Resultaten

1 - 10 van de 94 Resultaten
Toon producten van Hollands Kroon
 • Planschade, schadevergoeding

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u recht hebben op een tegemoetkoming voor schade door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld door de regels van een bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1.

 • Reageren op omgevingsvergunning of bestemmingsplan

  Als u het niet eens bent met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning kunt u hierop reageren door een bezwaar in te dienen. Als u een mening heeft over een ingediende aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u hierop in de ontwerpfase reageren.

 • Verhuizing naar het buitenland, emigreren

  Als u langer dan acht maanden uit Nederland vertrekt, moet u zich laten uitschrijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar moet binnen een periode van twaalf maanden zijn.

 • Rijbewijs digitaal aanvragen bij RDW

  Als u al een rijbewijs heeft en deze verloopt, kunt u deze ook digitaal bij de RDW verlengen. Het nieuwe document is na twee werkdagen gereed.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U dient zich wel overal te houden aan de lokale parkeerregels.

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, wordt er ook beoordeeld of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die zijn vastgelegd in de welstandsnota. Hiervoor worden leges geheven die u terugvindt op de legesnota, onder aan de beschikking.

 • Afval inzamelen

  Het inzamelen van afval hebben we uitbesteed aan HVC (Huisvuilcentrale). HVC zamelt afval in, sorteert, verwerkt en recyclet het. Ook voor ongediertebestrijding kunt u contact opnemen met HVC. HVC heeft een handige app waar alle informatie te vinden is. Deze kunt u downloaden op uw telefoon of tablet.

 • Trouwen in het buitenland, registratie huwelijk

  Om in het buitenland te trouwen moet u contact opnemen met de ambassade van het land waar u wilt gaan trouwen. De ambassade kan u informeren aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u nodig heeft.

 • Verzoek aanduiding naamgebruik

  Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een geregistreerd partnerschap (gehad) kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw partner gebruiken. Hierbij gaat het om de naam waarmee u wilt dat overheidsinstellingen u aanschrijven.

 • Verhuizing vanuit het buitenland, immigreren

  Als u verhuist vanuit het buitenland naar onze gemeente, moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088-321 5000.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties