Resultaten

1 - 10 van de 161 Resultaten
Toon producten van Helmond
 • Bestemmingsplan inzien

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Nieuwbouwplannen moeten in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. U kunt de bestemmingsplannen...

 • Bestemmingsplan, afwijken van

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een erker, uitbouw of andere verbouwing. Controleer uw plan ook als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Passen...

 • Monument, aanwijzing

  Helmond heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. U kunt een verzoek indienen bij de gemeente om een gebouw of terrein aan te wijzen als een beschermd gemeentelijk monument.  De gemeente kijkt naar: de schoonheid de betekenis voor de wetenschap de cultuurhistorische waarde Als de gemeente...

 • Subsidie voor een monument aanvragen

  Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van onderhoud aan uw monument. Dit kan 1 keer per 5 jaar. Wat we verstaan onder onderhoud kunt u lezen in de nadere regels subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten (zie 'wetgeving'). Hierin...

 • Grond, bagger en bouwstoffen melden

  Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Deze voorwaarden zijn bedoeld om bodemverontreiniging te voorkomen. De gemeente toetst het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen aan het landelijke...

 • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Wilt u weten of uw geplande bouw- of schilderwerk voldoet aan de welstandseisen? Als u het schetsplan door de Welstandscommissie laat beoordelen, kunt u de haalbaarheid van uw bouwplan nagaan. Dit wordt ook wel 'vooroverleg voor een welstandsbeoordeling' genoemd. Via...

 • Melding openbare ruimte

  U kunt een melding doen bij de gemeente wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en defecte straatverlichting. U kunt hier ook overlast of klachten over grof huisvuil of ongedierte melden. U kunt bijvoorbeeld...

 • Basisregistratie personen, afschrift BRP

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een afschrift. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U...

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)....

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. U...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties