Resultaten

1 - 10 van de 68 Resultaten
Toon producten van Oegstgeest
 • Aansprakelijkheid

  Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Hebt u eigendommen van de gemeente schade toegebracht? Dan kan de gemeente u aansprakelijk stellen. U kunt via ons contactformulier ook de gemeente aanschrijven. U vindt hier ook informatie over hoe u als mantelzorger of vrijwilliger schade kunt claimen.

 • Archieven en verzamelingen inzien

  -

 • Beperking gegevensverstrekking

  De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt bij de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 • Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Oegstgeest ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Heeft u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Ontvangt u een bijstand- of WW-uitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële bijstand op grond van het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

 • Bijstandsuitkering (Participatiewet)

  Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien omdat u onvoldoende inkomsten en geen eigen vermogen hebt, dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet om een bijstandsuitkering aan te vragen.

 • Bijzondere Bijstand (Participatiewet)

  Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

 • Bouwtekeningen inzien

  Op het gemeentehuis kunt u bouwtekeningen inzien van bestaande bouwwerken. Maak hiervoor een afspraak via ons contactformulier.

 • Collectevergunning

  Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties