Resultaten

1 - 10 van de 219 Resultaten
Toon producten van Noord-Holland
 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning waterberging natuurontwikkeling

 • Zwemwatertelefoon

  Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op de website Zwemwater.nl. Ook de zwemwatertelefoon (088-10 21 300) biedt actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. En dat geldt ook voor de zwemwaterapp. Nieuwe zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via Twitter.

 • Programma duurzaam ondernemen, deelname

  Het programma Duurzaam ondernemen ondersteunt bestaande en nieuwe bedrijven om het duurzaam ondernemen door te voeren. De ondersteuning kan in de vorm van subsidies of gerichte bedrijfsadvisering. Het programma Duurzaam ondernemen stimuleert schoner produceren en milieubewuster ontwerpen van industriële producten in het midden- en kleinbedrijf. Voorbeelden van ondersteuning door het programma zijn:

 • Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport over de weg

  Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. U vindt deze regels in de Regeling Voertuigen. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op deze regels? U vraagt dan een ontheffing aan bij de RDW. Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen geldt dat professionele transportbegeleiders het transport moeten begeleiden. De provincie Noord-Holland heeft deze bevoegdheid overgedragen aan de RDW.

 • Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

  Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst. Zie hiervoor ‘Bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, instemming’ voor meer informatie.

 • Evenementen op of aan het water

  Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen.

 • Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder

  Om legionellabesmetting te voorkomen, moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht. Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheerplan en een logboek bijhouden. De Regionale Uitvoeringsdienst NHN kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

 • Toestemming vragen voor een strokenbord

  Een strokenbord is een verwijzingsbord. Het bord kan bijvoorbeeld verwijzen naar een toeristische- of recreatieve bestemming, naar een bedrijf of instelling. Voor toeristische- en/of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. Borden die verwijzen naar objecten, zoals bijvoorbeeld een crematorium zijn deze blauwwit.

 • Risicokaart Noord-Holland

  Inwoners kunnen de risicokaart bekijken. Wilt u bijvoorbeeld weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Al deze informatie vindt u terug in de risicokaart.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties