Resultaten

1 - 10 van de 207 Resultaten
Toon producten van Krimpenerwaard
 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Parkeren in de blauwe zone

  Wilt u parkeren in een parkeerschijfgebied (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Met een ontheffing kunt u langer parkeren in dit gebied. U kunt een ontheffing aanvragen als u door een tijdelijke situatie (bijvoorbeeld een verhuizing, of de praktische uitvoering van werkzaamheden) langer moet parkeren dan de aangegeven parkeertijd

 • Subsidie verantwoorden

  Heeft u voor 2019 een jaarsubsidie gekregen? Dan moet u verantwoording afleggen over de verleende subsidie. U doet dat met het subsidie-verantwoordingsformulier 2019. De gemeente Krimpenerwaard kan met de gevraagde gegevens uw aanvraag tot vaststelling behandelen. U kunt tot en met 1 juni 2020 het verantwoordingsformulier indienen bij de gemeente Krimpenerwaard. Verleende bedragen tot en met € 5.000,- worden in principe vastgesteld in de verleningsbeschikking. Het is dan niet nodig om achteraf een verantwoording in te leveren over de uitgevoerde activiteiten. Hier is wel een uitzondering op. Staat er in de verleningsbeschikking 2019 expliciet dat u zich moet verantwoorden? Dan verwachten we dat u het verantwoordingsformulier 2019 invult en de bijlagen meestuurt. Voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,- moet u de volgende bijlagen meesturen: een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en een controleverklaring. Instellingen voor voorschoolse voorzieningen leveren een beoordelingsverklaring in.  Heeft u een meerjarige beschikking ontvangen? Dan moet u tussentijds verantwoorden over de verrichte activiteiten in het afgelopen jaar. Hierbij verwachten we dat u het verantwoordingsformulier 2019 invult en de bijlagen meestuurt.   Coronacrisis De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie:  Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis Verordeningen en regelingen •    Bekijk hier de subsidieverordening 2019 •    Bekijk hier de subsidieregeling 2019  •    Bekijk hier de subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019  

 • Jaarlijkse subsidie aanvragen

  Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie is een vergoeding voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. Op deze pagina vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Aanvragen van jaarlijkse subsidie kon tot uiterlijk 1 juni 2020. De jaarlijkse subsidie wordt gegeven voor activiteiten die structureel of incidenteel plaatsvinden in één of meerdere kalenderjaren én die vallen onder één van de negen thema’s in de Subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2021: Eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid; Financiële zelfredzaamheid; Opgroeien en opvoeden; Onderwijs; Participatie, scholing en integratie; Cultuur; Vroegschoolse educatie; Recreatie en toerisme; Dierenwelzijn. In de subsidieregeling staat per thema omschreven wat de gemeente wil bereiken en waar de gemeente voor staat. Thema cultuur Tot en met 2021 werken we met de huidige subsidieregeling voor het thema Cultuur. Vanaf 2022 gaat dit veranderen. Dan geldt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieregeling voor het thema Cultuur. Dat betekent dat u voor het jaar 2021 alleen eenjarige subsidies kunt aanvragen voor dit thema. De gemeenteraad beslist in juni 2020 over de Cultuurnota en de opzet van het nieuwe subsidiebeleid is daar onderdeel van. In de Cultuurnota wordt aangesloten op de doelstellingen uit de Kadernota Cultuur welke door de gemeenteraad op 10 juli 2019 is vastgesteld. Deze doelstellingen zijn: Cultuurparticipatie: culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd; Kunst en cultuur inzetten voor het versterken en zichtbaar maken van de identiteit van de kernen; Het verbinden van verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente; Het versterken van cultureel ondernemerschap. Het thema sport staat niet meer op het subsidie-aanvraagformulier Het thema sport is niet meer terug te vinden op het subsidie-aanvraagformulier 2021. De reden hiervan is dat sportverenigingen vanaf nu met al hun vragen terecht kunnen bij Team Sportservice Krimpenerwaard. Team Sportservice Krimpenerwaard helpt verenigingen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen. De verenigingsadviseur denkt met u mee en zoekt samen met u naar mogelijkheden. Heeft u een idee hoe u inwoners aan het bewegen kunt krijgen? Of wilt u weten wat Team Sportservice Krimpenerwaard voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Bregje Degreef via bdegreef@teamsportservice.nl. Coronacrisis De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie:  Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis Verordeningen en regelingen Bekijk hier de subsidieverordening 2019 Bekijk hier de subsidieregeling 2021

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie is een vergoeding voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Ook kunt u digitaal subsidie aanvragen. Aanvragen eenmalige subsidie met e-Herkenning Aanvragen eenmalige subsidie met DigiD De eenmalige subsidie wordt gegeven voor activiteiten die niet onder één van de negen thema’s uit de subsidieregeling vallen. Kijk dus eerst goed of de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder een bestaand thema valt. Is dit het geval, dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar aanvragen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is.  Thema's subsidieregeling eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid; financiële zelfredzaamheid; opgroeien en opvoeden; onderwijs; participatie, scholing en integratie; cultuur; vroegschoolse educatie; recreatie en toerisme; economie en ondernemers Coronacrisis De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie:  Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis Subsidie voor vakantie activiteiten Vanaf 5 juni kunnen organisaties, die komende zomer activiteiten voor jeugd tussen 4 en 19 jaar willen organiseren in de periode 18 juli t/m 31 augustus, hiervoor een subsidie aanvragen. Deze activiteiten moeten natuurlijk wel voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. Activiteiten komen in aanmerken als het een nieuw initiatief is of een alternatief voor een geannuleerde activiteit. De gemeente stelt een bedrag van €25.000,- beschikbaar. Bij een aanvraag moet er sprake zijn van 50% cofinanciering en er geldt een maximum subsidiebedrag van  €1.000,- per aanvraag. Meer informatie over deze subsidie en de richtlijnen voor vakantie activiteiten vindt u op de pagina Informatie voor verenigingen. Verordeningen en regelingen Bekijk hier de subsidieverordening 2019 Bekijk hier de subsidieregeling 2020

 • Kermis of circus organiseren

  Als u een kermis of een circus wilt organiseren, heeft u een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Daarbij maakt u afspraken met de gemeente over o.a. de grootte van de kermis en hoe lang de kermis of het circus mag blijven staan. Evenementenvergunning aanvragen met DigiD Evenementenvergunning aanvragen met eHerkenning Organiseert u voor het eerst een kermis of circus of heeft u vragen? Wij helpen u graag op weg in een persoonlijk gesprek. Hierbij leggen we uit hoe het proces verloopt, wat u nodig heeft en we helpen u bij het invullen van documenten. Bel met 14 0182 en maak een afspraak met één van de vergunningverleners van het team APV. Ook als u al vaker een kermis of circus heeft georganiseerd, maar nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op! Hoe werkt het? Voor het aanvragen en houden van een kermis of circus zijn in de Beleidsregels evenementen Krimpenerwaard 2018 en 2022 regels opgenomen. De afspraken die voor een kermis gelden zijn: In iedere kern van onze gemeente mag maximaal één kermis of per jaar worden gehouden. De aanvraag voor het organiseren van een kermis moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement bij de gemeente ingediend zijn. Een lokale, niet-commerciële organisatie, die een aanvraag doet voor een kermis, die verbonden is met, of onderdeel uit maakt van, een lokaal evenement gaan voor bij toewijzing. Als op 1 november blijkt dat er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde kern dan zal door loting bepaald worden wie de evenementenvergunning krijgt toegewezen. De aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Het is een aanvrager van een vergunning voor een kermis, anders dan een lokale organisatie die al jaren een evenement organiseert waarvan de kermis onderdeel is, niet toegestaan om na het verkrijgen van de evenementenvergunning deze te verpachten aan een derde. De afspraken die voor een circus gelden zijn: In iedere kern van onze gemeente mag maximaal één circus per jaar worden gehouden. De aanvraag voor het organiseren van een circus moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement bij de gemeente ingediend zijn. Als op 1 november blijkt dat er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde kern dan zal door loting bepaald worden wie de evenementenvergunning krijgt toegewezen. De aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Wat moet ik doen? Een vergunning voor het mogen organiseren van een kermis of circus vraagt u aan bij de gemeente met het aanvraagformulier Evenementenvergunning. Voeg bij uw aanvraag een duidelijke situatietekening van de locatie waar u uw kermis of circus wilt organiseren met een indeling van het kermisterrein of een indelingstekening van de circustent. Bij een kermis moet ook een overzicht van de deelnemende attracties bij de aanvraag worden bijgevoegd. Zorg ervoor dat alle attracties zijn goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en voorzien zijn van een geldige RAS-certificering.

 • Bijstand, uitkering (verkorte aanvraag)

  Een bijstandsuitkering stopt op het moment dat u werk vindt. Het kan gebeuren dat uw werk van korte duur is omdat uw contract niet wordt verlengd of vakantiewerk stopt. In sommige gevallen geldt er een verkorte aanvraagprocedure. Hiermee wordt uw uitkering snel hersteld.

 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties: huwelijk met de moeder geregistreerd partnerschap met de moeder Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Ouderlijk gezag Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties