Resultaten

1 - 10 van de 202 Resultaten
Toon producten van Oirschot
 • Openbare laadpaal elektrische auto

  Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Slim, want elektrische auto’s zijn beter voor het milieu, goedkoper in onderhoud en rijden prettig. U kunt deze opladen aan een laadpaal op eigen terrein of aan een openbare laadpaal.Woont of werkt u in Oirschot en staat er nog geen openbare laadpaal in de buurt van uw huis of werk, of zijn ze altijd bezet? U kunt kosteloos een laadpaal aanvragen bij Nuon. Dit bedrijf neemt uw aanvraag in behandeling en plaatst de oplaadpalen in opdracht van de provincie.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Wildkamperen

  Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden. Op de website van Staatsbosbeheer vindt u wel plekken waar u mag 'paalkamperen'. Op deze plekken middenin de natuur heeft Staatsbosbeheer palen neergezet. In een straal van 10 meter van zo'n paal mag u dan kamperen.Als u op een andere plek wilt kamperen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.Als u buiten de aangegeven tijden overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk of ziet dat door of met vuurwerk vernielingen worden aangericht, kunt u hiervan melding maken bij de politie door te bellen met 0900-8844.Voor de politie is het van belang dat u dan doorgeeft een signalement van de veroorzaker(s), de exacte locatie,  de mate van overlast, en of er schade is.Constateert u schade aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk of vandalisme zonder dat u daarbij een tijdstip of dader kunt aangeven, dan kunt u dit melden via de meld en herstellijn op de website van de gemeente Oirschot. Ook als schade of vandalisme direct gevaar voor de omgeving oplevert, belt u de politie.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel.Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument.Let opKopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Water, plaatsen voorwerpen in

  U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap. Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

  De gemeente kan bepalen dat u geen voorwerpen of andere objecten mag plaatsen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Het voorwerp mag niet hoger zijn dan 2 meter.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.Hebt u niet zo’n officieel document? Dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:Is er een ander document? Dan neemt de gemeente de gegevens op.Is er geen ander document? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties