Resultaten

1 - 10 van de 189 Resultaten
Toon producten van Oirschot
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Milieustraat

  U kunt diverse soorten huishoudelijk afval wegbrengen naar de Milieustraat aan de Herder Pasmansdreef 12 op bedrijventerrein De Scheper in Oirschot, telefoon (0499) 55 09 66. De Milieustraat is alleen bestemd voor huishoudelijk afval. Bedrijfsafval en dierlijke mest worden niet geaccepteerd. U kunt er geen afvalcontainers ledigen. Openingstijden De Milieustraat is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Goed om te weten dat u alleen kunt betalen met een pinpas, contante betaling is niet mogelijk. Als je gaat storten bij de milieustraat moet je een milieupas laten zien en niet meer zoals vroeger een legitimatie.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze heffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.  

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.  De ontheffing wordt verleend voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdeijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven. De manier waarop veranderingen gemeld dienen te worden hangt af van de aard van de inrichting (meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichting) en de mate van verandering.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting. Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen. Voor de bepaling van het netto besteedbaar inkomen en het vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt dus af van uw persoonlijke situatie. In de onderstaande gevallen hebben u en uw eventuele partner in ieder geval geen recht op kwijtschelding: als er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2269 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit. als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld. als u ondernemer bent.

 • Belastingen, betalingsregeling

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling. De gemeente mag ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.Kwijtschelding kunt u aanvragen onder het tabblad direct regelen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties