Resultaten

1 - 10 van de 91 Resultaten
Toon producten van Hollands Kroon
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. U mag deze aangifte ook zelf doen als familielid. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. De gemeente zorgt ervoor dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt aangepast. Het overlijden wordt geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

 • Aangifte geboorte

  Met de geboorteaangifte zorgt u voor de officiële registratie van uw kindje. Is uw kindje geboren in Hollands Kroon, dan kunt u digitaal aangifte van de geboorte regelen.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als wij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet hebben nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • Afval inzamelen

  Het inzamelen van afval hebben we uitbesteed aan HVC (Huisvuilcentrale). HVC zamelt afval in, sorteert, verwerkt en recyclet het. Ook voor ongediertebestrijding kunt u contact opnemen met HVC.

 • Asbest verwijderen

  U mag zelf tot een maximum van 35 vierkante meter materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen.

 • Attestatie de vita / bewijs van in leven zijn

  Attestatie de vita is een internationaal uittreksel dat wordt gebruikt om bij instanties aan te tonen dat u in leven bent.

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen (garantstelling)

  U heeft een garantverklaring nodig wanneer u personen uitnodigt die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie u tijdelijk onderkomen wilt verstrekken. Daarnaast heeft u dit formulier nodig in geval u zich voor een visumplichtige vreemdeling garant wilt stellen.

 • Bezwaar maken

  Soms nemen wij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

 • Bezwaar maken omgevingsvergunning of bestemmingsplan

  Als u het niet eens bent met een besluit over een omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u bezwaar maken.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Dan heb je eerst een zoekperiode van vier weken. Wat je moet doen in die periode is afhankelijk van je situatie. Dat kan zijn zelf actief naar werk of een opleiding zoeken of er worden andere afspraken met je gemaakt.  Die datum is de startdatum van de uitkering als het je niet lukt om werk te vinden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties