Resultaten

1 - 10 van de 205 Resultaten
Toon producten van Lingewaard
 • Carbidschieten, aanvragen ontheffing

  Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december tussen 12.00 uur en 16.00 uur buiten de bebouwde kom. U dient hiervoor wel een ontheffing aan te vragen.Als u een ontheffing aanvraagt, is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer bellen (026-3260111). Na het bespreken van uw plannen kunt u de aanvraag voor de ontheffing online indienen. In verband met de behandelingsduur is het verstandig als u uw aanvraag minimaal 6 weken van tevoren indient. Ontheffing aanvragen met DigiD Ontheffing aanvragen met eHerkenning

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Voor een bezoek aan Nederland hebben sommige buitenlandse bezoekers een visum nodig. Om dit visum te krijgen is in een aantal gevallen een garantverklaring vereist.In het bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking verklaart u waarom u de persoon hebt uitgenodigd. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Dit helpt diegene om het visum te krijgen.

 • Geslotenverklaring, ontheffing

  Een geslotenverklaring betekent dat het - tussen bepaalde tijden - verboden is om het gebied in te rijden met een voertuig. Het is bedoeld om een gebied leefbaar, aantrekkelijk of verkeersveilig te houden.Wilt u het gesloten gebied toch inrijden, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Lingewaard.Online aanvragen ontheffing DigiDOnline aanvragen ontheffing met eHerkenning

 • Rolstoel lenen via de uitleenservice

  Heeft u incidenteel een rolstoel nodig? Met Incidenteel bedoelen we niet meer dan 2 dagen in de week. Dan kunt u gebruik maken van de rolstoel uitleenservice van de gemeente Lingewaard. Wilt ur de rolstoel gebruiken tijdens een korte vakantie van maximaal 7 dagen? Dan maken wij een uitzondering voor u.   

 • Bromfietsrijbewijs

  U vraagt uw bromfietsrijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na ongeveer een week kunt u uw bromfietsrijbewijs afhalen.SpoedaanvraagAls u snel uw bromfietsrijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld.Afspraak maken afhalen bromfietsrijbewijs

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren.Erkenning niet nodigU hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden

 • Automatische incasso: machtiging, wijziging, intrekking

  De gemeentelijke belastingen kunt u overmaken of via een automatische incasso betalen.Geeft u toestemming voor een automatische incasso, dan wordt in maximaal 10 termijnen een deel van de belasting van uw rekening afgeschreven. Geeft u de gemeente geen machtiging dan dient u het bedrag voor de vervaltermijnen over te maken.  Automatische incasso kunt u online regelen.Online regelen automatische incasso DigiD Online regelen automatische incasso eHerkenning Indien de automatische incasso wordt ingetrokken, dient een eventueel nog openstaand bedrag binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag te zijn voldaan. Als deze termijn reeds is verstreken, dan dient het openstaande bedrag per omgaande te worden betaald.Meer informatieVoor meer informatie kunt u terecht bij het klant contact centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard 2019​​​ op het Gemeenteblad van Lingewaard.

 • Grondprijzenbrief 2018/2019

  In de grondprijzenbrief 2018/2019 staat de manier waarop de grondwaarden worden bepaald beschreven. Het gaat hier over de grondwaarden voor woningbouw, kantoren, detailhandel, horeca, huurwoningen, bedrijventerreinen, niet-commerciële voorzieningen, transformatorruimten, garageboxen en reststroken. Met deze grondprijzenbrief willen we op een heldere manier uitleggen hoe bepaalde grondwaarden tot stand komen.

 • Verhuizing doorgeven

  Wanneer moet u een verhuizing doorgeven? Wanneer u binnen of naar de gemeente Lingewaard gaat verhuizen, dan bent u verplicht deze verhuizing door te geven aan het Klant Contact Centrum team Burgerzaken.  Bij inschrijving in de gemeente Lingewaard wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente. U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Bij vertrek naar het buitenland (emigratie), bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland door te geven. U dient schriftelijk aangifte van vertrek naar het buitenland te doen indien de redelijke verwachting bestaat dat u ten minste 2/3 van een jaar in het buitenland zult verblijven. Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich laten inschrijven bij uw nieuwe gemeente. Voor vestiging in de gemeente Lingewaard vanuit het buitenland dient u een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum (KCC).Verhuizing online doorgeven met DigiD

 • Verkeersonveilige situatie melden

  De gemeente voert verkeersbeleid ten aanzien van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen als afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties (stoplichten) e.d.Bijzondere aandacht heeft de optimalisering van de veiligheid van verblijfsgebieden door de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van het aanbrengen van fysieke maatregelen verkeersveilig gemaakt.Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (lawaai, stank, drukte). Tevens kunt u aan de gemeente verzoeken richten om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties