Resultaten

1 - 10 van de 204 Resultaten
Toon producten van Krimpenerwaard
 • Kermis of circus organiseren

  Als u een kermis of een circus wilt organiseren, heeft u een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Daarbij maakt u afspraken met de gemeente over o.a. de grootte van de kermis en hoe lang de kermis of het circus mag blijven staan.Evenementenvergunning aanvragen met DigiDEvenementenvergunning aanvragen met eHerkenningOrganiseert u voor het eerst een kermis of circus of heeft u vragen?Wij helpen u graag op weg in een persoonlijk gesprek. Hierbij leggen we uit hoe het proces verloopt, wat u nodig heeft en we helpen u bij het invullen van documenten. Bel met 14 0182 en maak een afspraak met één van de vergunningverleners van het team APV. Ook als u al vaker een kermis of circus heeft georganiseerd, maar nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op!Hoe werkt het?Voor het aanvragen en houden van een kermis of circus zijn in de Beleidsregels evenementen Krimpenerwaard 2018 en 2022 regels opgenomen.De afspraken die voor een kermis gelden zijn: In iedere kern van onze gemeente mag maximaal één kermis of per jaar worden gehouden. De aanvraag voor het organiseren van een kermis moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement bij de gemeente ingediend zijn. Een lokale, niet-commerciële organisatie, die een aanvraag doet voor een kermis, die verbonden is met, of onderdeel uit maakt van, een lokaal evenement gaan voor bij toewijzing. Als op 1 november blijkt dat er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde kern dan zal door loting bepaald worden wie de evenementenvergunning krijgt toegewezen. De aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Het is een aanvrager van een vergunning voor een kermis, anders dan een lokale organisatie die al jaren een evenement organiseert waarvan de kermis onderdeel is, niet toegestaan om na het verkrijgen van de evenementenvergunning deze te verpachten aan een derde.De afspraken die voor een circus gelden zijn: In iedere kern van onze gemeente mag maximaal één circus per jaar worden gehouden. De aanvraag voor het organiseren van een circus moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement bij de gemeente ingediend zijn. Als op 1 november blijkt dat er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde kern dan zal door loting bepaald worden wie de evenementenvergunning krijgt toegewezen. De aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn.Wat moet ik doen?Een vergunning voor het mogen organiseren van een kermis of circus vraagt u aan bij de gemeente met het aanvraagformulier Evenementenvergunning. Voeg bij uw aanvraag een duidelijke situatietekening van de locatie waar u uw kermis of circus wilt organiseren met een indeling van het kermisterrein of een indelingstekening van de circustent.Bij een kermis moet ook een overzicht van de deelnemende attracties bij de aanvraag worden bijgevoegd. Zorg ervoor dat alle attracties zijn goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en voorzien zijn van een geldige RAS-certificering.

 • Bijstand, uitkering (verkorte aanvraag)

  Een bijstandsuitkering stopt op het moment dat u werk vindt. Het kan gebeuren dat uw werk van korte duur is omdat uw contract niet wordt verlengd of vakantiewerk stopt. In sommige gevallen geldt er een verkorte aanvraagprocedure. Hiermee wordt uw uitkering snel hersteld.

 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties: huwelijk met de moeder geregistreerd partnerschap met de moeder Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Ouderlijk gezag Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Ramp of crisis

  De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Als u NL-Alert op uw mobiel hebt ingesteld, krijgt u ook hiervan een signaal. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.De regionale calamiteitenzender is Omroep West.Kijk op www.hollandsmiddenveilig.nl. Tijdens een noodsituatie vindt u hier alle informatie over de ramp.U kunt ook worden gealarmeerd via NL Alert op uw telefoon.

 • Duurzaam Bouwloket

  Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard kunnen voor onafhankelijk advies en vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, terecht bij het Duurzaam Bouwloket. De gemeente Krimpenerwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket.Naar het Duurzaam BouwloketEnergiebesparende maatregelen kunnen de energierekening flink omlaag brengen. Maar welke maatregelen getroffen kunnen worden, en hoe je dat doet, is voor veel mensen onbekend. Via de website, per mail of telefonisch kunnen inwoners bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al hun vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor de woning. Ook staat het Duurzaam Bouwloket regelmatig op markten en zijn ze aanwezig bij informatiebijeenkomsten. Naast het thema energie zijn de onderwerpen gezondheid en wooncomfort belangrijke aandachtspunten.Duurzaam een huis laten bouwenEen nul-op-de-meter nieuwbouwwoning zonder aardgas!Als u een eigen woning gaat bouwen, kunt u ervoor kiezen om dit duurzaam te doen. Duurzaam bouwen is toekomstgericht. Dat betekent een energie-neutrale of leverende woning zonder aardgasaansluiting. Op de website Duurzaam Bouwen vindt u meer informatie en een stappenplan.

 • Privacyverklaring gemeente Krimpenerwaard - Sociaal Domein

  Privacyverklaring gemeente Krimpenerwaard - Sociaal DomeinRecht op privacyDe gemeente Krimpenerwaard hecht grote waarde aan uw privacy en wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het recht op privacy is een mensenrecht en is vastgelegd in de Grondwet en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat binnen het Sociaal Domein en welke rechten u daarbij hebt.PersoonsgegevensPersoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen opleveren over een identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt denken aan gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers et cetera.Waarom heeft de gemeente persoonsgegevens nodig?De gemeente verwerkt persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen die voortvloeien uit de wet, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet. Soms is het nodig u om toestemming te vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente informatie nodig heeft van een arts. In dat geval geeft u toestemming aan de arts om informatie te verstrekken aan de gemeente in verband met uw aanvraag. Soms hebt u al eerder een aanvraag gedaan bij de gemeente. Als die informatie relevant is, zal de gemeente u om toestemming vragen om deze informatie opnieuw te gebruiken. Indien u dit niet wilt, vraagt de gemeente u om zelf de relevante informatie aan te leveren.Welke persoonsgegevens heeft de gemeente over mij en hoe komt ze daaraan?Voor aanvragen of meldingen in het kader van de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet beschikt de gemeente over verschillende soorten gegevens. Niet alleen over uw naam en adresgegevens, maar ook over uw burgerservicenummer (BSN). Andere gegevens zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van uw verzoek aan de gemeente, financiële gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het gezin.Gegevens zoals uw naam, adres en BSN heeft de gemeente als u inwoner bent van de gemeente. Daarnaast verstrekt u zelf ook gegevens aan de gemeente bij uw aanvraag of melding. Dat kan zijn bij de aanmelding, maar ook tijdens een gesprek dat de gemeente met u heeft naar aanleiding van uw aanvraag of melding. In dit gesprek bespreekt de gemeente met u de achtergrond van uw vraag en de mogelijkheden en maakt zij hiervan een verslag dat u wordt toegezonden. Indien u het eens bent met het verslag, kunt u dit ondertekenen. Ook kan de gemeente informatie vragen bij andere organisaties, zoals een arts, een docent of een andere hulpverlener.BewaartermijnPersoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden of van de wettelijke plichten om de gegevens te bewaren. Deze termijnen zijn vastgelegd in of gebaseerd op wetgeving. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.BeveiligingDe gemeente Krimpenerwaard neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zo misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente, dat voldoet aan landelijk gemaakte afspraken.RechtenAls de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om deze gegevens in te zien. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens mag aanvullen, corrigeren, laten verwijderen of laten afschermen. Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken.Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens of met de manier waarop deze gegevens verwerkt worden, hebt u het recht om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken.Bovenstaande verzoeken kunnen digitaal of schriftelijk worden ingeleverd bij de gemeente. De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken.U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:Gemeente Krimpenerwaardt.a.v. afdeling Sociaal DomeinPostbus 512820 AB StolwijkU kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website.

 • Rijbewijs omwisselen

  Er zijn twee rijbewijzen die u om kunt wisselen. Militair rijbewijs Buitenlands rijbewijsAfspraak maken voor het omwisselen van het rijbewijsMilitair rijbewijsBuiten de militaire organisatie om is een militair rijbewijs niet geldig. U kunt een militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. U moet dat binnen 3 jaar doen, nadat het militair rijbewijs is afgegeven.Wilt u uw militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen? U moet eerst een Verklaring van geschiktheid aanvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het is mogelijk om deze verklaring online in te vullen bij het CBR. De status van uw aanvraag kunt u dan bij het CBR blijven volgen. U kunt deze verklaring aanvragen via Mijn CBR. Hiervoor hebt u wel uw DigiD nodig.Bij de gemeente kunt u ook een Eigen Verklaring ophalen. U vult de verklaring in en u stuurt deze vervolgens op naar het CBR. Stuur hierbij ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs op.Na 6 tot 13 weken krijgt u een brief van het CBR. Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente om het militair rijbewijs om te wisselen.Meestal kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen bij de gemeente.Buitenlands rijbewijsMet een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RDW.Als u uw buitenlandse rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, kan dat in bepaalde gevallen. Bekijk de voorwaarden van de RDW. U gaat persoonlijk naar de gemeente. U vraagt om een formulier Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs. U vult het formulier in en controleert de voorgedrukte gegevens. U geeft alle benodigde documenten. De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief, waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.

 • Bromfietsrijbewijs

  Een bromfietsrijbewijs vraagt u aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.SpoedaanvraagAls u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Vraagt u het rijbewijs aan voor 14.00 uur? Dan kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld.Afspraak maken voor een bromfietsrijbewijs

 • Rijbewijs aanvragen

  Gefeliciteerd met het behalen van uw rijbewijs! U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.Afspraak maken voor een eerste rijbewijsHeeft u een nieuw rijbewijs nodig omdat uw huidige rijbewijs is verlopen? Kijk dan bij Rijbewijs verlengen.SpoedaanvraagAls u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld (spoedtoeslag, zie 'Wat kost het')Wat kost het?Rijbewijs: € 39,75Spoedtoeslag: € 34,10Wat heb ik nodig? Een pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s. Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag. Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Heeft u een oud rijbewijs? Neem deze dan ook mee naar het gemeentekantoor.Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR. Geldigheid Leeftijd Geldig Jonger dan 65 jaar 10 jaar Tussen de 65 en 70 jaar     Tot 75e verjaardag     Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar BeginnersrijbewijsIedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd. Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder. 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder.Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaarVanaf uw 17e kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e moet u dan rijden onder begeleiding van een coach die naast u zit. Een van uw ouders kan bijvoorbeeld coach worden. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u als volgt: De coaches moeten zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Nadat de coaches zich hebben geregistreerd, vraagt u een begeleiderspas aan. Nadat u de begeleiderpas ontvangen hebt, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeenteGezondheidsverklaringMet de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze Gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig: U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen U hebt een medische beperking Uw rijbewijs is ingenomen U bent 75 jaar of ouderMedische keuringU moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als u: een medische beperking hebt; 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt; een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt.Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over het rijbewijs.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties