De gemeente heft marktgeld voor het gebruik van gemeentegrond en het te koop aanbieden van goederen.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12...

 • Loonkostensubsidie aanvragen

  Een werkgever kan loonkostensubsidie aanvragen als hij een persoon met een bijstandsuitkering een baan geeft. De loonkostensubsidie helpt mensen met een bijstandsuitkering bij het vinden van een baan. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn. De hoogte van de subsidie...

 • Standplaats kermis, inschrijving

  Helmond organiseert jaarlijks in het voorjaar en in de zomer een kermis. U kunt zich bij de gemeente inschrijven voor een standplaats.   Let op : de aanbesteding van de kermissen in 2019 is inmiddels afgehandeld.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt. Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

 • Stedelijke vernieuwing, subsidie

  De subsidie stedelijke vernieuwing is bedoeld voor initiatieven die de leefbaarheid, veiligheid, woon- en milieukwaliteit in Helmond verbeteren. Dit geldt ook als uw initiatief sociale samenhang bevordert, economisch draagvlak versterkt of de openbare ruimte verbetert. U kunt subsidie aanvragen als...

 • Nutsvoorzieningen bij evenementen

  Als u voor een evenement gebruik wilt maken van de gemeentelijke stroom- of watervoorzieningen, kost dit geld. Deze kosten worden doorbelast aan de organisator en deze ontvangt hierover een factuur.

 • Grondwater lozen bij bronnering

  Bij bouwwerkzaamheden, bodem- en grondwatersaneringen moet het grondwater soms tijdelijk worden weggepompt. Dit noemen we een ‘bronnering’. Als u dit water vervolgens wilt lozen op een gemeentelijk rioolstelsel of gemeentelijke sloot, heeft u toestemming van de gemeente nodig. U heeft een vergunning...

 • Woonwagenstandplaats, toewijzing

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. De gemeente wijst geen woonwagenstandplaatsen toe. Als u een woonwagenstandplaats of woonwagen wilt huren, kunt u terecht bij Woonmaat.

 • Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

  Particulieren en bedrijven die een elektrische auto rijden en geen eigen parkeerplaats hebben om een laadpaal bij te plaatsen, kunnen een openbaar oplaadpunt voor de elektrische auto aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties