Resultaten

1 - 10 van de 333 Resultaten
Toon producten van Midden-Groningen
 • Bermen en Sloten onderhoud

  De gemeente beheert de bermen op 2 verschillende manieren  Veel bermen op zandgronden worden 1 of 2 keer per jaar ecologisch beheerd (maaien en afvoeren van het maaisel). Hierdoor treedt verschraling op en kan een grote(re) verscheidenheid aan planten en bloemen ontstaan. Het maaisel dat hierbij vrijkomt, voeren we af naar een vergistingsinstallatie of wordt gehooid door derden en gebruikt als voeding voor dieren. 

 • Bruggen

  Bruggen, tunnels en duikers zijn in beheer van de gemeente. Meldingen en vragen kunt u doorgeven via melding openbare ruimte. Bij gevaarlijke situaties vragen wij u telefonisch contact met de gemeente op te nemen. Bruggen De beweegbare bruggen van het Slochterdiep en de Groeve hebben zelfbediening. De sleutel is verkrijgbaar bij de Groevesluis of provincie Groningen. Bedieningstijden: tussen 08.00 en 22.00 uur. Bedieningsperiode: 1 april tot 1 november. Het storingsnummer staat vermeld bij de brug.

 • Wegafzetting

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren waarvoor een wegafzetting nodig is? Neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. Als u een evenement organiseert, heeft u ook een evenementenvergunning nodig. Deze moet u minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen het omgevingsloket van de ODG. Let op: U bent verplicht alle hulpverleningsdiensten en vervoersdiensten zoals busdiensten en andere betrokkenen (aanwonenden en ondernemers) 2 weken van tevoren in kennis te stellen van de wegafsluiting. U dient de betrokken partijen ook op de hoogte te brengen van de eventuele omleidingsroute. 

 • Bladverzamelplaats

    De gemeente zorgt elk jaar dat de gevallen bladeren worden verwijderd van de openbare weg en gemeentelijke gazons. Gevallen bladeren zorgen voor onder andere gladde wegen, verstopte straatkolken en het verstikt gazons. Om gevaarlijke situaties zoals val- en slipgevaar te voorkomen, worden de bladeren van wegen en gazons geveegd.

 • Kapotte straatverlichting melden

  Straatverlichting stuk? Meld dit snel en makkelijk via een melding openbare verlichting. Elke lantaarnpaal heeft een eigen nummer. Op de kaart kunt u de lichtmast ook aanklikken zonder dat u het nummer weet. Ook kunt u zien of er al een melding is geplaatst en wat de storing is. U kunt ook via het Contactplein (0598 - 37 37 37) de melding doorgeven. Het is handig als u het lantaarnpaalnummer meteen bij de melding doorgeeft. Het is dan direct duidelijk om welke lantaarnpaal het gaat.

 • Gemeentelijke berm/weg gebruiken en wegafzetting

  Wanneer u (tijdelijk) gebruik maakt van de berm of een weggedeelte anders dan waar het voor is bedoeld, dan kunt u hiervoor onder specifieke voorwaarden een ontheffing aanvragen. Moet er een (weg)afzetting geplaatst worden, neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. Dit in verband met de vergunning en de bijbehorende publicatie in de krant.

 • Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een uittreksel van uw eigen gegevens opvragen. Op een standaard uittreksel staan altijd uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen, bijvoorbeeld voor een inschrijving bij een woningstichting, BSN nummer of bewijs van Nederlanderschap. Bij de aanvraag kunt u dan aangeven wat u nodig heeft. 

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of scheiding. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. Waar kunt u een afschrift of uittreksel van aanvragen?

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, en de vervanging van het riool. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

 • Verkeer en veiligheid

  Verkeersveiligheid is een onderwerp dat alle weggebruikers aangaat. Zowel voor langzaam verkeer als het gemotoriseerd verkeer. Meldingen of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld op verzoek de gegevens van de ongevallen en snelheidsmetingen op alle wegen binnen de gemeente inzien.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties