Resultaten

1 - 10 van de 142 Resultaten
Toon producten van Noordenveld
 • Nederlandse kinderen adopteren

  Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

 • Reinigingsrecht

  Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Onder bedrijfsafval verstaan we kantoor-, winkel- en dienstenafval. Voor de inzameling van het bedrijfsafval verstrekken we op verzoek maximaal drie grijze en/of groene minicontainers.

 • Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

  Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U doet huwelijksaangifte bij de gemeente Den Haag.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. U geeft uw klacht of melding over openbaar groen door aan de gemeente.

 • Kinderopvang starten

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

 • Bomen kappen

  Het kappen van bomen is niet zomaar toegestaan. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

 • Pand tijdelijk verhuren

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor: een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden, een woning die te koop staat, gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

 • Koopzondagen

  Winkels mogen soms op zon- en feestdagen open zijn. De gemeente beslist welke zon- en feestdagen dit zijn. De gemeente Noordenveld heeft Hemelvaartsdag aangewezen als koopzondag. Individuele ondernemers mogen daarnaast maximaal 11 keer per jaar open zijn op zon- en feestdagen. Zij moeten daarvoor wel een ontheffing aanvragen.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

 • Alcohol schenken en verkopen

  Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine of slijterij moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties