Resultaten

1 - 10 van de 316 Resultaten
Toon producten van Leiderdorp
 • Aanschrijving door de gemeente

  Net als de politie ziet de gemeente toe op naleving van regels. Bent u in overtreding dan moet de gemeente ingrijpen door u te vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). De gemeente kan ook een dwangsom opleggen om u te dwingen aan de aanschrijving te voldoen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

 • Adoptie

  Wanneer u een kind wilt adopteren moet u contact opnemen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.          

 • Afvalinzameling

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde minicontainer. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) deponeert u in de groene container en het overige in de grijze container. Woont u in een flatgebouw of appartementencomplex? Dan kunt u uw huishoudelijk afval in de ondergrondse afcontainers deponeren door middel van een toegangskaart/druppel. Bent u uw toegangskaart/druppel kwijt? Om een nieuwe aan te vragen, meldt u dit via het meldformulier (kies 'afvalsleutel'). Heeft u een nieuwe container nodig, dan kunt u dit aangeven in het meldformulier openbare ruimte.

 • Afvalinzameling, bedrijven

  Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling van afval binnen de gemeente, geldt dit niet voor bedrijfsafval. De soort en omvang van het afval verschilt sterk per bedrijf.

 • Afvalinzameling, chemisch afval huishoudens

  U kunt klein chemisch afval bij de gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot op de milieustraat ingericht.

 • Afvalinzameling, glas

  In de gemeente zijn op diverse plaatsen glasbakken opgesteld waarin u verpakkingsglas kunt deponeren. U kunt dit ook aanleveren bij de milieustraat.

 • Afvalinzameling, grofvuil

  Grofvuil is afval dat te groot en te zwaar is om in de minicontainer aan te bieden, zoals bijvoorbeeld oude meubels of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil afgeven bij de milieustraat. U kunt ook een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil bij u thuis via (071) 54 58 500. Regelgeving matrassen Matrassen worden sinds 1 maart 2019 niet meer opgehaald in de grofvuil ophaalronde door de gemeente. Matrassen moeten voor recycling namelijk schoon (denk aan vervuiling door vermenging met ander vuil) en droog zijn. Wanneer ze met het grofvuil meegaan worden ze vies en kunnen ze niet meer gerecycled worden. Doordat ophalen van matrassen in een ophaalronde met het grofvuil niet meer mogelijk is, is er op de milieustraat een extra container voor matrassen geplaatst. In deze dichte container worden schone en droge matrassen opgeslagen, zodat deze schoon en droog blijven voor recycling. De gemeente voert deze matrassen vervolgens af naar een bedrijf dat deze matrassen recyclet. Daarnaast nemen diverse winkels het oude matras mee wanneer u een nieuwe koopt. Vraag bij de winkel waar u een nieuw matras koopt na welke mogelijkheden er zijn om het oude matras mee te laten nemen of in te leveren.

 • Afvalinzameling, oud papier

  U kunt oud papier op verschillende wijzen kwijt. U kunt het aanbieden bij de milieustraat . Ook wordt het oud papier periodiek in de gemeente opgehaald. Wilt u zelf (namens een maatschappelijke, culturele of sportieve instelling) oud papier inzamelen dan heeft u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. U kunt oud papier op verschillende wijzen kwijt. U kunt het aanbieden aan het gemeentelijk afvalstation. Ook wordt het oud papier periodiek in de gemeente opgehaald. Wilt u zelf (namens een maatschappelijke, culturele of sportieve instelling) oud papier inzamelen dan heeft u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig.

 • Afvalinzameling, textielgoederen

  Samen met u willen wij het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020, de landelijke doelstelling vanuit het rijk. Dit willen we bereiken met een nieuwe manier van inzamelen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Het grootste deel van wat wij weggooien is geen afval, maar grondstof. Deze grondstoffen kunnen opnieuw benut worden. Dit is hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Verwerken van afval door verbranding is kostbaar en geeft veel milieuschade. Dus minder afval betekent meer milieuwinst en kostenbesparing. Textielinzameling Textiel is een belangrijke grondstof waar weer nieuwe producten van gemaakt worden. Textiel wordt ingezameld in de textielcontainers van Sympanie. Deze containers zijn te vinden op de volgende locaties: Amaliaplein (2 containers) Berkenkade (1 container) Wilddreef/Lijnbaan (1 container) Gemeentewerf (5 containers) Daarnaast zamelt Sympany 4 maal per jaar kleding aan huis in. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen. . Wat mag er in de kledingcontainer?

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties