Resultaten

1 - 10 van de 35 Resultaten
Toon producten van Oirschot
 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.De gemeente Oirschot heeft de uitvoering van de individuele inkomenstoeslag ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de samenwerkende Kempengemeenten.Direct naar informatie over individuele inkomenstoeslag

 • Openbare laadpaal elektrische auto

  Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Slim, want elektrische auto’s zijn beter voor het milieu, goedkoper in onderhoud en rijden prettig. U kunt deze opladen aan een laadpaal op eigen terrein of aan een openbare laadpaal.Woont of werkt u in Oirschot en staat er nog geen openbare laadpaal in de buurt van uw huis of werk, of zijn ze altijd bezet? U kunt kosteloos een laadpaal aanvragen bij Nuon. Dit bedrijf neemt uw aanvraag in behandeling en plaatst de oplaadpalen in opdracht van de provincie.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.Als u buiten de aangegeven tijden overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk of ziet dat door of met vuurwerk vernielingen worden aangericht, kunt u hiervan melding maken bij de politie door te bellen met 0900-8844.Voor de politie is het van belang dat u dan doorgeeft een signalement van de veroorzaker(s), de exacte locatie,  de mate van overlast, en of er schade is.Constateert u schade aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk of vandalisme zonder dat u daarbij een tijdstip of dader kunt aangeven, dan kunt u dit melden via de meld en herstellijn op de website van de gemeente Oirschot. Ook als schade of vandalisme direct gevaar voor de omgeving oplevert, belt u de politie.

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

  De gemeente kan bepalen dat u geen voorwerpen of andere objecten mag plaatsen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Het voorwerp mag niet hoger zijn dan 2 meter.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.Hebt u niet zo’n officieel document? Dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:Is er een ander document? Dan neemt de gemeente de gegevens op.Is er geen ander document? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen.

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.Let op: Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie. Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap. Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente. Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente. Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen. Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

 • Venten

  Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op straat of aan huis. Dit is bijvoorbeeld de rijdende ijsverkoper, een messenslijper of een energiemaatschappij die contracten verkoopt. Het afleveren van bestelde pakketten is geen venten. Voor venten is geen vergunning nodig. Venten mag alleen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 21.00 uur, op alle dagen van de week. Er mag geen sprake zijn van opdringerig gedrag, waardoor de veiligheid en / of de openbare orde in het gedrang kan komen.

 • Trouwen in het buitenland

  In bepaalde landen hebt u een verklaring nodig als u daar wilt trouwen. In de verklaring moet staan dat u nog niet getrouwd bent en bevoegd bent om te trouwen. Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan vraagt u een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ aan bij de gemeente.

 • Terras plaatsen

  U hebt een exploitatievergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Als uw terras in het centrum (Markt en directe omgeving) van Oirschot is gevestigd heeft u naast de exploitatievergunning ook een aparte terrasvergunning nodig.Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte omgevingsvergunning voor bouwen moet aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties